05:15 EDT Thứ tư, 03/06/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ ba tuần 6 thường niên

Thứ hai - 13/02/2017 06:32
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
St 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Mc 8, 14-21
BÀI ĐỌC: St 6, 5-8; 7, 1-5. 10
 
6   5 ĐỨC CHÚA thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. 6 ĐỨC CHÚA hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng. 7 ĐỨC CHÚA phán: "Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng.”8 Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng ĐỨC CHÚA.
7  1 ĐỨC CHÚA phán bảo ông Nô-ê: "Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này. 2 Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một đôi, con đực và con cái, 3 trong các loài chim trời cũng lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. 4 Vì bảy ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.”5 Ông Nô-ê làm đúng như ĐỨC CHÚA đã truyền.
10 Bảy ngày sau, nước hồng thủy tràn trên mặt đất.
 
ĐÁP CA: Tv 28
 
Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. (c 11b)
 
1a Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh, dâng CHÚA quyền lực và vinh quang. 2 Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người, và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.
 
3ac Tiếng CHÚA rền vang trên sóng nước, CHÚA ngự trên nước lũ mênh mông. 4 Tiếng CHÚA thật hùng mạnh!Tiếng CHÚA thật uy nghiêm!
 
3b Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, 9b. còn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa! " 10 CHÚA ngự trị trên cơn hồng thuỷ, CHÚA là Vua ngự trị muôn đời.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14, 23
 
Hall-Hall: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
 
TIN MỪNG: Mc 8, 14-21
 
14 Một hôm, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê! "16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các ông đáp: "Thưa được mười hai.”20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy.”21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư? "
 
HÃY ĂN BÁNH CỦA CHÚA ĐỂ THOÁT NGU!
 
Các môn đệ dù được Thầy Giêsu dạy bảo hằng ngày nhưng lòng trí vẫn ngu muội. Thực vậy, khi: “Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê! "Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao?” (Mc 8, 15-18: Tin Mừng).
 
Tại sao các môn đệ lại ngu muội đến thế?
 
Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta tìm hiểu Lời Đức Giêsu hỏi lại các môn đệ: “Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? " Các ông đáp: "Thưa được mười hai.” "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? " Các ông nói: "Thưa được bảy" (Mc 8, 19-20: Tin Mừng).
 
12 thúng và 7 thúng bánh dân ăn còn dư mà lệnh Thầy Giêsu bảo các môn đệ thu lại (x Mc 6, 30-34; 8, 1-9), tổng cộng hai lần dư bánh thu được 19 thúng. Số thúng bánh đó có lẽ trong Nhóm 12, ông nào khỏe thì phải gánh hai thúng, ông nào yếu thì đội một thúng mới hết. Thế mà các ông vất 19 thúng bánh này đi đâu, mà 12 ông khỏe mạnh, lực lưỡng chỉ mang theo có một ổ bánh, để rồi khi Thầy bảo các ông tránh men Biệt phái và men Hêrôđê, các ông đừng bàn tán về chuyện chúng mình không có bánh? (x Mc 8, 15-16: Tin Mừng).
 
Thực ra, Thầy các ông nhắc đến những thúng bánh còn dư, là Ngài muốn các ông phải hội ra ý Ngài:
 
-    Các môn đệ dù được Thầy Giêsu dạy bảo, vẫn còn ngu muội, vì các ông chưa được lãnh nhận Thánh Thể Ngài thiết lập. Người ta chỉ được khôn ngoan sáng suốt, thoát ra khỏi ngu muội khi được dự tiệc Thánh Thể, như Chúa đã báo trước: "Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!"Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: "Hãy đến mà ăn bánh của Ta và uống rượu do Ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết" (Cn 9, 5-6).
 
-    Các ông cứ quảng đại cho đi, dù lúc mình đang thiếu thốn, thì các ông vẫn còn thêm bánh dư dật. Cho nên cứ làm theo lệnh Chúa dạy, đó là cách làm giàu, cứ thế mà sống. Chứ đừng nhiễm men ích kỷ giả hình của Biệt phái đã bị Đức Giêsu mắng trách: “Các ngươi giả bộ đọc kinh cho dài để nuốt chửng nhà cửa của các bà góa” (Mt 23, 14), cũng đừng lây men độc ác của vua Hêrôđê cướp vợ anh mình lại còn giết ông Gioan Bt vì đã ngăn cản (x Mc 6, 17t).
 
-    Bảy thúng bánh ám chỉ các Bí tích Đức Giêsu lập, để nhờ đó ai lãnh nhận, người ấy được thanh tẩy khỏi thói nhị tâm là men của nhóm Pharisêu và còn được thanh tẩy lòng độc ác là men Hêrôđê. Men Biệt phái giả hình, men Hêrôđê độc ác không bao giờ được thanh tẩy, vì Biệt phái quyết liệt chống đối Đức Giêsu; còn Hêrôđê là dân ngoại không tôn thờ Chúa.
 
-    Ai ý thức sống như thế, người đó mới đích thực trở nên môn đệ của Chúa Giêsu tuyển chọn, trở nên các chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô (x 1Cr 12). Vì 12 thúng bánh là dấu chỉ 12 môn đệ Đức Giêsu đã tuyển chọn, đặt nền móng xây dựng Hội Thánh (x Cv 1, 15t).
 
Vậy nếu ta không nghe Lời Chúa và không ăn Chúa Giêsu Phục Sinh, để được tái sinh nên của lễ đầu mùa dâng kính Chúa (x Gc 1, 18: Bài đọc năm chẵn; Cv 2, 38), mà chỉ chú tâm đi tìm của vật chất cúng cho “thần bụng” đáng xấu hổ (x Pl 3, 19), thì ta vẫn còn nán lại trong ngu xuẩn, xấu xa “do dục vọng cám dỗ đẻ ra tội, sinh ra sự chết, chứ Chúa không cám dỗ ai, Ngài chỉ cho phép sự dữ xảy đến để huấn luyện ta, nếu ta biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, ta sẽ lãnh phần thưởng sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Ngài, vì mọi ơn lành và phúc lộc hoàn hảo đều do Đấng tạo dựng nên muôn vàn tinh tú. Chính Ngài là Thiên Chúa luôn luôn ban ơn, vì nơi Ngài không bao giờ thay đổi: lúc nào Ngài cũng ban ơn lành cho những người Ngài tuyển chọn” (x Gc 1, 12-18: Bài đọc năm chẵn). Lãnh nhận ơn quý giá nhất là được tái sinh trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Phục Sinh, nhờ nước Bí tích Thánh Tẩy, và như thế được trở nên dòng giống Israel mới của Chúa Giêsu là Giacob mới, thì nước Bí tích Thánh Tẩy mới làm cho nước lụt Hồng Thủy thời ông Noe có ý nghĩa và sinh hiệu quả đưa con người vào sống trong Hội Thánh là Tầu Noe mới. Đây là dân Israel mới được Chúa cứu độ (x 1Pr 3, 18-21). Quả thật đây là dân được sống dồi dào hạnh phúc muôn đời trong Thiên Chúa, hơn tám người trong gia đình ông Noe được dung thân trong tầu mà Chúa đã dạy ông đóng (x St 6, 5-8; 7, 1-5. 10: Bài đọc năm lẻ), để khỏi lây nhiễm men Biệt phái có lối sống đạo đức giả hình, vì thuộc dòng giống Israel cũ, quyết liệt loại trừ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất và men Hêrôđê độc ác vì là kẻ ngoại đạo không tôn thờ Thiên Chúa (x Mc 8, 15: Tin Mừng).
 
Có sống trong Hội Thánh – Tầu Noe mới – ta mới có thể cất lời cầu: “Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an” (Tv 29/28, 11b: ĐC năm lẻ). Đặc biệt cho những “ai yêu mến Chúa Giêsu, thể hiện bằng việc giữ Lời Ngài thì được Chúa Cha yêu mến. Chúa Cha và Chúa Con sẽ đến với người ấy” (Ga 14, 23: Tung Hô Tin Mừng).
 
Thật “hạnh phúc thay những kẻ được Chúa giáo huấn” (Tv 94/93, 12a: ĐC năm chẵn).
 
Trong cuộc thi Ôlimpic, tổ chức vào năm 1924, vận động viên điền kinh Eric Liddel, người Xcốtlen đã dành được hai huy chương vàng ở cự ly 200m và 400m. Còn một giải chạy cự ly 100m được tổ chức vào ngày Chúa nhật. Ai cũng nắm chắc là anh Eric Liddel là người sẽ đeo vòng nguyệt quế ở cuộc thi này, vì ngoài anh không còn đối thủ nào sáng giá hơn. Nhưng Eric Liddel đã từ chối dự thi, vì anh sống trong Hội Thánh thì Chúa nhật là ngày nghỉ, và đi dự Lễ mới chính là được ở Tầu Noe mới sống chung với dã thú (kẻ ác) mà vẫn bình an. Do đó huy chương vàng đối với anh không thể sánh bằng việc đi dự Phụng Vụ của Hội Thánh. Như thế là anh đã thực hiện được Lời Chúa: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban thêm cho” (Mt 6, 33). Đó là mẫu người khôn ngoan sáng suốt đã thoát khỏi tâm trí ngu đần.
 
THUỘC LÒNG
 
Hãy đến mà ăn bánh của Ta và uống rượu do Ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết (Cn 9, 5-6).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mc 8:14-21, tn6, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 5449

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23835

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7907672