18:05 EDT Chủ nhật, 15/09/2019

Trang nhất » Chuyên mục » Thời sự

Ngày giỗ của các Giám Mục Việt Nam

Thứ tư - 01/11/2017 22:05
KÍNH NHỚ VÀ CẦU NGUYỆN CHO
CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐÃ QUA ĐỜI

Tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt nhắc nhở người Công giáo kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, cha mẹ, người thân và tất cả các linh hồn đã qua đời trong tình thương của Chúa. Trong tâm tình đó, người Công giáo Việt Nam cũng được mời gọi kính nhớ và cầu nguyện cho các Đức giám mục Việt Nam đã qua đời, những người đã hy sinh trọn cuộc đời cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, giúp người Công giáo Việt Nam được triển nở về đời sống đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thương đưa các ngài đến chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên trời.
 
 
Tháng 1
 
09/01/1995: Ðức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của
                   Gm. Phó Gp. Phú Cường (1976 – 1982)

17/01/2007: Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
                   Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1988 – 2004)

22/01/1989: Ðức cha Giuse Phan Thế Hinh
                   Gm. Phó Gp. Hưng Hóa (1976 – 1985)
                   Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1985 – 1989)

23/01/1988: Ðức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1950 – 1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Qui Nhơn (1960 – 1963)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Đà Nẵng (1963 – 1988)

28/01/1992: Ðức cha Đaminh Đinh Huy Quảng
                   Gm. Chính tòa Gp. Bắc Ninh (1975 – 1992)

31/01/2013: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
                   Gm. Chính tòa Gp. Vĩnh Long (1968 – 2001)
 
Tháng 2
 
01/02/1990: Ðức cha Phêrô Phạm Tần
                   Gm. Phó đại diện tông tòa Gm. Thanh Hóa (1959 –1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thanh Hóa (1960 – 1990)

14/02/2017: Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà
                   Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1975 – 2009)

15/02/1997: Ðức cha Giuse Phạm Văn Thiên
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phú Cường (1965 – 1993)

22/02/1988: Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
                   Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1974 – 1988)

22/02/1995: Ðức cha Louis Hà Kim Danh
                   Giám mục Phó Gp. Phú Cường (1982 – 1993)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phú Cường (1993 – 1995)

22/02/2009: Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
                   TGM. Gp. Hà Nội (1994 – 2005)
 
Tháng 3
 
01/03/2017: Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống
                   Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (2001 – 2009)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2009 – 2017)

10/03/1999: Ðức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
                   Gm. Chính tòa Gp. Hải Phòng (1979 – 1999)

12/03/1987: Ðức cha Ðaminh Lê Hữu Cung
                   Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1975 – 1987)

14/03/1989: Ðức cha Giuse Maria Ðinh Bỉnh
                   Gm. Phó Gp. Thái Bình (1979 – 1982)
                   Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1982 – 1989)

16/03/2006: Ðức cha Anrê Nguyễn Văn Nam
                   Gm. Phó Gp. Mỹ Tho (1975 – 1989)
                   Gm. Chính tòa Gp. Mỹ Tho (1989 – 1999)

24/03/1969: Ðức cha Phaolô Trần Ðình Nhiên
                   Gm. Phó Gp. Vinh (1963 – 1969)
 
Tháng 4
 
24/04/1967: Ðức cha Tađêô Lê Hữu Từ
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1945 – 1959)
                   Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1948 – 1950)

24/04/1989: Ðức cha Giuse Trần Văn Thiện
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Mỹ Tho (1960 – 1989
 
Tháng 5
 
05/05/2001: Ðức cha Phaolô Bùi Chu Tạo
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1956 – 1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phát Diệm (1960 – 1998)

06/05/2015: Ðức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi
                   Gm. Giám quản tông tòa Gp. Sài Gòn (1993 – 1998)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (1979 – 2005)

07/05/1974: Ðức cha Giuse Lê Quý Thanh
                   Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1964 – 1974)

09/05/1992: Ðức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
                   Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1991 – 1992)

13/05/2012: Ðức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vĩnh Long (1960 – 1968)

18/05/1990: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
                   Gm. Chính tòa TGP. Hà Nội (1978 – 1990)

20/05/1974: Ðức cha Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
                   Gm. Chính Tòa Gp. Qui Nhơn (1963 – 1974)

21/05/2003: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho
                   Gm. Phó Gp. Nha Trang (1997 – 2003)

23/05/2011: Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức
                   Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1997 – 2000)
                   Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (2000 – 2006)

28/05/1944 Ðức cha Gioan Maria Phan Ðình Phùng
                   Gm. Phó đại diện tông tòa Gp Phát Diệm (1940 - 1943)
 
Tháng 6
 
03/06/2000: Ðức cha Phaolô Huỳnh Ðông Các
                   Gm. Chính tòa Gp. Qui Nhơn (1974 – 1999)

07/06/1982: Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thái Bình (1960 – 1982)

08/06/1988: Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Cần Thơ (1960 – 1964)
                   TGM. Phó Gp. Huế (1964 – 1968)
                   TGM. GP. Huế (1968 – 1998)

09/06/2003: Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
                   Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1975 – 1994)
                   Gm. Chính tòa Gp. Thanh Hóa (1994 – 2003)

10/06/2009: Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Long Xuyên (1960 – 1997)

17/06/1974: Ðức cha Giuse Lê Văn Ấn
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Xuân Lộc (1965 – 1974)

20/06/1990: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
                   Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1965 – 1990)

29/06/1969: Ðức cha Giuse Trương Cao Ðại
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Hải Phòng (1953 – 1960)

30/06/2001: Ðức cha Louis Phạm Văn Nẫm
                   Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1977 – 1999)
 
Tháng 7
 
01/07/1995: Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
                   Gm. Đại diện Tông tòa Gp Cần Thơ (1955-1960)
                   TGM. TGP. Sài Gòn (1960 – 1995)

06/07/1978: Ðức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Vinh (1951 – 1960),
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vinh (1960 – 1971)

06/07/1978: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Năng
                   Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1971 – 1978)

06/07/2005: Ðức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
                   Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1979 – 2000)

07/07/2012: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
                   Gm. Phó Gp. Đà Nẵng (1975 1988)
                   Gm. Chính tòa Gp. Đà Nẵng (1988 – 2000)


11/07/1949: Ðức cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
                   Gm Việt Nam tiên khởi, Gm. Gp. Phát Diệm
 
Tháng 8
 
04/08/1990: Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Buôn Mê Thuột (1967 – 1990)

17/08/2013: Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB
                   Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (2001 – 2013)

17/08/2013: Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân
                   Gm. Chính tòa Gp. Vĩnh Long (2001 – 2013)

18/08/1977: Ðức cha Phêrô Khuất Văn Tạo
                   Giám quản tông tòa Gp. Bắc Ninh (1955 – 1963)
                   Giám quản tông tòa Gp. Hải Phòng (1955 – 1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Hải Phòng (1960 – 1977)

18/08/2014: Ðức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
                   Gm. Phó Gp. Phan Thiết (2001 – 2005)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2005 – 2009)
 
Tháng 9
 
02/09/1998: Ðức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Lạng Sơn–Cao Bằng (1960 – 1998)

05/09/1973: Ðức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Sài Gòn (1955 – 1960)
                   Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1960 – 1973)

16/09/2002: Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
                   Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1967 – 1975)
                   Gm. Phó Gp. Sài Gòn (1975 – 1995)
                   Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình (1994 – 1998)
                   Chủ tịch Công lý và Hòa bình (1998 – 2002)

17/09/2009: Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng
                   Gm. Phụ tá TGP. Hà Nội (1994 – 2006)

23/09/2011: Ðức cha Giuse Trịnh Chính Trực
                   Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1981 – 1990)
                   Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (1990 – 2000)

24/09/2006: Ðức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến
                   Gm. Phó Gp. Bắc Ninh (1988 – 1994)
                   Gm. Chính Tòa Gp. Bắc Ninh (1994 – 2006)
 
Tháng 10
 
02/10/1976: Ðức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
                   Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1965 – 1976)

05/10/2017: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
                   Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1990 – 2009)

06/10/1987: Ðức cha Giuse Phan Văn Hoa
                   Gm. Phụ tá Gp. Qui Nhơn (1976 – 1987)

17/10/2010: Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận
                   Gm. Phó Gp. Cần Thơ (1975 – 1990)
                   Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1990 – 2010)
 
Tháng 11
 
13/11/1985: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
                   Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1960 – 1985)

17/11/2011: Ðức cha Alexis Phạm Văn Lộc
                   Gm. Chính tòa Gp. Kontum (1975 – 1995)

27/11/1948: Ðức cha Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
                   Gm. Giám quản tông tòa Gp. Bùi Chu (1935 – 1948)

27/11/1978: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
                   TGM. Chính tòa tiên khởi TGP. Hà Nội (1960 – 1978)
 
Tháng 12
 
11/12/1999: Ðức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất
                   Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1987 – 1999)

13/12/1984: Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Huế (1960 – 1968)

15/12/1981: Ðức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
                   Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1977 – 1981)

20/12/1974: Ðức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Bùi Chu (1960 – 1974)

20/12/2007: Ðức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp
                   Gm. Phó Gp. Vĩnh Long (1975 – 2000)
Nguồn: Văn phòng HĐGMVN 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: allsouls, giam-muc, thoi-su,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 201

Máy chủ tìm kiếm : 154

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 8925

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 180501

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5397419