13:34 +07 Thứ bảy, 27/02/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ bảy tuần 23 thường niên

Thứ bảy - 10/09/2016 22:45
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1 Cr 10, 14-22; Lc 6, 43-49
 
BÀI ĐỌC: 1 Cr 10, 14-22
 
14 Anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. 15 Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết; anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. 16 Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 18 Anh em hãy coi Ít-ra-en xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn thờ sao?19 Thế nghĩa là gì? Thịt cúng là gì? Ngẫu tượng là gì?20 Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. 21 Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. 22 Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người?
 
ĐÁP CA: Tv 115
 
Đ. Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. (c 17a)
 
12 Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? 13 Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa .
 
17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. 18 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14, 23
 
Hall-Hall: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 6, 43-49
 
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
 
46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?
 
47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
 
CÂY NÀO GIỐNG ĐÓ
 
Đức Giêsu nói: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6, 43-45: Tin Mừng).
 
Vì thế trong dân gian nói: “Cây nào giống đó, rau nào sâu đó.” Thực vậy, Đức Tin Công Giáo phân biệt hai loại người trên trái đất:
 
-   Loại người sinh ra từ gốc tổ Adam thứ nhất và Eva xưa, đó là loại người sinh ra từ gốc cây độc.
 
-   Loại người được tái sinh bởi Adam cuối cùng (Chúa Giêsu) nhờ Hội Thánh là Eva Mới rao giảng Tin Mừng. Đó là loại người sinh ra từ gốc cây lành.
 
1/ LOẠI NGƯỜI SINH RA TỪ GỐC CÂY ĐỘC.
 
Vì Adam, Eva nghe lời Satan xúi giục muốn vơ vét hết mọi của thế gian Chúa đã dựng nên, kể cả trái Chúa cấm ăn, vì họ tin chắc rằng như thế là khôn ngoan, được hạnh phúc như Thiên Chúa. Nhưng họ đưa sự chết vào đời (x St 3). Như thế là họ đã bị biến chất thành “cây độc”, phun nọc độc giết người làm cho cả dòng giống họ phải chết. Đúng như Lời Kinh Thánh nói: “Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ, chúng chứa đầy mồm nọc độc rắn hổ mang, miệng độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa. Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tai rắc họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Chúa Trời” (Rm 3, 13-18).
 
Nọc độc ứa trào từ giống dòng Adam thứ nhất, chỉ vì tham ăn trái Chúa cấm. Tội này vẫn còn di căn đến cả những người Công Giáo! Đan cử như giáo đoàn Côrinthô, họ chẳng thiếu của nuôi thân, thế mà lại mê ăn cả của cúng cho ngẫu thần là thông hiệp với ma quỷ. Thánh Phaolô phải lên tiếng: “Anh em hãy lánh xa việc thờ ngẫu tượng. Khi ta nâng chén chục mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Giêsu Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn thờ sao? Đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được” (1Cr 10, 14-22: Bài đọc năm chẵn). Thế thì mê ăn của cúng chẳng khác nào Adam, Eva mê ăn trái Chúa cấm, nên sự chết ập đến!
 
Ngày nay nhiều người Công Giáo đến Nhà Thờ dự Lễ, ra về lại đến thầy bói, thầy cúng xin xăm, gieo quẻ, xin thầy tướng số lời chỉ giáo, thì có khác gì các tín hữu thuộc giáo đoàn Côrinthô rước Lễ rồi ăn của cúng?!
 
2/ LOẠI NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA TỪ CÂY LÀNH.
 
Đây là những người được tái sinh bởi Adam cuối cùng (Chúa Giêsu) và Eva Mới (Hội Thánh). Quả thật, người Công Giáo được Hội Thánh sinh ra bởi Lời Chúa (x Gc 1, 18) và bởi Chúa Giêsu Phục Sinh (x Cv 2, 38), khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy và còn tiếp tục hằng ngày được thanh tẩy, giáo dục và nuôi dưỡng nhờ Bí tích Thánh Thể. Thực vậy,
 
a.    Tất cả những ai được tái sinh nhờ Bí tích Thánh Tẩy thì đã được tháp vào Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài thực là “Cây Tốt Lành, Cây Sự Sống” (x Ga 11, 25), họ như cành nho dại được tháp vào gốc nho thật tốt, thật ngon ngọt, mới sinh nhiều trái tốt lành làm vinh hiển Chúa (x Ga 15).
 
b.    Ai đã được tháp vào Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Tẩy, thì đều được trở nên con người mới trong Chúa Giêsu, vì con người cũ đã qua đi, để con người mới được thành sự (x 2Cr 5, 17), có thế họ mới thoát ra khỏi kiếp sinh vật (x 1Cr 15, 45; Gv 3, 18-19). Cho nên họ còn phải được nuôi dưỡng bằng lương thực đặc biệt bởi Trời ban cho là Thịt Máu Chúa Kitô (Bí tích Thánh Thể), để họ được thông hiệp vào sự sống dồi dào của Thiên Chúa (x Ga 6, 57; 10, 10), trở nên cùng một dòng giống với Thiên Chúa, vì cùng xương thịt với Chúa Giêsu (x Dt 2, 11. 14), đến như được đồng hóa với Ngài (x Gl 2, 20). Bởi thế, thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính” (Rm 8, 10). Nên vào ngày cánh chung, xác hồn họ được sống lại vinh hiển (x Ga 6, 54). Đúng như thánh Gioan nói: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3, 2). Đây là hiệu quả của những người khi còn sống hằng ngày dâng Thánh Lễ mà thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài” (Tv 116/115, 17a:ĐC năm chẵn).
 
Qua trải nghiệm đời sống Đạo của thánh Phaolô: Trước khi ông được Chúa Giêsu chộp lấy, ông là kẻ ngu đần xây nhà trên cát (x Lc 6, 49: Tin Mừng), dù ông triệt để giữ Luật Môsê để thờ phượng Chúa, ông vẫn chưa tách ra khỏi Adam thứ nhất. Cụ thể ông đã đưa sự chết đến cho những người vô tội ở Đamas. Hình ảnh một luồng ánh sáng từ Trời phóng xuống xô ngã Phaolô trên đường Đamas, minh họa kẻ ngu đần xây nhà trên cát, mưa giông báo tố ập đến làm sụp đổ tan tành (x Lc 6, 49), không phải chỉ hại ông mà thôi, lại còn gây họa cho cả những người ông biết đến! Ông đúng là cây độc sinh trái giết người!
 
Khi ông Phaolô được Chúa xót thương, ông trở thành người khôn xây nhà trên đá (x Lc 6, 47-48: Tin Mừng), ông được Chúa ban ơn bội phần hơn tội đã phạm (x Rm 5, 20), nhờ đó ông nhận biết mình là người mù Đức Tin, nên ông khiêm tốn đi học Giáo Lý nơi môn đệ Đức Giêsu, người mà trước đó ông căm ghét muốn triệt hạ, và còn là người bị dân chúng khinh dể vô học thức (x Cv 4, 13). Nhất là ông còn được Đức Giêsu trực tiếp dạy Giáo Lý ba năm ở Ả Rập, rồi ông về Giêrusalem hiệp thông với các Tông Đồ thượng đẳng mà Đức Giêsu đã chọn trước Phục Sinh (x Gl 1. 2) để lấy lại uy tín, ông mới được sai đi làm Tông Đồ cho muôn dân. Ông Phaolô chính là cây lành sinh trái lành, để ông trở nên mẫu cho người loài người tội lỗi, mù Đức Tin, trở về với Chúa, như ông nói với Giám mục Timôthê, môn đệ ông: “Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời.” (1Tm 1, 15-16: Bài đọc năm lẻ). Ông Phaolô trở nên người mẫu cho nhân loại trở về với Chúa như thế, là vì ông đã biết cộng tác với ơn Chúa để thực hành Lời Chúa dạy: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy” (Ga 14, 23: Tung Hô Tin Mừng). Ước gì muôn dân rập theo mẫu sống Đạo của ông Phaolô, để cùng cất lời ngợi khen danh Chúa: “Chúc tụng danh thánh Chúa, từ bây giờ cho đến mãi muôn đời” (Tv 113/112, 2: ĐC năm lẻ).
 
THUỘC LÒNG
 
Đức Giêsu bước vào trần gian để cứu những kẻ tội lỗi, trong số đó tôi là người thứ nhất (1Tm 1, 15).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 6:43-49, tn23, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 18

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 4165

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 192451

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10769123