20:59 +07 Thứ hai, 24/02/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - chủ nhật tuần 29 thường niên _ năm C

Thứ sáu - 14/10/2016 09:10
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN
NĂM C

Xh 17, 8-13; 2Tm 3, 14 - 4, 2; Lc 18, 1-8
BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13
 
8 Hồi đó quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: "Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa.”10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. 13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.
 
ĐÁP CA: Tv 120
 
Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. (c. 2)
 
1 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? 2 Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
 
3 Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên. 4 Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!
 
5 Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. 6 Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
 
7 Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. 8 Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
 
BÀI ĐỌC II: 2Tm 3, 14 - 4, 2
 
14 Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.
 
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Dt 4, 12
 
Hall-Hall: Lời Thiên Chúa là Lời sống động và hữu hiệu, Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 18, 1-8
 
1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”
 
6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "
 
THIÊN CHÚA LÀ CỜ TRẬN CỦA TÔI!
 
(Xh 17, 15)
 
 “Không đổ máu, không có ơn cứu độ” (Dt9, 22), tức là đổ máu vì chiến đấu với tội lỗi, với những sai trái, để cho công lý được mọi người đón nhận, nhưng Lời Kinh Thánh nói: “Dù anh em có chiến đấu với tội lỗi, anh em vẫn chưa đến nỗi phải đổ máu như Đức Ki-tô” (Dt. 12, 9).
 
Các Bài đọc trong Phụng Vụ hôm nay cho ta ba mẫu đấu tranh cho công lý, để mọi người nhận ra đâu là phải, đâu là trái, và chân lý, sự thiện phải thắng dối trá, gian ác. Ta hãy so sánh ba mẫu đấu tranh cho công lý:
 
 
 
Mẫu (1): Bà goá rất cô đơn, khi bà đòi mọi người trên trái đất này phải thừa nhận công lý nơi bà, mà mãi cũng không kiếm được một người ủng hộ bà, thì bà vào thẳng tòa án nơi bênh vực công lý, nhưng bà lại phải kiên trì đấu tranh với chính ông thẩm phán bạo ngược. Vì để khỏi bương đầu, nhức óc, nên ông thẩm phán đứng ra bênh vực sự công chính cho bà góa này! Có nghĩa là bà góa làm cho ông thẩm phán bất lương nhận ra công lý!
 
Mẫu (2): Cả cộng đoàn Do Thái từ dân đến thủ lãnh đều nhất trí một mục đích: tiêu diệt quân Amalek, hầu bảo vệ nền công lý và hoà bình. Để đạt mục đích ấy, họ chia nhau mỗi người mỗi việc: Ông Mô-sê lên núi, hai tay cầm gậy giơ lên cầu nguyện, lúc đầu ông đứng, nhưng sau để khỏi mỏi tay, mỏi chân, người ta vội vần cục đá lớn cho ông ngồi, còn hai ông A-ha-ron và Hur thì đỡ tay ông Mô-sê, vì nếu ông Mô-sê mỏi tay phải hạ xuống, thì quân Amalek thắng và ngược lại. Vậy nhờ ông Mô-sê giơ tay cầu nguyện, mà dưới chân núi, ông Giô-sua chỉ huy dân Do Thái dùng gươm tiêu diệt hết quân Amalek.
 
Mẫu (3): Như thế mẫu (2) này đấu tranh cho công lý rất khí thế, chứ không cô đơn như bà góa ở mẫu (1).
 
Hình ảnh ông Mô-sê giang tay cầu nguyện trên núi cho dân Do Thái thắng quân thù, cũng như bà góa kiên trì đòi công lý để mọi người phải nhìn nhận, chính là báo trước việc Đức Giê-su giang tay trên thập giá cầu nguyện cho kẻ tội lỗi biết sám hối để đón nhận chân lý: “Giêsu là Cứu Chúa duy nhất”, hầu được cứu độ (mẫu 3), giá trị này trổi vượt hơn hiệu qủa cuộc đấu tranh của bà góa, cũng như của ông Mô-sê và dân Do Thái đòi tôn trọng công lý là phải diệt kẻ thù.
 
 
 
Chính vì Lời Chúa phát xuất từ Phụng Vụ là vũ khí tuyệt hảo nhất, giúp các Ki-tô hữu chiến thắng tội lỗi, thắng tử thần, nên thánh Phao-lô đã nhắc cho đồ đệ Ti-mô-thêu: “Anh đừng quên giá trị Sách Thánh mà anh đã được thụ giáo ngay khi còn bé. Sách ấy có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Vì Kinh Thánh nhất nhất đã được Thần hứng và có ích để dạy dỗ, biện bác, cải thiện, đào tạo con người trong sự công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị, sẵn sàng cho mọi việc lành.” Cho nên: “Anh hãy rao giảng Lời, hãy ứng phó lúc thuận cũng như lúc nghịch, hãy biện bác, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn, hết tình, hết tình đại lượng và dụng tâm dạy dỗ” (2Tm 3, 14 - 4, 2: Bài đọc II).
 
Vậy Chúa dạy ta cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán (x Lc. 18, 1). Cụ thể là hằng ngày đến hiệp thông dâng Thánh Lễ để cùng với Đức Ki-tô, nhờ Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô (x Rm 11, 36), Ngài giúp ta kiên trì sống công chính giữa đời. Đan cử:
 
-   Trong một xí nghiệp, mọi công nhân đều ăn cắp, còn tôi vì lương tâm Công Giáo không cho phép tôi bắt chước họ, dù tôi sẽ bị lẻ loi cô đơn, mất tình cảm với người xung quanh, có khi bị đồng nghiệp đẩy khỏi sở làm!
 
-   Trong nghề thương mại, ai ai cũng làm cân gỉa, hàng xấu nói hàng tốt! Còn tôi, tôi can đảm sống ngay thẳng nói sự thật dù biết sống như thế là tôi sẽ bị mất khách, hay bán được ít hàng?!
 
-   Nhờ học giáo lý, tôi theo đạo Chúa là đạo thật, dù bị họ hàng nội ngoại buồn và khai trừ!?
 
-   Khi còn bé, ai cũng siêng năng học Lời Chúa, nhưng đến tuổi trưởng thành nhiều người lấy lý do bận rộn làm ăn, nên chẳng có mấy người lớn còn đi học giáo lý. Còn tôi vẫn kiên trì học Lời Chúa với tất cả lòng say mến như ban đầu, thì có kẻ lại kết án tôi là mát (điên)?! …
 
Vậy Đức Giêsu dạy:“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”(Lc 18, 1:Tin Mừng). Cụ thể là bắt chước bà góa kiên trì đấu tranh cho công lý giữa rừng người gian ác, đòi mọi người kể cả thẩm phán bất lương phải nhìn nhận công lý nơi bà. Bà góa đó chính là Mẹ Maria, vì suốt cuộc đời Mẹ kiên trì sống công chính, gìn giữ ơn Vô Nhiễm mà chính Đức Giê-su, Con lòng Mẹ đã ban cho qua Mầu Nhiệm Nhập Thể. Vì Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ có quyền đòi hỏi cả loài người phải nhìn nhận công lý của Mẹ, chính là tin và đón nhận Con Mẹ, thực là Con Thiên Chúa muốn đến dẫn đưa loài người vào con đường công lý, đạt sự sống thật dồi dào vô cùng tận! Nhưng suốt 33 năm, Mẹ không tìm thấy người nào trong nhân loại nhìn nhận công lý của Mẹ đưa đến là Con Thiên Chúa hằng sống, để họ được sống đời đời (x Ga 17, 3). Cuối cùng Mẹ tới đồi Sọ, đó là nơi tòa án của biết bao nhiêu thẩm phán bạo ngược: “Dẫu rằng chúng chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì” (Lc 18, 4: Tin Mừng), nên chúng đã ra lệnh giết Con của Mẹ, loại trừ công lý khỏi mặt đất, nhưng cuối cùng chính ông sĩ quan ngoại giáo Roma cũng thuộc loại thẩm phán trong phiên tòa xử Đức Giêsu, khi nhìn thấy tên lính dùng giáo đâm vào tim Ngài, máu và nước đổ xuống, lúc ấy ông ta mới nói lên sự thật, nhìn nhận công lý của bà góa Maria: “Đích thực người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39).
 
Như thế: Ai càng thiết tha sống chân lý, càng bị nhiều người ghét, cuối cùng cô đơn, chỉ vì tin chiến thắng sẽ đến vào ngày cánh chung. Muốn kiên trì sống được chân lý này, ta phải tìm nghị lực trong Thánh Lễ mỗi ngày, vì:
 
Hoa trái của Thánh Lễ (cầu nguyện) là Đức Tin.
 
Hoa trái của Đức Tin là Đức Ái.
 
Hoa trái của Đức Ái là phục vụ.
 
Hoa trái của phục vụ là bình an.
 
Biết giá trị cầu nguyện trong Thánh Lễ quan trọng đến thế, mà xem ra càng ngày càng có nhiều ngừơi không màng chi đến. Đức Giêsu thấy trước thảm họa này, Ngài rên lên: “Ngày tôi trở lại, liệu còn gặp được niềm tin trên mặt đất nữa không?” (Lc 18, 8).
 
Truyện kể:
 
Tôi biết ông H. làm công nhân cho một xí nghiệp nuôi gà, nhưng lâu nay tôi lại thấy ông ở nhà, nên tò mò hỏi:
 
- Sao kỳ này tôi thấy ông ở nhà làm việc vặt, bỏ nghề nuôi gà rồi sao?
 
- Thưa cha, con không thể tiếp tục làm trong sở đó được, vì đã mấy lần thủ trưởng ép con đồng lõa ăn cắp gà. Có ngày ông ấy bảo con: “Tối nay ông trói 5 cặp gà lớn, mập để sẵn đấy cho tôi, khi có người đến gõ cửa, ông đưa gà ra cho họ, tôi chịu trách nhiệm hết và sẽ bồi dưỡng xứng đáng cho ông!”
 
Ngày khác ông ta lại ra lệnh cho con phải lấy cái này cái kia trong xí nghiệp cho ông ấy! Cha thấy cứ như thế thì lương tâm con chịu sao được?! Vậy mà không làm theo thủ trưởng thì cũng chết với ông ấy! Do đó con đành xin nghỉ việc, dù chưa đến tuổi hưu, mà nghỉ ngang như vậy sẽ không được hưởng lương hưu mặc dù con đã làm ở đó 25 năm rồi. Con quyết định như thế là vì con nhớ lại Lời Thánh Kinh dạy: “Thiên Chúa là cờ trận của tôi” (Xh 17, 15).
 
Bởi thế, “ít tiền, ít của mà là người công chính, còn hơn nhiều bạc nhiều vàng mà là kẻ ác nhân!” (x Tv 37/36, 16).
 
THUỘC LÒNG.
 
Thiên Chúa là cờ trận của tôi! (Xh 17, 15).
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 18:1-8, tn29c, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 10028

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262458

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6791850