01:54 EST Thứ sáu, 03/12/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 5 thường niên

Thứ hai - 05/02/2018 17:41
TH BA SAU CHÚA NHT 5 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1 V 8,22-23. 27-30; Mc 7,1-13
 
BÀI ĐỌC: 1 V 8,22-23. 27-30
 
22 Khi ấy, vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của Đức Chúa, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và23 thưa: "Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. 27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây!28 Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. 29 Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán "Danh Ta sẽ ở đấy"; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.”
 
30 Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe; xin lắng nghe và tha thứ.
 
ĐÁP CA: Tv 83
 
Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)
 
3 Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.
 
4 Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa!
 
5 Phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn được hát mừng Ngài. 10 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.
 
11 Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Tv 118,36. 29b
 
Hall-Hall: Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con Luật pháp Ngài. Hall.
 
TIN MỪNG: Mc 7,1-13
 
1 Một hôm, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:
 
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.  7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
 
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”9 Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!11 Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! "
 
 
 
SỐNG LỜI CHÚA GIÊSU MỚI LÀM VINH HIỂN NGÀI
 
Những người Biệt phái cẩn thủ giữ Luật Môsê, cùng với các kinh sư (Lêvi), là những người giảng dạy Luật, thuộc “Đạo gốc”. Họ giữ cả tập tục của tiền nhân, như không được ăn và còn phải tránh xa xác chết những con vật sau: Lạc đà, thỏ rừng, heo, loài cá không vảy, đại bàng, diều hâu, chuột, tắc kè, kỳ đà, kỳ nhông…. (X. Lv 11). Nhưng Đức Giêsu đã xác định: “Mọi thức ăn đều thanh sạch” (Mc 7,19). Vì thế thánh Phaolô nói: “Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, không có gì phải loại bỏ, nếu biết tạ ơn mà dùng” (1Tm 4,4), đúng mục đích Chúa đã tạo dựng từ thuở khai sinh lập địa.”Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực.” (St 1,29-30: Bài đọc năm lẻ).
 
Thế nên trong Thánh Lễ này Hội Thánh muốn ta cất lời kinh tạ ơn: “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa khắp cả địa cầu” (Tv 8,2a: ĐC năm lẻ).
 
Trong khi đó những người Biệt phái và một số kinh sư lại rất khó chịu vì thấy các môn đệ Đức Giêsu không giữ các tập tục tiền nhân, nên đến đặt câu hỏi với Ngài: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Mc 7,5-7: Tin Mừng).
 
Thực ra giữ tập tục rửa tay, rửa chén, rửa bình trước khi nhập tiệc chỉ có giá trị về phương diện vệ sinh, chứ không làm cho con người ra ô uế tội lỗi. Con người muốn được tinh sạch, thì phải thanh tẩy tâm hồn của mình, bởi vì Đức Giêsu nói: “Không phải điều vào miệng làm người ta ra nhơ uế, nhưng điều bởi miệng ra, điều đó mới làm cho người ta ra nhơ uế” (Mt 15,11).
 
Như vậy những kẻ tự hào sống ý Chúa theo Luật Môsê, họ chỉ chú ý làm việc phụ mà bỏ việc chính. Đúng như lời thánh Phaolô nói: “Hình thức của đạo thánh thì họ tuân giữ, nhưng cái chính yếu thì họ chối bỏ. Phải xa lánh hạng người này” (2Tm 3,5: Bản dịch PVGK). Vì hạng người này đã bị Đức Giêsu khiển trách: “Các ông lấy truyền thống của các ông mà truyền lại cho nhau để huỷ bỏ Lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! " (Mc 7,13: Tin Mừng).
 
Thực vậy, trong những sinh hoạt người ta đã gạt bỏ ý Thiên Chúa mà lấy truyền thống làm thánh giáo:
 
1/ ĐỂ TỎ LÒNG BÁO HIẾU, con cháu luôn nhắc nhau:
 
-  Sống dầu đèn, chết kèn trống.
 
-  Nghĩa tử là nghĩa tận.
 
Đức Giêsu nói: “Ông Môsê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi,và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa! " (Mc 7,10-13: Tin Mừng).
 
2/ LO VIỆC NƯỚC THIÊN CHÚA. Hầu hết các chủ chăn trong Hội Thánh khi cần tiền để xây dựng cơ sở tôn giáo, thường cấp bằng Ân Nhân cho những người dâng cúng hậu. Như thế thì làm sao cắt nghĩa được Lời Đức Giêsu dạy: “Tay trái đừng biết việc tay phải làm” (Mt 6,3); hoặc bà góa bỏ hai trinh vào Đền Thờ được Đức Giêsu khen đã bỏ nhiều hơn những người bỏ cả nắm tiền mà là của dư thừa (X. Lc 21,1-4).
 
Cấp bằng Ân Nhân để có tiền xây dựng Nhà Thờ, thì không lỗi đức công bằng với cộng đoàn, nhưng đã làm mất giá trị trước mặt Thiên Chúa đối với người dâng cúng, vì Chúa đã nói: “Họ đã lĩnh công đời này rồi, thì đời sau mất” (X. Mt 6,16).
 
Ta nhớ một trong lý do Luther ly khai với Giáo Hội lập ra đạo Tin Lành cũng chỉ vì ngòi nổ do các giáo sĩ Dòng Đaminh cấp bằng Ân Nhân để quyên cúng được nhiều tiền, hoặc bán Ơn Xá!
 
3/ KHI NHẬP TIỆC, người ta chỉ ý nói những lời nghịch đạo lý:
 
-  Nam vô tửu như cờ vô phong.
 
-  Rượu bất khả ép, ép bất khả từ.
 
-  Anh tới đâu tôi tới đó.
 
-  Một hai ba dô!
 
-  Một trăm phần trăm, không long đền, không rơi rớt.
 
            Trong khi đó Lời Kinh Thánh dạy, thì không ai lưu ý:
 
Đừng say sưa rượu chè, chỉ tổ hư thân (Ep 5,18).
 
Dành cho ai những “thôi rồi”, dành cho ai “những hỡi ôi”, dành cho những gây gổ, dành cho ai những lời than van, dành cho ai những vết thương chẳng lý do? đó là kẻ nán lại bên bầu rượu… Nó cắn như rắn lục, nọc độc hổ mang (Cn 23,29. 33)
 
Khốn cho kẻ đổ rượu cho đồng loại uống, khốn cho kẻ pha thêm thuốc độc để người ta say, ngõ hầu có thể dòm ngó cái lõa lồ của họ, ngươi đã ứa nhục chứ không phải vinh (Habacuc 3,15-16a).
 
4/ LÚC TỨC GIẬN, người ta động viên nhau:
 
-  Con gà tức nhau vì tiếng gáy.
 
-  Lành làm gáo, mẻ làm muôi.
 
-  Ông ăn chả, bà ăn nem.
 
Nào có ai động viên nói Lời Chúa:
 
Có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan (Ep 4,26).
 
+  Có ác thì như con nít thôi (1Cr 14,20).
 
Sự nóng giận của người ta không làm nên sự công chính của Thiên Chúa (Gc 1,20).
 
Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ (Rm 12,21).
 
5/ TRƯỚC VIỆC TỐT PHẢI LÀM, nhiều người lại thoái thác;
 
-  Ăn có mời làm có khiến.
 
-  Cờ đến tay ai người ấy phất.
 
Có ai để cho Lời Chúa thúc bách mình:
 
Biết điều tốt mà không làm thì có tội (Gc 4,17).
 
Đoán ý muốn người khác để phục vụ giống Mẹ Maria (Lc 1,39t; Ga 2,3).
 
Cha Ta hằng làm việc, Ta cũng thế (Ga 5,17).
 
Mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha (1Cr 3,22b-23).
 
6/ TÌM NGUỒN SỐNG, người ta chỉ chú ý phục vụ cho cái bụng là thần:
 
-  Có thực mới vực được đạo.
 
-  Có tiền mua tiên cũng được.
 
Trong khi đó Chúa Giêsu dạy:
 
Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4,4).
 
Hãy ra công làm việc, đừng vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực sẽ lưu lại mãi đến sự sống muôn đời (Ga 6,27).
 
Không phải vì dư dật của cải mà mạng sống con người được bảo đảm chắc chắn (Lc 12,15).
 
7/ KHI NGHE NHỮNG LỜI ĐÀM TIẾU, người ta thường phụ họa:
 
-  Không có lửa sao có khói.
 
-  Thế gian không ít thì nhiều, không ai đặt điều nói không.
 
Trong khi đó Chúa cảnh giác ta:
 
Các ngươi hãy coi chừng điều các ngươi nghe (Lc 8,18).
 
Mọi lời nói vô ích đều phải trả lẽ trong ngày phán xét (Mt 12,36).
 
8/ MUỐN TỎ RA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH, người ta thường động viên nhau:
 
-  Ở đời cái gì cũng nên biết một tí.
 
Trong khi đó lời Kinh Thánh dạy:
 
Được phép làm mọi sự, không phải mọi sự đều có ích, được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều xây dựng. Đừng để sự gì vô ích lạm phép trên thân thể tôi (1Cr 6,12).
 
9/ KHI PHẢI BẢO VỆ QUYỀN LỢI, ai cũng chủ trương:
 
-  Ăn cây nào, rào cây đó.
 
-  Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 
-  Làm phúc nơi nao, cầu ao rách nát.
 
-  Ăn cơm nhà, vác ngà voi.
 
Trong khi đó Chúa Giêsu muốn:
 
Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng đáng với Ta (Mt 10,27).
 
Hãy thật lòng khiêm nhường coi kẻ khác hơn mình; đừng dán mắt vào quyền lợi riêng mình, song cả vào quyền lợi người khác nữa (Pl 2. 3).
 
Nếu tôi luôn làm hài lòng người đời, tôi không còn là nô lệ của Chúa Ki-tô (Gl 1,10).
 
Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta (Cv 5,29).
 
Cho thì có phúc hơn là lấy (Cv 20,35).
 
10/ VỀ QUAN ĐIỂM SỐNG, ai cũng chủ trương:
 
-  Người đời dạy: Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
 
Trong khi đó Chúa lại dạy:
 
Ta không đến đem bình an nhưng gây chia rẽ cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ (Mt 10,34).
 
-  Mác-Lê dạy: Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại.
 
Nhưng thế nào là ngu, thế nào là khôn, chính thánh Phaolô trên đường đi bắt người Công Giáo ở Đama, ông tự cho mình là khôn, người Công Giáo là ngu, thì sự khôn ngoan cùng với lòng nhiệt tình của ông lại là kẻ phá hoại (X. Cv 9).
 
-  Người ta nói: Làm ơn nên oán là ngu.
 
Trong khi đó thánh Phêrô dạy:
 
Làm việc lành mà phải khổ, nếu Chúa muốn thế, thì còn hơn là làm điều dữ, vì được trở nên giống Chúa Giêsu (1 Pr 2,20-21; 3,17).
 
Như vậy những tư tưởng nghịch với Tin Mừng như trên, người ta lại cho đó là thánh giáo. Mà tư tưởng thì hướng ra hành động. Do đó tư tưởng sai mà lại cho là đúng, thì sự gian ác càng gia tăng, mà không ai biết sám hối!
 
Sau khi vua Salômôn xây dựng Đền Thờ nguy nga để Chúa ngự, Ngài mạc khải cho ông nói: “Đền Thờ nguy nga tôi xây dựng cho Chúa ngự thật không xứng đáng, vì trời cao thăm thẳm không chứa nổi Ngài, huống chi là Đền Thờ tôi xây dựng” (1V 8,27: Bài đọc năm chẵn). Như vậy dù vua Salômôn đã cho tìm tất cả các vật liệu quý giá xây Đền Thờ dâng Chúa, mà Chúa không lấy đó làm quan trọng, huống chi người ta xây dựng con người của mình bằng những tập tục của tiền nhân làm “thánh giáo”, thì Chúa đau lòng biết mấy! Bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,21-23).
 
Ta biết rằng rác làm bẩn môi trường sống, thì lời nói, việc làm bất xứng làm cho cuộc sống thành rác thành phân!
 
Trong khi đó ông Salômôn đã xác nhận: “Chúa vẫn giữ Giao Ước tình thương đối với tôi tớ của Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài” (1 V 8,26: Bài đọc năm chẵn). Vì nhờ Giao Ước của Ngài ban, nhằm xây dựng con người thành Đền Thờ đích thực để Thiên Chúa ngự (X. 1Cr 3,16-17). Đó mới thực là “cung điện Chúa ngự xiết bao khả ái” (Tv 84/83,2: ĐC năm chẵn), chứ Chúa không ưa chuộng Đền Thờ làm bằng vật liệu quý giá như vua Salômôn đã làm. Ngôn sứ Giêrêmia nói: “Vừa gặp Lời Chúa tôi nuốt chửng, Lời Chúa làm hoan lạc đời tôi, vì trên tôi danh Ngài được kêu khấn” (Gr 15,16). Ngôn sứ Giêrêmia xác tín như thế, vì ai nuốt Lời Chúa vào tâm hồn, họ trở thành đền thờ Giêrusalem đích thực, giống như đền thờ Giêrusalem thời vua Salomon chỉ có bia Lời Chúa đặt nơi cực thánh, mà muôn dân tuốn đến cầu khẩn, vẫn thua xa con người được Lời Chúa cư ngụ biến thành Đền Thờ đích thực của Chúa, để nối dài và mở rộng phúc lành Chúa hứa cho dòng tộc Abraham: “Mọi dân thiên hạ sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi đã vâng nghe Lời Ta” (St 22,18).
 
Để minh chứng do lời ăn tiếng nói làm biến chất người, truyện kể rằng:
 
Có con sư tử mồ côi, nó được bầy dê nuôi dưỡng. Sau một thời gian sư tử con quen ăn thức ăn của dê, và tập kêu be be như dê. Lần kia nó đang đùa giỡn với bầy dê bên bờ suối, thình lình có con sư tử già xuất hiện, nó gầm rống lên, làm bầy dê tháo chạy hết, chỉ còn lại sư tử con đứng ngơ ngác. Sư tử già đến hỏi:
 
- Sao mày lại chơi với dê? Mày có biết mày là sư tử như tao không?
 
- Be be… Sư tử con kêu.
 
- Mẹ cha thằng này… Sư tử già nổi giận mắng.
 
Thế là sư tử già vồ lấy sư tử con đưa xuống bờ suối, dí đầu nó xuống mặt nước và nói:
 
- Mày nhìn kỹ đi, mặt mày và tao có giống nhau không?
 
- Be be…..
 
Sau đó sư tử già tha đến cho sư tử con một miếng thịt sống bắt phải ăn, sư tử con đưa lên mũi ngửi, rồi lắc đầu:
 
- Tanh lắm tôi không ăn được, ăn cỏ ngon hơn.
 
Nhưng sư tử già cứ bắt sư tử con ăn thịt, cấm không cho ăn cỏ. Chẳng bao lâu, sư tử con không thích ăn cỏ nữa mà nó thèm thịt, nó liền trở lại đàn dê, tìm các chú dê đã nuôi nó để ăn thịt!!
 
Ông Phaolô tuy là người được “Chúa dựng nên giống Chúa” (X. St 1,26), thế nhưng ông sống với các đầu mục Do Thái, loại người giả hình, ghen tương, tự mãn và gian ác, nên chất “người” của Phaolô biến thành “sói”, ông đã hung hăng đi diệt những người theo Chúa Giêsu ở Đama! (X. Cv 9)
 
Nhưng từ khi ông được Chúa chộp lấy, đưa ông trở lại sống với các Tông Đồ của Chúa Giêsu và được nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài, nhờ đó ông trở thành “Thánh Tông Đồ” đi rao truyền Chân Lý đức tin cho mọi dân nước và đưa họ về cho Chúa. Với lòng nhiệt thành trào dâng, thánh nhân đã thốt lên rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi!” (Gl 2,20).
 
Vậy “lạy Thiên Chúa xin hướng lòng con nghiêng về Thánh ý và thương ban cho con Luật pháp Ngài” (Tv 119/118,36. 29b: Tung Hô Tin Mừng).
 
THUỘC LÒNG
 
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em (1Cr 3,16-17).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mc 7:1-13, tn5, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn