07:10 EDT Thứ hai, 29/05/2023

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ cntn 30b

Thứ năm - 25/10/2018 08:47
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
NĂM B
 
Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52
 
BÀI ĐỌC I: Gr 31,7-9
 
7 Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!” 8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. 9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.
 
ĐÁP CA: Tv 125
 
Đ. 3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
 
1 Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. 2ab Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 
2cd Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” 3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
 
4 Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. 5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
 
6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
 
BÀI ĐỌC II: Dt 5,1-6
 
Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. 2 Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối;3 mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đ được gọi. 5 Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con,6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x 2Tm 1,10
 
Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hall.
 
TIN MỪNG: Mc 10,46-52
 
Khi ấy, 46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”49Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
 
A. TÌM HIỂU
 
Trong Tin Mừng Marcô ghi lại hai lần Chúa Giêsu mở mắt cho người mù, diễn tả hai lần Chúa tạo dựng loài người:
 
* Lần I: Mc 8,22-26
 
Trước khi người đầu tiên trong nhân loại (ông Phêrô) tuyên xưng đức tin: Ngài là Đấng Kitô (Vua) thì Đức Giêsu mở mắt cho người mù mang dấu chỉ cuộc sáng tạo lần I.
 
 
 
* Lần II: Mc 10,46-52
 
Trước khi Đức Giêsu khải hoàn (Vua) tiến về thành Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, thì Chúa Giêsu mở mắt cho người mù, mang dấu chỉ cuộc tạo dựng lần II, nhờ lễ “Vượt Qua mới” của Ngài thiết lập qua Tử nạn và Phục sinh.
 
- Người sáng mắt chỉ nhìn Chúa Giêsu là người miền quê Nazareth (không có giá trị gì). Vậy mà Ngài dám nhận mình là Vua (Kitô) nên bị kẻ sáng mắt giết chết (không cho ai đến với Chúa Giêsu như người ta cản anh mù không được kêu “Con Vua David.”
 
- Người mù (dân ngoại – Lc 14,21) lại nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Vua David, nên đi theo Ngài. Đến nỗi cỡ như thánh Tông Đồ, một Biệt phái tuyệt hảo nhất, mặc dù sáng mắt nhưng vẫn coi như mù, phải nhờ đến Bí Tích Thánh Tẩy, mắt ông mới mở ra để ông có thể nhìn thấy và theo Chúa Giêsu (x Cv 9), như anh mù thành Giêrikhô.
 
B. GIÁO HUẤN
 
ĐỨC TIN ĐẨY CON NGƯỜI 
ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
 
Đức tin là ánh sáng siêu nhiên, phát sinh từ sự sống thánh thiêng của Thiên Chúa. Do đó,nếu không có Thiên Chúa thì mọi điều người ta tin chỉ là mê tín! Đức tin Chúa muốn ban cho mọi người, đặc biệt ban qua Phụng Vụ Mới của Chúa Giêsu thiết lập. Dấu hiệu sống động của đức tin là con người vượt mọi rào cản để đến với Chúa Giêsu, để đức tin thêm trọn hảo nhờ được tham dự vào chức Tư Tế của Ngài,hầu được nếm trước vinh quang ngày Chúa lại đến trần gian lần II.
 
1/ ĐỨC TIN LÀ ÁNH SÁNG SIÊU NHIÊN CON NGƯỜI ĐƯỢC LÃNH NHẬN TỪ THIÊN CHÚA.
 
Tác giả Marcô thuật lại một sự nghịch lý: cả một đoàn người sáng mắt vây quanh Chúa Giêsu chỉ nói cho anh mù biết “Giêsu người miền quê Nazareth đi ngang qua” (x Mc 10,47). Nhưng anh mù lại đòi cải chính với cộng đoàn sáng mắt là ông Giêsu là “Con Vua David” (x Mc 10,48), nghĩa là Ngài chính là Đấng Cứu Độ như các ngôn sứ đã loan báo, chứ không phải người miền quê Nazareth tầm thường!
 
Sở dĩ anh mù có được đức tin như trên là do đức tin của người cha đã truyền cho. Đó là lý do mà Thánh ký xác định anh mù là con ông Timê (x Mc 10,46), cũng như thánh Tông Đồ khen đức tin của đồ đệ Timôthê được truyền lại từ người bà Lô-i và mẹ Eunikê. (x 2Tm 1,5)
 
2/ ĐỨC TIN CHÚA MUỐN BAN CHO MỌI NGƯỜI, ĐẶC BIỆT QUA PHỤNG NGÀI THIẾT LẬP.
 
Như ta biết ở phần trên (tìm hiểu) Chúa Giêsu mở mắt cho người mù thành Giêrikhô, được đặt trong dấu chỉ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài. Đó chính là Phụng vụ mới Ngài thiết lập đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia nói: “Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!”Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo” (Gr 31,7-8: Bài đọc I).
 
Còn Chúa Giêsu thì dùng hình ảnh đại tiệc của ông chủ đã mời nhiều khách, nhưng tất cả nhất loại đều từ chối vì những lý do không chính đáng, nên chủ sai đầy tớ ra đường ép người tàn tật vào dự tiệc của chủ đã dọn sẵn (x Lc 14,15-24). Nhưng chỉ những loại người trên mới nhận ra và tung hô Con Thiên Chúa khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem, (x Mc 11,1-11) là dấu được cùng Ngài tiến vào Giêrusalem Thiên quốc hưởng sự sống vĩnh cửu, sau khi Ngài được phục sinh. Vì vậy mà anh mù gọi Chúa Giêsu là “Rabbuni” (sư phụ) cũng như chị Maria Madalêna đã thưa với Chúa Giêsu Phục Sinh (x Mc 10,52 = Ga 20,16).
 
Và như vậy anh mù được Chúa Giêsu mở mắt cho đã tiên báo: sau phục sinh, Ngài muốn mở mắt cho mọi người như Ngài đã gỡ “cái vảy” nơi mắt thánh Tông Đồ Phaolô (x Cv 9).
 
3/ DẤU HIỆU CỦA ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG LÀ VƯỢT MỌI RÀO CẢN ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU.
 
Dù anh mù bị cả tập thể đoàn người sáng mắt đè bẹp qua lệnh: “Câm họng lại!” Nghĩa là cấm anh không được nói Giêsu là Con Vua David, nhưng anh mù đã bất tuân, lần thứ hai anh lại la to hơn: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót tôi.” Chúa Giêsu gọi anh, anh mừng rỡ đến nỗi quẳng cả áo choàng (là mền đắp ban đêm và là phương tiện sinh sống) chạy đến với Chúa Giêsu và đã được Ngài mở mắt cho, và cùng Ngài khải hoàn vào Giêrusalem (Tin Mừng). Việc làm diễn tả đức tin của anh mù, một kẻ nghèo khó ăn mày ăn xin, khác hẳn với chàng thanh niên giàu có trước đó không dám chia sẻ của cải đi theo Chúa Giêsu! (x Mc 10,17t)
 
Như vậy đức tin Chúa ban cho anh mù tuần tự theo ba bước:
 
- Tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế (Con Vua David)
 
- Bỏ mọi sự lao mình đến với Chúa Giêsu.
 
- Đi theo Ngài.
 
Như ta đã biết, lần thứ I Ngài mở mắt cho người mù ở Betsaiđa, (x Mc 8,22-26) anh thấy người ta đi như cây cối, vì người ta chưa theo Chúa Giêsu, thì sự di chuyển của họ như cây cối, đó là sự sống tự nhiên của các động vật. Chỉ những ai theo Chúa Giêsu, mới được Ngài ban ơn cứu độ.
 
4/ THEO CHÚA GIÊSU KHẢI HOÀN VÀO GIÊRUSALEM LÀ CÙNG THAM DỰ CHỨC TƯ TẾ TỐI CAO CỦA NGÀI.
 
Chúa Giêsu khải hoàn vào Giêrusalem trần thế là nêu giá trị Phụng vụ Giêrusalem trên trời. Do đó, kẻ theo Ngài được tham dự vào chức Tư Tế Tối Cao, vì khi Ngài tiến vào cung thánh trên trời, Ngài là Tư Tế muôn đời theo phẩm hàm Melkisedek (Bài đọc II). Và ai theo Ngài vào Giêrusalem trần thế (Phụng Vụ của Hội Thánh) thì người ấy được Ngài tuyển chọn giữa loài người, dù còn vấn vương u mê lầm lạc. Nhờ vậy họ mới biết cảm thông với yếu đuối của người khác mà dâng lễ với Tư Tế Giêsu, để đền tội cho chính mình và cho muôn dân (x Dt 5,1-4: Bài đọc II).
 
Anh Antôn Mancusô đang giữ chức thị trưởng thành phố Ficarra (nước Ý). Anh đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 15, tổ chức tại Roma ngày 20-08-2000. Anh chứng kiến trên hai triệu trái tim bạn trẻ vây quanh Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, làm cho anh xúc động. Thế là anh quyết định đệ đơn xin từ chức Thị trưởng ngày 14-09-2000 và xin vào dòng Chúa Ba Ngôi ngày 24-09-2000 với mơ ước được phục vụ mọi người. Như thế anh Antôn Mancusô đã vượt qua rào cản danh vọng để theo Chúa, hơn anh mù chỉ vượt qua lời cấm cản, vượt qua chút của cải nuôi bản thân để đến với Chúa Giêsu.
 
THUỘC LÒNG.
 
Tôi có sự thật về Đức Kitô, thì không ai bịt miệng tôi được! (2Cr 11,10)
 
http://phaolomoi. net
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mc 10:46-52, tn30b, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn