00:44 EDT Thứ sáu, 07/10/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ cnmv 4c

Thứ hai - 20/12/2021 18:46
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
NĂM C

 
Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45
 
BÀI ĐỌC 1: Mk 5,1-4a
 
 Đức Chúa phán thế này: “1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 2 Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời “ĐẺ” sẽ sinh con (bản dịch NTT). Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. 3 Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. 4a Chính Người sẽ đem lại hoà bình.”
 
ĐÁP CA: Tv 79
 
Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.
 
2ac Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, 3b Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
 
15 Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, 16 bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
 
18 Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. 19 Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.
 
BÀI ĐỌC 2: Dt 10,5-10
 
 Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội.7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.
 
8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền.9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới.10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 1,38
 
Hall-Hall: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 1,39-45
 
 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và quả lòng em cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
 
 
 
ƠN CỨU ĐỘ LÀM CHO CON NGƯỜI
TRỞ THÀNH MẸ THIÊN CHÚA
 
 Nguồn gốc ơn Chúa cứu độ ban cho loài người dựa trên Lời Chúa và các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Lễ Giáng Sinh là ngày Chúa Cha ban trọn ơn cứu độ cho loài người trong Con Một Người. Nội trong tuần này, biến cố trọng đại ấy lại được thực hiện. Do đó Phụng vụ hôm nay nhấn mạnh và đề cao giá trị Giao Ước mới và Lễ Tế mới của Tân Ước, được Đức Ma-ri-a diễn tả bằng chính đời sống của Mẹ.
 
I. ĐỨC MA-RI-A LÀ HÒM BIA GHI GIAO ƯỚC MỚI.
 
Ta biết hai bia Giao Ước Thiên Chúa trao cho ông Mô-sê để ban lại cho dân đã bị mất tích vào thời lưu đày Ba-by-lon khoảng năm -587. Sau 40 năm lưu đày, dù đền thờ Giê-ru-sa-lem được tái thiết, nhưng Đền Thờ thứ hai này chỉ là nơi cho dân đến cầu nguyện và dâng của lễ chiên cừu lên Thiên Chúa, chứ không còn là nhà cho Hòm Bia Thiên Chúa ngự như Đền Thờ do vua Sa-lô-môn xây trước đây !
 
Đến thời Tân Ước, Lời Chúa được Thánh Thần ghi trên xương thịt và linh hồn của Đức Ma-ri-a (x 2 Cr 3,3), nay được ban lại cho dân không phải như vua Đa-vít xưa đặt Hòm Bia trong cung điện của mình, mà “Bia Ma-ri-a” đặt tại nhà tư tế Da-ca-ry-a, dấu chỉ Lời Chúa phải được cư ngụ dồi dào trong tâm hồn mọi tín hữu (x Ep 1,17). Tác giả Lu-ca quả quyết như vậy, vì việc Đức Ma-ri-a từ Na-da-ret đến nhà ông Da-ca-ry-a ở Giu-đa rất giống việc vua Đa-vít kiệu Hòm Bia về cung điện của ông ở Giu-đa.
 
2 Sm 6
 
° Vua Đa-vít kiệu Khám Giao Ước lên miền núi Giu-đê-a. (c 2)
 
° Vua Đa-vít và toàn dân nhảy mừng trước Khám Giao Ước Thiên Chúa. (c 5a)
 
° Vua Đa-vít và toàn dân lớn tiếng tung hô trước Hòm Bia Thiên Chúa. (c 5b)
 
° Hòm Bia được rước vào nhà ông Ô-bét-ê-đom. (c 11)
 
° Hòm Bia đem phúc lành cho gia đình ông Ô-bét-ê-đom. (c 12)
 
° Hòm Bia ở lại nhà ông Ô-bét-ê-đom ba tháng, sau đó vua Đa-vít rước Hòm Bia lên Giê-ru-se-lem. (c 12)
 
° Vua Đa-vít kêu lên: “Làm sao Khám của Chúa đến nhà tôi ?” (c 9)
 
° Vua Đa-vít chưa dám rước Hòm Bia về nhà. (c 9. 17-19).
 
° Vua Đa-vít gọi: Hòm Bia của Chúa tôi. (c 9)
  Lc 1.2
 
v Đức Maria mang thai Chúa Giê-su, Ngài đi lên miền Giu-đê-a. (Lc 1,39)
 
v Hài Nhi trong bụng bà Êlysabét nhảy mừng trước Mẹ Thiên Chúa. (Lc 1,41)
 
v Vợ chồng ông Dacarya,cả Hài Nhi đều reo vui trước“Hòm Bia Maria”. (Lc 1,42)
 
v Đức Ma-ri-a bước vào nhà ông Dacarya. (Lc 1,40)
 
v Đức Ma-ri-a đem phúc lành cho gia đình ông Dacarya. (Lc 1,40-44)
 
v Đức Maria ở nhà ông Dacarya ba tháng, sau đó Mẹ trở về quê, sáu tháng sau (lễ Sinh Nhật), Mẹ mới đem Hài Nhi lên Giê-ru-sa-lem. (x Lc 1,56; Lc 2,12)
 
v Bà Êlysabét kêu lên:“Bởi đâu tôi được thế này là Mẹ Chúa đến nhà tôi !” (Lc 1,43)
 
v Vợ chồng ông Dacarya và bà Êlysabét được Mẹ Thiên Chúa vào nhà.(Lc 1,40)
 
v Bà Êlysabét gọi: Mẹ của Chúa tôi. (Lc 1,43)
 
Đặc biệt là lời bà Ê-ly-sa-bét tung hô Đức Mẹ cũng chính là lời của ông Ô-di-a (tướng quân Do-thái) đã ca tụng bà Giu-đích, sau khi bà đã dùng mỹ nhân kế giết được tướng của quân địch để giải phóng cho dân tộc đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, trước sự dũng mãnh của quân địch đang vây hãm ! (x sách Giu-đích)
 
 * Gd 13,18-19: “Bà được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người nữ trên mặt đất, và Thiên Chúa được chúc tụng.”
 
 * Lc 1,42: “Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ (trên mặt đất) và Quả lòng Bà được chúc tụng.”
 
Ta còn biết Đức Ma-ri-a là khuôn mẫu của Hội Thánh Chúa Ki-tô, nhờ vâng phục Lời Chúa mà Đức Ma-ri-a sinh “CON ĐẤNG TỐI CAO” (x Lc 1,32) – Đức Ki-tô – là Đầu Hội Thánh; thì Hội Thánh cũng nhờ Lời Chúa mà sinh “các con Đấng Tối Cao” (x Lc 6,35) – các Ki-tô hữu – là các chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm Chúa Ki-tô Giê-su. Vì thế ngôn sứ Mi-kha nói: “Vào thời “Đẻ” sẽ sinh con (cả Đức Ma-ri-a, cả Hội Thánh đều sinh Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Phục Sinh) cũng là thời chấm dứt nô lệ, Chúa sẽ nên lớn lao đến mút cùng mặt đất, vì Ngài chăn dắt chúng, cho chúng được an cư, bởi Ngài chính là sự bình an!” (x Mk 5,2-3: Bài đọc I – bản dịch NTT).
 
Xưa kia, ông A-đam và bà E-và ăn quả Chúa cấm, nên thần chết đến chịt cổ cả dòng giống họ ! Vào thời Tân Ước, ai bắt chước vợ chồng Da-ca-ry-a và Ê-ly-sa-bét đón nhận “Quả lòng Bà Ma-ri-a”, chính là Chúa Giê-su Ki-tô, do đó tử thần bị đánh gục, và làm cho chúng ta trở nên dòng giống A-đam mới (Chúa Giê-su) và E-và mới (Đức Ma-ri-a), ta mới được sự sống dồi dào và hạnh phúc vô tận.
 
Chân lý này được biểu lộ: “Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng Mẹ” (Lc 1,44: Tin Mừng), là dấu chỉ bà Ma-ri-a là bà Giu-đích mới đem chiến thắng về cho dòng giống A-đam, E-và là “cắt đầu tử thần”. Thực hiện lời tiền Tin Mừng “bà đạp nát đầu con rắn” (x St 3,15), hơn bà Giu-đích xưa cắt đầu tướng Hôlôphernê, rồi bà đưa đầu ông về trại Do-thái, báo hiệu ngày dân tộc bà được giải phóng. Ngày ấy toàn dân nhảy mừng (giống như ông Gio-an nhảy mừng trong lòng mẹ). Bởi vì lời chào chúc Đức Ma-ri-a của bà Ê-ly-sa-bét lặp lại nội dung lời chào chúc bà Giu-đích của ông Ô-di-a, khi bà Giu-đích đem chiến thắng về cho dân Israel (x Gd 13,18 = Lc 1,42).
 
Chúng ta xác quyết như thế là vì bà Ê-ly-sa-bét chúc mừng bà Maria: “Trong nữ giới có người là diễm phúc, và đáng chúc tụng thay hoa quả người” (Lc 1,42). Vậy “chúc tụng hoa quả lòng người” – bà Ê-ly-sa-bét nói (x Lc 1,42), chính là “chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao” – ông Ô-di-a nói (x Gd 13,18). Nói tắt: Hoa quả lòng bà là Thiên Chúa Tối Cao.
 
II. ĐỨC MA-RI-A KHAI MÀO CHO LỄ TẾ CỦA TÂN ƯỚC.
 
 Ta hãy so sánh lễ tế của Cựu Ước với lễ tế của Đức Ma-ri-a:
 
CỰU ƯỚC
 
a- Đóng khung trong đền thờ phục vụ Thiên Chúa.
 
b- Dâng chiên bò, dâng vật gì ngoài vị dâng lễ.
 
c- Tư tế và của lễ khác nhau: Tư tế là người, của lễ là vật chất. 
 
  ĐỨC MA-RI-A
 
a* Đến nhà ông Da-ca-ry-a phục vụ đồng loại.
 
b* Mẹ dâng chính Con Mẹ và bản thân Mẹ để phục vụ gia đình Da-ca-ry-a.
 
c* Tư tế và của lễ là một: Chúa Giê-su trong lòng Mẹ Ma-ri-a, cả hai Mẹ Con vừa là Tư Tế vừa là Lễ Vật.
 
Như thế Đức Ma-ri-a đã khai mào Lễ Tế mới của Tân Ước, đúng như lời Kinh Thánh đã nói về những người được Chúa cứu độ, họ được đồng hiến tế với Đức Ki-tô: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.6 Chúa cũng chẳng thích lễ tồn thiêu và lễ xá tội.…
 
9 Rồi Người nóiNày con đâycon đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới.10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.” (Dt 10, 5-10: Bài đọc II)
 
Vậy nay chúng ta muốn đón nhận được Đấng Cứu Độ thì chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ” (Tv 80/79,2-3: Đáp ca). Cụ thể chúng ta được trở nên “Mẹ Chúa Giê-su” (x Lc 8,21). Đặc biệt nhất là lúc ta cùng một đức tin, cùng một lòng mến đến dự tiệc Thánh Thể: Nghe Lời và đón nhận Chúa Giê-su Phục Sinh, rồi đồng hành với Chúa Giê-su phục vụ đồng loại (x 1Ga 2,6), là chúng ta giống Mẹ Ma-ri-a đem Chúa đến cho đồng loại. Sống được như thế, thì : “Chúng ta là tư tế của Đức Giê-su Ki-tô nơi các dân ngoại (người chưa biết Chúa), mà hành lễ, là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, ngõ hầu lễ vật là dân ngoại được Thiên Chúa vui lòng chiếu nhận, bởi được tác thánh trong Thánh Thần” (Rm 15,16).
 
THUỘC LÒNG.
 
Chúa Giê-su khẳng định: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
 
http://phaolomoi.net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 1:39-45, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn