20:03 EDT Thứ năm, 21/03/2019

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - chủ nhật tuần 12 thường niên _ năm A

Thứ sáu - 23/06/2017 22:40
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
NĂM A
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
BÀI ĐỌC I: Gr 20,10-13
 
10 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: “Con nghe biết bao người vu cáo: "Kìa, lão "Tứ phía kinh hoàng! hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi! " Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: "Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó! " 11 Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. 12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 13 Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.
 
ĐÁP CA: Tv 68
 
Đ. Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. (c 14c)    
 
8 Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. 9 Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. 10 Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu.
 
14 Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. 17 Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến.
 
33 Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. 34 Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. 35 Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!
 
BÀI ĐỌC II: Rm 5,12-15
 
12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.
 
15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Ga 15,26b. 27a
 
Hall-Hall: Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 10,26-33
 
26 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
 
28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
 
32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
 
ĐỪNG SỢ VÀ PHẢI SỢ!
 
Đã là ngôn sứ, tất nhiên phải đương đầu với bao nhiêu đối kháng, từ những nổi loạn ngay trong tâm hồn bản thân (x Rm 7,18-20), đến những đối kháng ngay môi trường sống (x 2Cr 11,23-25), thậm chí còn đến cả người thân yêu cũng giơ gót đạp mình! (x Mt 10,36; Ga 13,18b). bởi vì môn đệ không hơn Thầy, nghĩa là người ta đã bách hại Thầy, thì môn đệ cũng phải chung một số phận (x Mt 10,24). Nhưng đừng sợ, kể cả thần chết đến!
 
Vì:
 
- Kẻ tuyệt vọng thì mong chết.
 
- Người anh hùng thì liều chết.
 
- Đấng khôn ngoan thì chuẩn bị chết.
 
Đức Giêsu muốn cho môn đệ Ngài phải khôn ngoan sẵn sàng chết mà không sợ, dựa vào ba lý do sau:
 
1/ MÔN ĐỆ CHÚA CHỈ TOÀN THẮNG VÀO NGÀY CÁNH CHUNG.
 
Thực vậy, nếu chỉ nhìn Đức Giêsu tới chiều Thứ Sáu Tuần Thánh thôi, thì Ngài là kẻ thất bại nhục nhã nhất! Chỉ khi bước ra khỏi đời này mới thấy Ngài đã toàn thắng vẻ vang! Do đó người môn đệ Chúa phải nói công khai “rao trên mái nhà” cả những điều họ đã được “nghe trong bóng tối” (những điều Thầy âm thầm dạy dỗ họ). Đến ngày cánh chung, mới biết ai phải ai trái, ai vinh ai nhục, ai thắng ai bại! Vì trong ngày ấy “không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.” (Mt 10,26-27)
 
Bây giờ, người môn đệ Chúa bị bao nhiêu lời đàm tiếu, kẻ tố cáo, đòi báo thù. Nói tắt, bây giờ người ta bảo tôi sai, họ đúng, nhưng đến ngày cánh chung, họ phải thốt lên: “À ra thế!” Bởi vì nó thấy Thiên Chúa là Đấng toàn năng, làm cho nó phải trượt nhào, chuốc lấy nhục nhã đời đời; còn tôi thì hát bài ca khen Chúa đã cứu tôi khỏi tay bọn ác nhân (x Bài đọc I: Gr 20,10-13) .
 
2/ KẺ ÁC CHỈ GIẾT ĐƯỢC THÂN XÁC NGƯỜI LÀNH, MÀ KHÔNG DIỆT NỔI LINH HỒN NGƯỜI CÔNG CHÍNH; trái lại, Thiên Chúa có quyền diệt cả xác hồn đứa ác nhân trong hỏa ngục (x Mt 10,28). Mà chắc gì kẻ ác làm hại được người lành, nếu Chúa không cho phép? Kìa ba chú bé: Sirắc, Mêsắc, và Abênagô vì chỉ muốn thờ duy một Thiên Chúa, không chịu thờ thần vua đúc ra! Các chú đã can đảm đến thách thức nhà vua: “Dù Chúa không cứu chúng tôi thoát khỏi tay độc ác của vua!” Thế là các chú bị quăng vào lò lửa cháy bừng gấp 7 lần! Lạ thay,nhà vua nhìn thấy người thứ 4 xinh xắn vòng tay ba chú bé nhảy múa ca hát trong lò lửa, vua liền cho kéo các chú ra, thì cũng chỉ có ba chú! Ngạc nhiên hơn nữa là đến tóc các chú cũng không bị lửa xém dù chỉ một sợi?!
 
Trước sự lạ ấy, nhà vua ra lệnh trong toàn dân: “Từ nay, bất cứ nơi đâu quốc gia hay tiếng nói nào, ai nói lời xúc phạm đến Thần của ba chú bé, thì sẽ bị phanh thây, nhà cửa nó sẽ bị thiêu rụi! Vì quả không có thần nào lớn hơn Thần của ba chú bé!” Rồi nhà vua lớn tiếng ca tụng: “Lạ thay, các dấu thiêng của Ngài, Ngài làm bao sự lạ quyền phép, Nước của Ngài, Nước hằng có, quyền của Ngài tồn tại đời đời.” (x Dn 3,24-33)
 
Nếu chúng ta có dịp ra thăm thành phố Huế, đến tham quan các lăng tẩm của các vua chúa thời xưa, thì chỉ nghe tiếng dế kêu! Thực sự xác các vua đâu có dám chôn ở đó, vì sợ có người đào lên …! Đoàn người đến đó, khi ra về thường buông câu: “Tên này ác lắm, xưa giết hại nhiều Kitô hữu!” Trái lại, khi đến Lavang, nơi các Kitô hữu ẩn trốn lùng bắt của vua chúa độc ác, thì nay trở thành trung tâm mọi người đến cầu nguyện và ca tụng Chúa và Mẹ Maria!
 
Vì vậy, khi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Thầy cũng đếm cả rồi!”(Mt 10,30), nghĩa là Đức Giêsu muốn cho mọi chứng nhân noi theo mẫu gương sống đức tin của ba chú bé trong sách Daniel chương 3!
 
3/ CON NGƯỜI GIÁ TRỊ HƠN MỌI LOÀI THỤ TẠO. Đức Giêsu dùng hình ảnh những con chim sẻ rẻ tiền, vì vào thời ấy, một hào mua được hai con (x Mt 10,29a), tác giả Luca còn cho biết thêm, người mua sẽ được tặng thêm một, nếu mua bốn con (x Lc 12,6). Thế mà Cha trên trời còn quan tâm đến mạng sống từng con một (x Mt 10, 29b. 31). Huống hồ con người còn được Thiên Chúa chăm sóc như con ngươi mắt Ngài (x Dnl 32,10).
 
4/ VÌ ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI A-ĐAM MỚI. Thánh Phaolô còn cho biết: Nếu ta bị thống trị bởi thần chết phát xuất từ tội nguyên tổ Ađam, thì Đức Kitô – A-đam Mới - còn mạnh hơn Ađam cũ! Do đó “sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.” (Rm 5,15)
 
Lý do thứ tư này mới quan trọng, vì đó là niềm trông cậy đặc biệt của Kitô hữu, ba lý do trên chỉ là lời khuyên, vì có khi người tín hữu còn thua những kẻ khủng bố đến liều mạng mình! Do đó, giờ Kinh Sáng của Hội Thánh, ta thường đọc: “Ngài cho ta chẳng còn sợ hãi…”
 
Vậy chỉ có một điều phải sợ là khi ta chối Chúa trước mặt người đời, thì Đức Giêsu cũng sẽ chối ta trước mặt Cha Ngài (x Mt 10,33).
 
Ý thức được điều trên, thánh Tông Đồ đã thốt lên: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó” (1Cr 9,16-17).
 
Bởi vì “tin trong lòng, thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng, thì được ơn cứu độ!” (Rm 10,10)
 
Mỗi khi dâng Thánh Lễ là ta đã ý thức mình được chết vì Chúa trong sứ mệnh Ngài trao, thì ta cũng sẽ được chia phần vinh hiển với Ngài, nên ta hãy dâng lời cầu nguyện:
 
Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ,chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!”
 
THUỘC LÒNG.
 
Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu. (Tv 69/68,10)
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 10:26-33, tn12a, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 8400

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 130431

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4054301