01:38 EST Thứ sáu, 03/12/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Lời Chúa tuần này

Lời Chúa tuần 32 thường niên

Lời Chúa tuần 32 thường niên

Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Một chút suy tư

"Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25)