09:33 EST Thứ năm, 21/01/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - chủ nhật tuần 13 thường niên _ năm A

Thứ sáu - 30/06/2017 11:28
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM A
2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
BÀI ĐỌC I: 2V 4,8-11.14-16a
 
8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta khẩn khoản mời ông tới dùng bữa tại nhà bà. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông lại ghé vào dùng bữa.9 Bà ấy nói với chồng: "Này ông! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa, là một vị thánh. 10 Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lên ở đó."11 Một hôm, ông đến nơi ấy, và lên trên lầu nằm nghỉ.
 
14 Ông Ê-li-sa nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy?" Giê-kha-di đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già."15 Ông Ê-li-sa bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa.16 Ông Ê-li-sa nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ có cháu trai bồng."
 
ĐÁP CA: Tv 88
 
Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. (x c 2a)
 
2 Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. 3 Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."
 
16 Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa. 17 Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở; bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.
 
18 Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.19 Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa, vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.
 
BÀI ĐỌC II: Rm 6,3-4.8-11
 
3 Thưa anh em, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao?4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta.9 Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa.11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: 1Pr 2,9
 
Hall-Hall: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 10,37-42
 
37 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
 
41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
 
42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."
 

A. GIẢI THÍCH
 
1/ “Kẻ bé mọn” là các môn đệ Đức Giêsu, như lời Ngài nói: “Cha trên trời chỉ mạc khải cho kẻ bé mọn, cho môn đệ mà thôi” (x Mt 11,25-27; 16,17).
 
2/ “Người công chính” là người đã tin vào Đức Giêsu, cụ thể là các môn đệ. Chúa nói: “Nếu đức công chính của anh em không hơn Luật sĩ và Biệt phái (không tin Đức Giêsu là Chúa), thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Các mẫu người công chính được Tin Mừng nhắc đến như sau:
 
- Như ông Giuse không đối xử với Đức Maria theo pháp luật, mà đón Mẹ cùng thai nhi về chung sống theo ý Chúa! (x Mt 1,19t)
 
- Ông Abel hiến dâng cho Thiên Chúa con chiên quý nhất trong bầy, cuối cùng ông bị mất cả mạng sống! (x Mt 23,35)
 
- Ông Simêon suốt đời trong mong được gặp Đấng Cứu Thế! (x Lc 2,25)
 
3/ “Ngôn sứ” là người nói Lời Chúa cho dân, là các môn đệ Chúa chọn và sai đi khắp thế gian loan báo ơn cứu độ! (x Mt 28,18t)
 
B. GIÁO HUẤN
 
MỌI SỰ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRONG THIÊN CHÚA
 
Để nhận ra giáo huấn của Đức Giêsu cho các môn đệ, ta hãy xem cách bố cục tư tưởng mà tác giả Mátthêu ghi nhận:
 
Nhìn vào bố cục trên đây, ta có thể kết luận: (B) không được yêu bản thân, con cái, cha mẹ hơn Đức Giêsu, vì mọi thực tại trong gia đình không sánh được có Chúa (x 1Ga 5,12). Do đó mọi Kitô hữu phải xác tín như thánh Tông Đồ: “Ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác!” (1Cr 2,2) Và như thế là ta thấu hiểu nguyên nhân tại sao Đức Giêsu lại đòi các Tông Đồ phải bỏ mọi sự mà theo Ngài (x Lc 14,26.33). Nhưng ta không được hiểu là Chúa dạy ta đừng quan tâm chăm sóc người thân, bởi vì: “Ai không chăm sóc đến người thân thuộc, nhất là người trong gia quyến mình, thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không tin” (1Tm 5,8). Mà Ngài có ý nhấn mạnh: Không coi trọng sự liên hệ xác thịt hơn ý Chúa,vì gia đình mà phủ lấp chân lý, “xác thịt không có ích gì, Thần Khí (Lời Chúa) mới làm cho sống” (Ga 6,63). Cụ thể ta hãy bắt chước ông Gionathan, con vua Saolê đã ra sức bênh vực, che chở cho ông Đavít thoát khỏi tay độc ác của vua cha, vì nhà vua sợ Đavít được ảnh hưởng của dân chúng mà ông bị truất ngôi! (x 1Sm 20)
 
Ta biết rằng, con người có ba tình cảm quan trọng, đó là tình cảm gia đình, nhưng không bằng lòng yêu tổ quốc, thế nên có nhiều người đã thoát ly gia đình đi làm cách mạng cứu nước! Tuy vậy vẫn không sánh được với tình yêu tôn giáo, vì đã có nhiều vị Tử Đạo phải chấp nhận bỏ gia đình, bỏ đất nước, để đánh đổi Đức Tin!
 
 (C) Người Kitô hữu muốn chu toàn ơn gọi làm Tông Đồ cho Chúa, họ phải:
 
1/ ĐÓN TIẾP KẺ BÉ MỌN, CÔNG CHÍNH, NGÔN SỨ.
 
* “Đón tiếp kẻ bé mọn” là trở nên kẻ nhỏ,lấy việc phục vụ làm lẽ sống (x Ga 4,34). Chấp nhận bị trù dập đến mất cả mạng sống, có khi bị xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự, như thánh Phaolô thổ lộ: “Khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu.” (2Cr 6,8). “Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng” (2Cr 11,24-27).
 
* “Tiếp nhận kẻ bé mọn” còn là sống tinh thần trẻ thơ:
 
- Sống bằng tình yêu phó thác vào Thiên Chúa, như trẻ thơ nép mình lòng mẹ! (x Tv 131/130,1-2)
 
- Sống lệ thuộc vào Chúa như trẻ nhỏ tuy là người thừa kế tài sản của cha mẹ, nhưng nó vẫn phải được phép của đấng sinh thành mới được sử dụng! (x Gl 4,1.7)
 
- Chỉ muốn làm vinh danh Chúa, nên chấp nhận người đời coi rẻ như đàn bà, con nít! (x Mt 14,21)
 
- Phải thăng tiến tinh thần, như khi còn trẻ con thì nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, nhưng khi đã trưởng thành, thì loại bỏ những gì là trẻ con! (x 1Cr 13,11)
 
- Không có ác tâm với ai, nếu có bất hòa thì như con nít thôi! (x 1Cr 14,20)
 
* “Đón nhận người công chính” là sống công chính, để Chúa định đoạt và dẫn dắt mọi hoàn cảnh cuộc sống như thánh Giuse, luôn khao khát Đấng Cứu Độ như cụ già Simêon, sẵn sàng dâng mọi điều quý giá đang có, kể cả mạng sống như ông Abel.
 
* “Tiếp đón ngôn sứ” là hết lòng loan báo Tin Mừng, như thánh Tông Đồ đã nêu gương:
 
- Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! (x 1Cr 9,16).
 
- Vì không loan báo Lời Chúa là đồng nghĩa phạm tội giết người! (x Cv 20,26-27)
 
- Do đó phải rao giảng khi thuận cũng như lúc nghịch, không được trì hoãn! (2Tm 4,2-4.21)
 
2/ CỘNG TÁC VỚI HÀNG GIÁO SĨ.
 
Thánh Phaolô nhắn nhủ mọi tín hữu qua Bài đọc II (Rm 6,3-4.8-11): Bí tích Thánh Tẩy không cho phép chúng ta chỉ sống cho chính mình mà còn sống cho Thiên Chúa và đồng loại nữa. Bởi vì ba lần dìm mình trong nước Thánh Tẩy là ba lần ta sống từ bỏ cái “tôi” như Đức Giêsu (x Mt 2,15; 3,13t; Lc 12,50). Cụ thể nhất là ta hãy noi gương bà lớn thành Shunem đã giúp đỡ ngôn sứ Ê-li-sa (x Bài đọc I). Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã so sánh giúp cho kẻ bé mọn thì không bằng giúp đỡ người công chính, và không sánh khi giúp người ngôn sứ của Chúa, và lại càng không bằng cộng tác với Đức Giêsu, với Cha trên trời. Nếu bà lớn thành Shunem nhờ cho ông Êlisa ngụ nhờ mà còn được Chúa cho sinh con, và dù cậu bé chết cũng được sống lại! Huống hồ người cộng tác với Tông Đồ của Đức Kitô, dù chỉ cho “một chén nước lã” (x Mt 10,42) mà thôi, nhờ đó người Tông Đồ của Chúa sống xứng danh “kẻ bé mọn, công chính, ngôn sứ”, thì chắn chắn được Đức Giê-su và cả Mẹ Maria ban thưởng trọng hậu hơn bà lớn thành Shunem! (x Lc 7,11-17)
 
 (A) Những ai ý thức sống điểm giáo lý trên, thì họ đã cùng với Đức Kitô, cùng với mọi thành phần trong Hội Thánh thực hiện công trình cứu độ: “Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Đức Kitô, Đức Kitô thuộc về Chúa Cha” (1Cr 3,22-23). Để cùng cất cao tiếng hát: “Lạy chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng!” (x Tv 88,2: ĐC).
 
THUỘC LÒNG.
 
Anh em hãy tưởng nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em, và hãy xem cuộc đời họ kết thúc thế nào, mà noi theo lòng tin của họ! ( Dt 13,7)
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 10:37-42, tn13a, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 6874

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268292

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10489820