01:24 EDT Thứ sáu, 07/10/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ lễ kính hai thánh Gioakim và Anna

Thứ ba - 26/07/2022 04:12
NGÀY 26 THÁNG 7
THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA
Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
 
BÀI ĐỌC: Hc 44, 1. 10-15
 
1 Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
 
10 Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. 11 Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. 12 Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước;nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. 13 Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. 14 Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. 15 Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
 
ĐÁP CA: Tv 131
 
Đ. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavid, tổ tiên Người(Lc 1,32b)
 
11 Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng: "Chính con ruột của ngươi,Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
 
13 Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. 14 Người phán: "Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
 
17 "Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. 18 Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Lc 2,25c
 
Hall-Hall: Các ngài những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 13, 16-17
 
16 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.
 
 
 
CON NGƯỜI TUYỆT HẢO NHỜ CHÚA GIÊSU
 
Kinh Thánh gợi cho ta nhìn vào mọi dân mọi nước trên thế giới trải qua các thế hệ, thì ai cũng phải đồng ý với tác giả sách Đức Huấn ca: “Có những người sinh ra cai trị đất nước nổi danh về quyền lực; có những người nhờ trí thông minh mà giữ vai trò cố vấn cho các bậc vị vọng; có những người dùng lời giáo huấn khôn ngoan dạy dỗ người khác; có những người sáng tác thi ca du dương; có những người giàu sang lắm quyền nhiều thế, sống bình an và hòa thuận trong gia đình, được nhiều người khen ngợi, được vẻ vang lúc sinh thời; có những người lưu danh hậu thế cho người đời tán dương, nhưng rồi có lúc không ai muốn nhớ đến họ nữa, vì khám phá ra họ là kẻ thù của loài người! như thế họ sinh ra đời mà như chẳng chào đời, con cháu họ cũng thế thôi.
 
Chỉ có những người đạo hạnh, công đức họ không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con, vì dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước Chúa lập, nhờ các ngài mà con cháu một mực trung thành, dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang của các ngài chẳng bao giờ phai mờ, các ngài đã được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi mãi lưu truyền hậu thế” (Hc 44, 1-15: Bài đọc).
 
Trong số những người đức nghĩa đạo hạnh đó, có vợ chồng thánh Gioakim và thánh Anna, sinh được cô con gái Maria, đây là một gia đình gương mẫu giữ Luật Môsê như những người Do Thái đạo đức khác. Nhưng riêng ông Gioakim và bà Anna trổi vượt hơn mọi người đương thời, vì được phúc liên hệ gián tiếp với Con Một Thiên Chúa vào đời, qua trung gian người con Maria đã thưa với sứ thần: “Xin Chúa làm cho con điều Chúa nói” (x Lc 1,38) trong ngày Truyền Tin, và Chúa đã làm cho Maria sinh Con Đấng Tối Cao. Đó là lý do ông Gioakim và bà Anna được Hội Thánh tôn vinh lên bậc Hiển Thánh nhờ “ăn theo” phúc lộc Chúa ở cùng Maria. Dầu “ăn theo”, nhưng ông Gioakim và bà Anna vẫn là “số một”, thuộc loại “VIP” của nhân loại xét trong thời Cựu Ước. Vì đối với người Do Thái, tổ phụ Abraham, Isaac, Giacob, Đavid, và các ngôn sứ đều có công lớn đối với dân tộc, bởi Chúa đã dùng các ngài làm nhiều điều kỳ diệu cho dân. Nhưng Hội Thánh không phong Thánh cho vị nào, trừ vợ chồng Gioakim và Anna! Tuy vậy các ngài chưa được hạnh phúc trọn vẹn như người Công Giáo mà Đức Giêsu đã so sánh: “Họ mong điều anh em thấy mà không được thấy, ước được nghe điều anh em nghe mà không được nghe, còn anh em, phúc cho mắt anh em đã được thấy, phúc cho tai anh em đã được nghe” (Mt 13,16-17: Tin Mừng).
 
Thực vậy, khi tham dự Thánh Lễ, ta được phúc rước Mình Thánh Chúa, thì ta không còn gián tiếp liên hệ với Con Thiên Chúa như ông Gioakim và bà Anna, mà được trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy (x Dt 1,1-2), và được rước Lễ, thì trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt, cùng một sự sống, đến như được đồng hóa với Chúa Giêsu, nhờ đó ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác (Dt 2,11. 14; Ga 6,44-58; Gl 2,20; Ga 1,14-17), cho ta được đồng hiển trị với Chúa Giêsu, Vua vũ trụ qua Lời Chúa đã hứa cho dòng dõi vua Đavid tổ tiên Ngài, đúng như lời sứ thần nói với Đức Maria trong ngày truyền tin: “Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai báu Đavid tổ tiên Ngài” (Lc 1,32b: Đáp ca). Do đó “các ngài những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài” (x Lc 2,25c: Tung Hô Tin Mừng).
 
Vậy vinh dự của vợ chồng Gioakim và Anna, của Đức Maria, của người Công Giáo trổi vượt hơn vinh quang của hết thảy mọi người không thuộc Hội Thánh Chúa Kitô. Nhất là dân Chúa trong thời Tân Ước, vừa có Luật Môsê, vừa được Chúa Giêsu dạy bảo, lại được rước Lễ mỗi ngày, nên được Chúa ban dồi dào ân sủng hơn lòng mong ước (x Ep 3,20). Đúng như Đức Giêsu đã nói: “Ai có sẽ được cho thêm và nên dư dậtCòn kẻ không có thì điều nó có cũng sẽ bị giựt mất!” (Mt 13,12). Ta nhớ rằng câu này là lời kết luận của dụ ngôn gieo giống. Như thế ta phải hiểu rằng kẻ nào được gieo Lời Chúa vào lòng, có Chúa Giêsu ở cùng, người ấy được trở nên con Thiên Chúa, được Chúa ban ơn dư dật; còn kẻ ở ngoài Hội Thánh, không có Lời Chúa, không được Chúa Giêsu chiếm đoạt, thì mọi sự thuộc về kẻ ấy, kể cả hồn xác cũng bị Satan giựt mất! Thánh Phaolô nói: “Chính bởi Thiên Chúa mà anh em được có trong Đức Giêsu, Đấng do bởi Thiên Chúa đã nên sự khôn ngoan cho chúng ta, sự công chính, sự thánh thiện và cứu chuộc” (1Cr 1,30).
 
Đừng quên ông Gamaliel đã xác nhận: “Việc gì do tự sức loài người làm, trước sau sẽ ra tro bụi,nhưng công việc nào bởi Thiên Chúa, thì tồn tại muôn đời không ai phá hủy được, kẻ nào phá hủy mang tội chống Thiên Chúa” (x Cv 5,38-39), cũng trong niềm xác tín ấy, thánh Tông Đồ nói: “Dù bạn đem hết gia tài chia sẻ, hiến cả mạng sống vì người khác, mà không có Đức Mến, thì cũng chẳng ích gì cho bạn” (1Cr 13,3). Đức Mến là Thiên Chúa (1Ga 4,8).
 
Ý hướng Mục Vụ của Hội Thánh trong Lễ Nhớ hai thánh Gioakim và Anna, nhằm nhắc nhở cho mọi người Công Giáo phải ý thức sống Tín Điều Các Thánh Cùng Thông Công:
 
* Để đền đáp những người ta thụ ơn, không có cách nào hơn là ta phải nên Thánh. Thực vậy, Đức Maria không thể nào đền đáp công ơn cha mẹ đã sinh dưỡng mình, nếu Maria không thuộc trọn về Chúa, không trở nên Mẹ Thiên Chúa.
 
* Những người có trách nhiệm giáo dục người khác, không thể nào nên Thánh, nếu không làm cho người được trao phó nên Thánh, nhất là cha mẹ không thể nào thoát án trước mặt Thiên Chúa, trừ khi biết quý trọng Thánh Lễ, hằng ngày được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để làm mọi việc lành cho con cháu noi gương bắt chước, và dạy con cháu Lời Chúa, noi gương Mẹ Maria suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng, để con cháu lớn lên trong khôn ngoan và đầy ân sủng (x Lc 2,19. 51). Có thế mới thấy đàn con cháu là hồng ân Chúa ban (x Tv 127/126,3). Trái lại cha mẹ làm gương mù cho lũ cháu đàn con, thì thà khoanh cối lừa kéo vào cổ nó mà nhận chìm đáy biển còn hơn (x Mt 18,6).
 
THUỘC LÒNG
 
Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi! Nhưng các vị sau đây là những người đạo hạnh,công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. (Hc 44, 9-11)
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 13:16-17, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn