10:12 +07 Thứ năm, 18/08/2022

Imelda - thánh bổn mạng của trẻ em rước lễ lần đầu

Imelda - thánh bổn mạng của trẻ em rước lễ lần đầu

Khi cha tuyên úy nhìn thấy Mình Thánh Chúa sáng chói bay lơ lửng, ngài mặc lễ phục và vội đi đến chỗ Imelda, ngài nhận lấy bánh thánh trên tay và cho cô bé rước lễ.

Một dân tộc không có ăn mày

Một dân tộc không có ăn mày

Dù với dân số ít ỏi, nhưng dân Do Thái đã giành được rất nhiều giải Nobel, với 169 người, chiếm 17.7% tổng số người giành được giải thưởng này của cả thế giới.

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY

Cuốn sách này phải đọc với tâm hồn chứ không phải với lý trí; khi đọc phải có suy nghĩ và nguyện cầu.