05:27 +07 Thứ năm, 20/01/2022

Đến với Chúa với cả tấm lòng

Đến với Chúa với cả tấm lòng

Hãy nhìn Chúa và đến với Chúa chỉ vì yêu mến Ngài với tâm tình thảo hiếu mà thôi.

Quyết tâm đầu năm

Quyết tâm đầu năm

Quyết tâm là sự cố gắng thực hiện cho bằng được một điều gì dù là có gặp khó khăn trở ngại.

Nhường nhịn

Nhường nhịn

Quyết thắng thua, để làm gì? Vì tất cả chúng ta đều là anh em,

Cha già

Cha già

Để cuộc sống an lành, hãy luôn nghĩ tốt, nói tốt và cư xử tốt với mọi người.

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy

Hãy chăm sóc chiên con của Thầy

Hãy quý trọng thời gian mà các Linh Mục Công Giáo dành cho bạn, chia sẻ cùng bạn và yêu mến bạn.

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY

LƯƠNG THỰC HÀNG NGÀY

Cuốn sách này phải đọc với tâm hồn chứ không phải với lý trí; khi đọc phải có suy nghĩ và nguyện cầu.