14:16 EST Thứ năm, 07/12/2023

Thánh Êlizabeth ở Bồ đào Nha

Thánh Êlizabeth ở Bồ đào Nha

Thánh Elizabeth là gương mẫu tuyệt vời về sự tử tế đối với người nghèo và là người hòa giải thành công giữa các hoàng thân thái tử trong hoàng tộc và giữa các quốc gia.

Bài 10. Nguyên nhân thất nhân tâm

Bài 10. Nguyên nhân thất nhân tâm

Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình, hầu tu sửa nên hoàn thiện hơn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn phục vụ tha nhân noi gương Chúa Giêsu .

Đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân

Đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân

"Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ." (1Tm 6,18)

Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi

Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi

Cha Antonio Vélez Alfar, người gốc Colombia, hiện đang sống ở Argentina. Mẹ cha bị hãm hiếp vào năm 27 tuổi, nhưng bà đã quyết bảo vệ thai nhi. Câu chuyện nhiều đau thương nhưng đầy xác tín vào đức tin của một phụ nữ can đảm được chính cha Antonio làm chứng trong một thời điểm mà tại Argentina đang...

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY

Cuốn sách này phải đọc với tâm hồn chứ không phải với lý trí; khi đọc phải có suy nghĩ và nguyện cầu.