11:59 +07 Thứ hai, 27/06/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 31 thường niên

Thứ sáu - 10/11/2017 04:51

THỨ 3 SAU CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

NĂM LẺ
Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24
 
BÀI ĐỌC: Rm 12,5-16a

 
5 Thưa anh em, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.7 Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo.8 Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.
 
9 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;10 thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;11 nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.12 Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.13 Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15 vui với người vui, khóc với người khóc.16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn.
 
ĐÁP CA: Tv 130
 
Đ. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.  
 
1 Lòng con chẳng dám tự cao,mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi! Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;
 
2 hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,trong con, hồn lặng lẽ an vui.
 
3 Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 11,28
 
Hall-Hall: Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 14,15-24
 
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: "Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! "16 Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: "Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.19 Người khác nói: "Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu. 20 Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.
 
21 "Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.22 Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.23 Ông chủ bảo người đầy tớ: "Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24 Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi."
 

NGOÀI CHÚA GIÊSU KHÔNG ƠN CỨU ĐỘ

(Cv 4,12)
 
Thánh Tông Đồ khẳng định rằng: “Mỗi người mỗi khả năng riêng, chức vụ riêng, đó là ơn riêng Chúa ban cho mỗi người cốt để xây dựng, phát triển cộng đoàn nhằm diễn tả sức sống của Hội Thánh Chúa Kitô. Nhưng muốn được như thế, mỗi người phải hoạt động dưới mãnh lực của tình yêu” (x Rm 12,5-12).Tình yêu ở đây không chỉ nói về lòng sốt sắng, mà còn nói về một ngôi vị, đó là Thiên Chúa,như lời thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8).
 
Vậy muốn sống trong TÌNH YÊU, mọi người phải sống trong Hội Thánh Công Giáo, đó chính là Thân Thể mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh; đã sống trong Hội Thánh phải là người khao khát nghe Lời Chúa, như Chúa Giêsu khao khát giảng Lời cho chị phụ nữ Samari lạc giáo, Ngài nói khéo với chị: “Tôi đang khát nước, chị có thể cho tôi uống”, thế rồi Ngài thao thao giảng Lời cho chị, quên cả ăn uống, đến nỗi các Tông Đồ sau khi mua bánh về mời Ngài, Ngài trả lời: “Thầy có của ăn rồi mà anh em không biết”, (x Ga 4,7t); và lòng mến Chúa phải thể hiện khao khát rước Mình Thánh Chúa như Chúa Giêsu “khát” khi Ngài dâng Lễ trên thập giá (x Ga 19,28). Ta phải xác tín rằng: Nhờ nghe Lời và rước Mình Thánh Chúa, ta mới thực hành lời thánh Phêrô dạy: “Ai có nói thì nói Lời Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban, có thế trong mọi việc chúng ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 4,11). Do đó, không có Lời Chúa, không có Chúa Giêsu Thánh Thể mà phục vụ thì, thiếu “TÌNH YÊU”: thiếu Chúa, công việc phục vụ ấy trở nên vô giá trị trước mặt Chúa (x Cv 5,38; 1Cr 13,3; Ga 15,5-6). Bởi vì chỉ nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi chúc tụng và vinh quang đền quy về Thiên Chúa (x Rm 11,36). Để “giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Chúa” (Tv 22/21,26a).
 
Gia nhập vào Hội Thánh Chúa Kitô để được dự tiệc Thánh Thể (có TÌNH YÊU) quan trọng như vậy mà những người Do Thái giáo mù quáng không nhận ra, cứ tự mãn vào việc giữ Luật Môsê, dâng chiên cừu bò lừa tế lễ cho Thiên Chúa, tưởng đó là hết ý! Loại người sống như thế, nó trở thành kẻ sát nhân, cụ thể như ông Saolô đã xông đi triệt hạ những người Công Giáo ở Đamas (x Cv 9); hoặc những người Công Giáo tự mãn vào việc lành mình làm mà không sống kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì nó là kẻ lạm dụng ơn Chúa để phá hoại chứ không phải xây dựng:
 
* Chúa Giêsu nói:
 
- “Ai không đi với Ta là chống lại Ta,kẻ không cùng Ta tập họp là phá hoại”(Mt 12, 30).
 
- “Ngoài Ta ra, các ngươi không thể làm gì được” (Ga 15, 5).
 
* Thánh Phaolô nói:
 
 “Dù bạn có chia hết gia tài sự nghiệp và hiến cả mạng sống cho tha nhân, mà bạn không có TÌNH YÊU (Chúa Giêsu), thì cũng vô ích cho bạn” (1Cr 13, 3).
 
* Vua Đavid nói:Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công, còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Ngài vẫn ban cho đủ tiêu dùng” (Tv 127/126,1-2).
 
Trong thực tế những kẻ từ chối dự tiệc của vua đã dọn, chính là hạng người coi việc đời hơn việc Chúa, lo cho nhu cầu thân xác hơn nhu cầu của linh hồn, những người mắt mù mà vẫn tưởng mình sáng! Họ tạo ra những lý do thật vớ vẩn để chối từ dự tiệc của vua:
 
- Người thứ nhất nói: “Tôi mới tậu ruộng, tôi cần phải đi xem đất, dám xin ông cho tôi kiếu” (Lc 14,18: Tin Mừng).
 
Hỏi có ai bỏ tiền đi mua ruộng mà lại không đi xem đất trước? Mà đã mua rồi, có nào chịu vậy, cớ gì còn mất thời giờ phải đi xem?
 
- Người khác nói: “Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi phải đi thử,xin cho tôi kiếu” (Lc 14,19: Tin Mừng).
 
Hỏi có kẻ nào dại chưa biết bò yếu hay khỏe mà đã mua về. Đã mua về rồi, thì khỏe hay yếu phải chấp nhận, chứ không lẽ đưa trả lại cho người bán?
 
- Người khác nữa lại rằng: “Tôi mới cưới vợ, không thể đi đâu được,xin cho tôi kiếu” (Lc 14,20: Tin Mừng).
 
Việc cưới hỏi đã xong xuôi, sao không đưa vợ cùng đi dự tiệc, bởi vì tiệc vua dọn nhiều người từ chối nên bàn còn trống!
 
Quả thật: “Bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là đã dành giờ cho việc mình cho là quan trọng, quan trọng việc gì thì có giờ cho việc đó!”
 
Dù những kẻ đã được vua mời đến dự tiệc nhất loại từ chối, đó chính là dân Do Thái khước từ không vào Hội Thánh, nhất là các đầu mục Do Thái, chẳng những không muốn tin theo Giêsu vào dự tiệc của Ngài, mà còn tìm cách ngăn cản người khác đến với Ngài! Cũng như tìm mưu tính kế hại Ngài: “Nếu ta cứ để hắn như vậy, thì mọi người sẽ tin vào hắn hết thảy! Cho nên chắc ăn, chúng ta phải giết luôn cả Ladarô, kẻ đã được ông Giêsu cho sống lại” (x Ga 11,48.53; Ga 12,10). Đúng như Lời Chúa Giêsu đã trách họ: “Các ngươi chẳng muốn vào Nước Trời, những người muốn vào các ngươi lại ngăn cản không cho” (Mt 23,13).
 
Trước sự lỳ lợm và độc ác của dân Chúa chọn như thế, không làm cho Ngài thối chí nản lòng, vì Ngài đã tùng phục ý Chúa Cha hiến mạng sống để phục vụ nhân loại, để rồi được Chúa Cha tôn vinh, mọi đầu gối phải bái quỳ mà tung hô: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (x Pl 2,6-11: Bài đọc năm chẵn), thì chắc chắn sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài vẫn tiếp tục mời gọi mọi người đến dự tiệc của Ngài, như Ngài đã diễn tả qua hình ảnh: “Vua sai các đầy tớ ra ngoài đường cố nài ép mọi người vào dự tiệc, bất luận lành hay dữ, tàn tật, què quặt hay đui mù” (Lc 14,21: Tin Mừng). Chỉ những ai đến dự tiệc của Chúa Giêsu thiết đãi, thì mới được Ngài thực hiện điều đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28: Tung Hô Tin Mừng).Nên dù họ có bị ép cũng không phải là bị áp bức, nhưng đó là tình thương của Chúa quá mãnh liệt muốn cứu loài người tội lỗi, còn hơn người mẹ ép con phải uống thuốc, dù con không muốn uống, mẹ vẫn đè con ra đổ thuốc vào miệng, vì biết rằng, nếu không làm như thế thì tử thần đến chịt cổ con!
 
Thánh Phaolô ý thức việc gia nhập Hội Thánh rất quan trọng như trải nghiệm của ông khi trở về hiệp thông với Hội Thánh, ông cũng muốn mọi người cộng tác với ông để dìu kéo nhiều người vào dự tiệc Nước Trời. Do đó ông đã nói: “Chúng ta là chi thể trong Thân Mình Đức Kitô, ai nấy theo phận mà làm chi thể cho nhau, hãy phân phát những ơn riêng Chúa đã ban cho mỗi người, và trong tình huynh đệ hãy yêu mến nhau nhiệt thành, không trễ nải, lấy tâm hồn sốt sắng mà làm tôi Thiên Chúa, vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong gian truân, trong các việc cầu nguyện, chia sẻ, cho khách trọ nhà, lấy việc lành đáp lại kẻ ác, và mỗi người hãy vui với người vui, khóc với người khóc, đồng tâm nhất trí, không cao vọng về mình, bỏ ý riêng mình, chọn phần hèn kém, đừng tự thị mình khôn” (Rm 12,5-16: Bài đọc năm lẻ).
 
Nếu người Kitô hữu nào cũng có tâm tư như thế, thì họ đã kết thành đoàn chứng nhân cho Chúa Kitô, làm động lực thúc bách nhiều người đến dự tiệc của Chúa, để “nên như trẻ thơ nép mình lòng mẹ” (Tv 131/130: ĐC năm lẻ).
 
THUỘC LÒNG
 
Tôi bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là tôi đã dành giờ cho việc mà tôi cho là quan trọng! Bởi vì quan trọng việc gì, thì có giờ cho việc đó.
 
http://phaolomoi.net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 14:15-24, tn31, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn