20:54 +07 Chủ nhật, 01/10/2023

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Giải pháp của Chúa

Giải pháp của Chúa

Hãy yêu đến cùng, dâng hiến cho người mình yêu.

Sứ mạng các tổng lãnh thiên thần

Sứ mạng các tổng lãnh thiên thần

Hãy làm lành lánh dữ và phụng thờ Chúa.

Là Chúa của ân sủng

Là Chúa của ân sủng

Hãy bước theo Chúa Giê-su vì Ngài là Chúa của ân sủng.

Rao giảng tay không

Rao giảng tay không

“Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.” (Đức Phaolô VI)

Mang họ Giêsu

Mang họ Giêsu

Hãy luôn lắng nghe, ghi nhớ và thi hành Lời Chúa.

Sứ mạng phải tỏa sáng

Sứ mạng phải tỏa sáng

Khiêm tốn, bác ái, dấn thân, phục vụ quên mình… là những “ngôn ngữ” sống động và có giá trị của Tin Mừng.

Vì một nền kinh tế chia sẻ

Vì một nền kinh tế chia sẻ

Hãy sẵn sàng và quảng đại hợp tác với những chương trình chia sẻ trong cộng đoàn của bạn.

Hãy là đất tốt!

Hãy là đất tốt!

Hãy xác định và gọi tên các bụi gai của tật xấu.

Tiền của và truyền giáo

Tiền của và truyền giáo

Hãy dùng tiền của đầu tư cho ngân hàng Nước Trời, mua lấy Nước Trời, chứ đừng bán Nước Trời để chạy theo tiền của.

Lòng nhân trọng hơn của lễ

Lòng nhân trọng hơn của lễ

Hãy thăm viếng một gia đình lương dân hoặc một người neo đơn trong giáo xứ của bạn.

Đâu chỉ là chuyện trẻ con

Hãy vâng phục ý Chúa Cha như một người con thảo.

Thương người, thương thân

Một ngày không có một hành vi bác ái là một ngày vô vị.

Thánh hóa trần thế

Hãy mở cửa để Đức Ki-tô vào thánh hoá những giá trị của trần thế.

Tha thứ để được thứ tha

Hãy bỏ đi thái độ hờn giận, và thay vào đó là những cử chỉ, lời nói vui tươi và thân ái.

Chén thánh chứa đầy Đức Kitô

Lòng có đầy Đức Ki-tô thì mới nói Đức Ki-tô cho người khác được.

Mẹ sầu vì ai?

Ai đã làm mẹ sầu, và liệu rằng, trong đó có tôi?

Thập giá cứu độ

Tất cả mọi người đều có thể đem đau khổ của mình tham dự vào đau khổ cứu rỗi của Chúa Giê-su.


Các tin khác

1 2 3 ... 341 342 343  Trang sau