01:43 EST Thứ sáu, 03/12/2021

Quyết tâm đầu năm

Quyết tâm đầu năm

Quyết tâm là sự cố gắng thực hiện cho bằng được một điều gì dù là có gặp khó khăn trở ngại.

Trượt dốc

Trượt dốc

Lỗ thủng không to, Nhưng nó có thể làm chìm chiếc tàu lớn giữa đại dương.

Tìm Chúa

Tìm Chúa

Mỗi người đều có những nhu cầu cần cho cuộc sống, Nhưng đừng quên dành thời gian và nỗ lực, Để tìm kiếm những giá trị tinh thần và thiêng liêng.