10:24 +07 Thứ năm, 17/01/2019

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ chủ nhật thường niên 2B

Thứ bảy - 13/01/2018 16:09
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN
NĂM B

1Sm 3, 3b-10. 19; 1Cr 6, 13c-15a. 17-20; Ga 1, 35-42
 
BÀI ĐỌC I: 1Sm 3, 3b-10. 19
 
3b Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. 4 Đức Chúa gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: "Dạ, con đây! "5 Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. 6 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: "Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.”7 Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. 8 Đức Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. 9Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.
 
10 Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Sa-mu-en! Sa-mu-en! " Sa-mu-en thưa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
 
19 Sa-mu-en lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.
 
ĐÁP CA: Tv 39
 
Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài(c8a. 9a)
 
2 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. 4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
 
7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, 8a con liền thưa: "Này con xin đến!
 
8b Trong sách có lời chép về con 9 rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”
 
10 Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội;lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
 
BÀI ĐỌC II: 1Cr 6, 13c-15a. 17-20
 
Thưa anh em, 13c thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. 14 Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.
 
15a Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao? 17 Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. 18Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.
 
19 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, 20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 1, 41. 17b
 
Hall-Hall: Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là Đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. Hall.
 
TIN MỪNG: Ga 1, 35-42
 
35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa.”37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? "39 Người bảo họ: "Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
 
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).
 
ƠN CHÚA GỌI
 
Ơn Chúa gọi là ơn Thiên triệu, đã là người ai cũng phải được ơn này để tiếp tay với Chúa Giêsu triệu mời muôn dân về cùng tôn vinh Thiên Chúa. Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, giúp ta xác tín về ơn Thiên triệu của mình:
 
- Ơn Chúa gọi để tái tạo con người nên hoàn hảo.
 
- Ơn Chúa gọi để thiết lập Vương quốc là Hội Thánh Chúa Kitô.
 
- Những việc phải làm để đáp lại ơn Chúa gọi.
 
I. ƠN CHÚA GỌI ĐỂ TÁI TẠO CON NGƯỜI NÊN HOÀN HẢO.
 
Chương đầu tiên của Tin Mừng Gioan, ông muốn nhấn mạnh Ngôi Lời Thiên Chúa là Lời sáng tạo, hay Ngôi Lời nhập thể để thực hiện một tuần Sáng Thế Mới đưa vạn vật vào mục đích hiện hữu của nó, nhất là làm cho con người trở nên con Thiên Chúa mà tập họp vạn vật cùng tôn vinh Đấng sáng tạo dẫn dắt và bảo tồn muôn loài (x Rm 8, 18t). Để làm nổi bật tuần Sáng Thế Mới này, ta hãy so sánh với tuần Sáng Thế nguyên thủy:
 
* Tác giả tuần Sáng Thế nguyên thủy, nhấn mạnh Chúa sáng tạo vạn vật trong sáu ngày chỉ bằng một điệp khúc: “Chúa phán..., tức khắc vạn vật xuất hiện rất tốt đẹp” (x St 1).
 
* Mở đầu tuần Sáng Thế Mới, thánh Gioan đã xác quyết: “Ngôi Lời đã trở thành xương thịt, làm người… không có Ngôi Lời chẳng có gì thành… do sự sung mãn của Ngài mà chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác…” (Ga 1, 1-18)
 
Nếu so sánh St 1, 1-31 với Ga 1, 19-51, ta thấy tiến trình của cuộc sáng tạo do Lời như sau:
 
*   Ngày I: St 1, 3-5: Chúa tạo dựng ánh sáng --> Ga 1, 19-28: Người ta thắc mắc về tính Thiên sai của ông Gioan Bt: “Ông có phải là Đấng Kitô? Hay ông là Êlya? Hoặc là một ngôn sứ ư?” Thì ông Gioan Bt đều chối không phải, và ông cho biết: “Đức Kitô đến sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài”. Sứ mệnh của ông Gioan Bt, được Đức Giêsu ví như cây đèn cháy sáng (x Ga 5, 35), nhưng vẫn thua xa Đức Giêsu là ánh sáng Mặt Trời Công Chính soi cho kẻ ngồi trong bóng tối sự chết (x Lc 1, 78-79).
 
Vậy loài người được Chúa Giêsu là Mặt Trời Công Chính soi sáng dẫn dắt thoát bóng tối sự chết, vượt xa ánh sáng Chúa tạo dựng vào ngày thứ nhất, chỉ phá tan u minh.
 
*   Ngày II: St 1, 6-8: Chúa tạo dựng nước --> Ga 1, 29-34: Lúc ông Gioan Bt làm phép rửa bằng nước cho Đức Giêsu, ông giới thiệu Ngài cho nhân loại: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.
 
Vậy ai tin Ngôi Lời là Thiên Chúa, thì phải thể hiện qua việc lãnh Bí tích Thánh Tẩy bằng nước, để tâm hồn được thanh tẩy. Đó là mục đích Chúa đã dựng nên nước vào ngày thứ hai, vì chức năng của nước là thanh tẩy và phát sinh sự sống.
 
*   Ngày III: St 1, 9-13: Chúa dựng nên thảo mộc: sự sống bắt đầu xuất hiện --> Ga 1, 35-39: Tin Mừng: Hai môn đệ của ông Gioan Bt lưu lại với Đức Giêsu vào giờ thứ 10.
 
Giờ thứ 10: Đức Giêsu tắt thở vào 3 giờ chiều (đối với người Do Thái là giờ thứ 9 – Mt 27, 40), thì giờ thứ 10 theo Do Thái, là 4 giờ chiều, tim Ngài bị đâm thủng, nước và máu dốc ra hết. Đây là dòng suối cứu độ (x Ed 47; Ga 19, 31-37). Ai tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất (x Cv 4, 12), khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, người ấy như ngành nho dại tháp vào cây nho thật là Chúa Giêsu, để có một đời sống Thần linh trong Chúa Giêsu (x Ga 15), hơn hẳn sự sống nơi thảo mộc.
 
Vậy ai lưu lại trong Chúa Giêsu Thánh Thể, người ấy như hai môn đệ của ông Gioan Bt lưu lại với Đức Giêsu vào giờ thứ 10. Người nào sống chân lý này, sẽ không còn sống như loài thảo mộc Chúa đã dựng nên vào ngày thứ ba, vì họ đã trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống với Thiên Chúa (x Dt 2, 11. 14; Ga 6, 57).
 
*   Ngày IV: St 1, 14-19: Thiên Chúa dựng nên tinh tú để soi sáng, người Do Thái hiểu tinh tú là các thần minh --> Ga 1, 40-42: Tin Mừng: Ông Anrê dẫn em mình là ông Simôn đến gặp Đức Giêsu, được Ngài đổi tên Simôn thành Kêpha, nghĩa là Đức Giêsu muốn cho ông Simôn được thông dự vào bản tính của Ngài, vì Ngài là “Mặt Trời Công Chính soi sáng cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối sự chết hướng dẫn họ vào đường nẻo bình an” (Lc 1, 78-79), Ngài còn là Đá góc tường, bị người ta thải loại (x Mt 21, 42), sau này ông Phêrô hiểu lý do Đức Giêsu đổi tên mình, nên ông nói với các tín hữu: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xion một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng” (1Pr 2, 4-6)Người như thế mới làm tròn sứ mệnh thủ lãnh soi sáng dẫn dắt đồng loại đến với Chúa Giêsu.
 
Vậy ai được Chúa Giêsu ở cùng nhờ sống Bí tích Khai Tâm, người ấy mới thực sự được thông hiệp với Chúa Giêsu, nhất là nhờ có trái tim đón nhận Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối (x Tv 119/118, 105), được Chúa Giêsu xác nhận: “Họ là thần” (Ga 10, 34), nghĩa là được đồng danh với Thiên Chúa, thì quả thật người ấy trổi vượt hơn tinh tú Chúa đã dựng nên vào ngày thứ tư, mà dân ngoại tin tưởng đó là thần.
 
Ngày V:    St 1, 20-23: Thiên Chúa dựng nên động vật --> Ga 1, 43-44: Đức Giêsu bảo ông Philíp: “Hãy theo Ta”. Chỉ có động vật mới di chuyển, và riêng chỉ có con người mới ý thức ơn gọi di chuyển đi theo Chúa Giêsu.
 
Vậy ai đáp lại lời Đức Giêsu gọi “hãy theo Ta”, thì quả thật người ấy từ kiếp thú vật (x Gv 3, 18-19), được trở nên người giống Chúa Giêsu (x 1Ga 3, 2), phẩm giá trổi vượt hơn động vật Chúa đã dựng nên vào ngày thứ năm, chúng chỉ di chuyển đi kiếm mồi.
 
Ngày VI: St 1, 26-31: Thiên Chúa dựng nên người là vợ chồng ông Ađam và bà Evà, và trao cho họ quyền làm chủ vạn vật --> Ga 1, 45-51: Đức Giêsu biết ông Nathanael khi ông “còn ngồi dưới gốc cây vả, ” đây là người say mê sách Luật và dạy người khác, nhất là sau đó ông đến với Đức Giêsu, được Ngài lên tiếng khen: “Đây là người Israel không có gì gian dối!” Và Ngài muốn “cưới” lấy những người như thế, nên Ngài mới nói: “Các ngươi đã thấy các Thiên thần lên xuống trên Con Người” (x Ga 1, 45-51). Ở đây, Đức Giêsu ví Ngài như ông Giacob đi tìm cô nàng vừa ý để kết duyên, trên đường đi ông lấy cục đá gối đầu nằm ngủ, trong giấc chiêm bao “Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-xa-ác. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” (St 28, 13-15).
 
Tình yêu cao cả tuyệt vời nhất Chúa chỉ dành cho con người trong mối tình phu thê. Nhưng Chúa Giêsu chỉ “cưới” lấy những ai có tâm hồn nghe Lời Chúa và loan báo cho đồng loại, rồi cùng động viên nhau đến kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì được tha hết mọi tội lỗi, như Đức Giêsu nói với ông Nathanael, khi ông đến với Ngài: “Đây là người Israel, nơi ông không có gì gian dối!” Mối tình này vượt xa vợ chồng Adam, Eva được Chúa dựng nên vào ngày thứ sáu, họ đã bất trung với Chúa, đắm chìm trong tội lỗi!
 
II. ƠN GỌI ĐỂ THIẾT LẬP VƯƠNG QUỐC LÀ HỘI THÁNH CHÚA KITÔ.
 
Từ vương quốc trần thế đến Vương quốc Nước Trời, ta hãy so sánh ơn gọi của ông Samuel (1Sm 3, 1-19: Bài đọc I) với ơn gọi của ông Simon Phêrô (Ga 1, 35-42: Tin Mừng)
 
1- Cậu Samuel là đồ đệ của thầy cả Êly đang ngủ trong Đền Thờ gần Hòm Bia Lời Chúa.
 
1’ Ông Gioan Bt với hai môn đệ đang đứng nhìn Đức Giêsu đi ngang qua, thì ông giới thiệu “này là Chiên Thiên Chúa”, để hai ông đến với Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa, hơn Samuel ngủ gần Hòm Bia Lời Chúa.
 
2- Cậu Samuel ba lần đến với thầy cả Êly mỗi lần nghe có tiếng gọi, mà cứ tưởng là thầy Êly gọi.
 
2’ Ba lần “hôm sau” (x Ga 1, 29. 35. 43), ông Gioan Bt giới thiệu Đức Giêsu cho nhiều người, hơn hẳn ông Samuel ba lần đến với thầy cả Êly nghe tiếng Chúa gọi.
 
3- Lần thứ tư Chúa gọi Samuel, cậu mau mắn chạy đến thưa: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe”.
 
3’ Ngày thứ tư, ông Anrê giới thiệu em mình là Simon với Đức Giêsu, được Ngài đổi tên Simon thành Kêpha, nghĩa là Đá Tảng, thì mới được Cha trên trời mạc khải cho và trên Đá Tảng này Hội Thánh được xây dựng (x Mt 16, 15t).
 
4- Samuel lớn lên trở thành tư tế, ông dâng lễ tế cho Thiên Chúa (x 1Sm 7, 9).
 
4’ Ông Kêpha trở thành tư tế vì ông phục vụ Tin Mừng mà bị giết như Thầy Giêsu (x Ga 21, 15t).
 
5- Ông Samuel còn giữ chức thẩm phán của Do Thái thời chưa có vua. (x 1Sm 7, 2t)
 
5’ Ông Phêrô được Đức Giêsu trao quyền làm thẩm phán: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16, 19).
 
6- Ông Samuel còn là một ngôn sứ rất có uy tín, thông đạt ý Chúa cho dân. (x 1Sm 8, 1-9).
 
6’ Ông Phêrô được Đức Giêsu cầu nguyện riêng cho vì sứ mệnh của ông là củng cố Đức Tin của cộng đoàn (x Lc 22, 31-32).
 
7- Chúa bảo ngôn sứ Samuel truất phế vua Saolê (x 1Sm 15), và đặt Đavid lên làm vua, triều đại này rất vinh quang, tiên báo cho Triều Đại của Đấng Mêsia (x 1Sm 16).
 
7’ Đức Giêsu căn cứ trên lời tuyên xưng Đức Tin của ông Phêrô, để đặt ông làm thủ lãnh Hội Thánh, là Triều Đại Vương quốc Thiên Chúa, nhằm truất bãi thế lực Israel cũ (x Mt 16, 18-19; Ga 21, 15t).
 
III. NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM ĐỂ ĐÁP LẠI ƠN CHÚA GỌI.
 
Muốn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, ta phải:
 
1- Dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, như thánh Phaolô kêu gọi: “Anh em đừng hiến dâng thân xác cho dâm dật, nhưng hãy dâng làm chi thể của Đức Kitô, làm Đền Thờ sống động cho Thiên Chúa ngự” (1Cr 3, 13-20: Bài đọc II), và chấp nhận chết vì phục vụ Tin Mừng, để trở thành lễ vật được Thiên Chúa ưa chuộng, thay thế cho lễ tế chiên cừu bò lừa Chúa không ưng, vì thế người được ơn Thiên triệu luôn phải thưa: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 40/39, 8a. 9a: Đáp ca).
 
2/ Tỉnh thức nghe tiếng Chúa. Như cậu Samuel đang ngủ đêm trong nhà thầy cả Êly, tiếng Chúa luôn thôi thúc cậu không sao ngủ yên, cậu không để rơi xuống đất một Lời nào của Chúa, và luôn đáp lại: “Này con đây, Cha đã gọi con” (x Bài đọc I). Do đó chỉ những ai luôn tỉnh thức nghe tiếng Chúa, mới mau mắn lên đường giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ muôn dân: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia nghĩa là Đấng Kitô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có” (Ga 1, 41. 17b: Tung Hô Tin Mừng). Chứ đừng khi nào sau này trong đời lại có lúc chiều theo tiếng: “Con đã gọi cha” (hồi tục).
 
3/ Yêu Thánh Thể. Hình ảnh hai môn đệ ông Gioan, trong đó có ông Anrê lưu lại với Đức Giêsu vào giờ thứ 10, là giờ Ngài bị đâm thủng tim, nước và máu đổ xuống, đó là Hy Lễ mới thay thế cho lễ tế chiên cừu bò lừa người Do Thái dâng theo Luật Môsê. Lúc ấy, ông Anrê nhận ra Đức Giêsu là Đấng Kitô, rồi ông trở thành sứ giả của Tin Mừng động viên Simon, em ông, đến gặp Đức Giêsu, và Ngài đã đổi tên Simon thành Kêpha, để từ nay ông thuộc quyền sở hữu của Đấng đã tuyển chọn (x Ga 1, 35-42: Tin Mừng).
 
Ba điều trên đây đã thể hiện nội dung giáo huấn của Công Đồng Vat. II: “Họ phải biết tìm gặp Chúa Kitô trong việc trung thành suy gẫm Lời Chúa, trong việc thông hiệp tích cực các Mầu Nhiệm chí thánh của Giáo Hội, nhất là Bí tích Thánh Thể và Kinh Phụng Vụ” (Sắc Lệnh Đào Tạo Linh Mục số 8).
 
* TÁC GIẢ PHIM BENHUR LÀ AI?
 
Lần kia, đại tướng Lew Wallace và đại tá Robert Ingersoll, hai người vô thần đang nói chuyện với nhau về những người Công Giáo mê tín, tin vào ông Giêsu nào đó, kẻ bất lực, bị người ta kết án trên thập giá! Và này cuốn lịch sử về hắn mà bọn Công Giáo gọi là Thánh Kinh, nhưng chúng vẫn mù quáng mà đọc!
 
Lew Wallace thề với Robert Ingersoll là sẽ vạch ra cho những kẻ cuồng tín ấy thấy những điều lếu láo trong Thánh Kinh. Robert chúc cho Lew thành công trong ý định này. Lew bỏ ra 5 năm nghiên cứu Thánh Kinh, kết quả ngược lại: thay vì ông tìm thấy những điều mê tín trong đó để khích bác kẻ có Đạo, thì ông lại nhận thấy ơn cứu độ phát xuất từ thập giá Đức Kitô tuôn xuống, cứu bao kẻ tuyệt vọng. Ông đã viết lên tác phẩm Benhur và sau người ta đóng thành phim rất nổi tiếng.
 
Lew Wallace nhờ lưu lại trong Lời Chúa, ông đã được Ngài cho trở nên chứng nhân Tin Mừng.
 
THUỘC LÒNG.
 
Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài như trong Sách Thánh đã chép về con (Dt 10, 7).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Ga 1:35-42, dqt, tn2b,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 125

Máy chủ tìm kiếm : 104

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 2080

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 170161

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3704601