10:39 +07 Thứ năm, 27/02/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ năm tuần 17 thường niên

Thứ tư - 27/07/2016 17:55
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Gr 18, 1-6; Mt 13, 47–53
 
BÀI ĐỌC: Gr 18, 1-6
 
Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 2 “Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó Ta sẽ cho ngươi nghe lời Ta.” 3 Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. 4 Nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. 5 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: 6 “Hỡi nhà Ít-ra-en, đối với các ngươi, Ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Này hỡi nhà Ít-ra-en, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy.”
 
ĐÁP CA: Tv 145
 
Đ. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacob phù hộ. (c 5a)
 
1 Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! 2 Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
 
3 Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. 4 Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.
 
5 Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ. 6 Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Cv 16, 14b
 
Hall-Hall: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 13, 47-53
 
47 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng dụ ngôn này: "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
 
51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa hiểu.”52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
 
53 Khi Đức Giê-su kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó.
 
THOÁT LƯỚI
 
Trong chương 13 của Matthêu, ông ghi lại 7 dụ ngôn Đức Giêsu dùng diễn tả mầu nhiệm Nước Trời (Hội Thánh). Có hai dụ ngôn nói về cuộc phán xét:
 
-  Dụ ngôn cỏ lùng: báo trước cuộc phán xét riêng vào giờ chết của mỗi người (x Mt 13, 24-30; 36-43).
 
-  Dụ ngôn lưới cá: báo trước cuộc phán xét chung vào ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian lần II (x Mt 13, 47-53).
 
Có ba điểm ta cần lưu ý trong ngày phán xét.
 
-  Tội lỗi, sự ác, kẻ ác, bị loại trừ.
 
-  Chỉ những ai kết hợp với Chúa Giêsu mới được cứu độ.
 
-  Cuộc phán xét xảy đến bất ngờ.
 
I. TỘI LỖI, SỰ ÁC, KẺ ÁC, BỊ LOẠI TRỪ.
 
Đức Giêsu diễn tả qua hai dụ ngôn: Cỏ lùng bị thiêu trong lửa không hề tắt (x Mt 13, 30b-42), và cá xấu trong lưới bị quăng đi (x Mt 13, 48b: Tin Mừng). Vậy sự dữ không tồn tại muôn đời, kẻ làm điều ác thì cả hồn lẫn xác sẽ bị quăng ra khỏi Nước Thiên Chúa, và muôn đời phải khổ hơn kẻ bị lửa thiêu không hề tắt!
 
II. CHỈ NHỮNG AI KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU MỚI ĐƯỢC CỨU ĐỘ.
 
Bất cứ ai được kết hợp với Chúa Giêsu để làm lành tránh ác, thực hành Đức Ái, mới thực là người công chính, ngày cánh chung cả hồn xác người ấy được hạnh phúc muôn đời trong Nước Thiên Chúa. Họ như thóc mẩy trữ vào kho (x Mt 13, 30c), hoặc như cá tốt bỏ vào giỏ (x Mt 13, 48a: Tin Mừng). Biệt phái Gamaliel đứng giữa Công nghị họp để bàn về việc diệt các môn đệ Đức Giêsu, ông nói: “Kẻ nào tự sức mình mà làm bất cứ điều gì, thì việc ấy trước sau sẽ ra tro bụi! Những ai thuộc về Thiên Chúa mà hoạt động, đó là việc của Thiên Chúa, không ai phá hủy được, kẻ nào cả gan phá sẽ vô ích, lại còn mang tội chống Thiên Chúa” (Cv 5, 38-39). Thế nên ông Phaolô vì đã được thụ giáo dưới chân thầy Gamaliel, rập theo khuôn phép nhiệm nhặt của Lề Luật cha ông, nhiệt tâm thờ Thiên Chúa (x Cv 22, 3), đã lên tiếng dạy trong Bài ca Bác Ái: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệm mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Hiện nay Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là Đức Mến” (1Cr 13, 3. 13). Đức Mến đó chính là Thiên Chúa (1Ga 4, 8).
 
III. CUỘC PHÁN XÉT XẢY ĐẾN BẤT NGỜ.
 
Có hai điều bất ngờ:
 
1/ Bất ngờ vì không ai biết trước ngày Chúa phán xét.
 
Không một ai biết trước Chúa gọi mình ra khỏi thế gian vào lúc nào? Cách nào? Ở đâu? Cũng như các loài cá đang bơi lội trong biển, chúng không hề biết lúc nào bị người ta bủa lưới kéo lên bờ. Do đó ai cũng phải sợ ngày Chúa phán xét đến bất ngờ, vì nếu ai cũng biết trước giờ Chúa đến gọi, thì chắc chắn không còn ai sợ hãi, vì đã chuẩn bị tâm hồn chu đáo đón Chúa. Và như thế, ngày Chúa đến gọi ra khỏi thế gian, thoát gian ác, hết đau khổ là hạnh phúc khôn tả.
 
Thánh Augustin nói: “Bạn đừng sợ cách chết dữ, nhưng hãy sợ cách sống dữ. Vì sống dữ, ắt chết dữ, dù cách chết lành; còn sống lành, ắt chết lành, dù cách chết dữ.”
 
Ông Pascal, nhà Toán học, Vật lý, Triết gia, nói: “Vũ trụ có khả năng đè bẹp tôi, nhưng tôi vẫn hơn vũ trụ, vì vũ trụ không biết gì về chiến thắng của nó, còn tôi, tôi biết về sự chết của mình.” Như thế ông Pascal có ý nói: một người biết chuẩn bị cho ngày ra khỏi thế gian, người ấy đáng quý hơn muôn vật trong vũ trụ cộng lại.
 
2/ Bất ngờ vì ơn Chúa quá lớn lao, vượt ước mơ mọi người.
 
Để chuẩn bị ra Tòa Chúa phán xét riêng vào giờ chết, không có cách nào chuẩn bị chu đáo, tốt đẹp bằng việc hằng ngày tham dự Thánh Lễ. Vì bất cứ người Công Giáo nào, với Đức Tin và lòng mến đến Nhà Thờ hiệp dâng Thánh Lễ, thì được trực tiếp gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài là Đấng Phán Xét đầy lòng xót thương (x Ep 2, 4), và đã đánh gục tử thần, toàn thắng sự dữ, biểu lộ tình thương: biến tội ra ơn, đến như “ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan” (Rm 5, 20). Lại được Hội Thánh dùng quyền năng Chúa Thánh Thần khắc ghi Lời Chúa vào linh hồn và thân xác (x 2Cr 3, 3) qua phần Phụng Vụ Lời Chúa (Bàn Tiệc I), rồi được Chúa Giêsu ngự vào lòng (Bàn Tiệc II), thì người ấy được Chúa Giêsu đồng công cộng tác, biến mọi sự nên tốt đẹp (x Rm 8, 28).
 
Ơn lớn lao này trổi vượt hơn xưa Chúa truyền cho ông Mô-sê ra lệnh cho dân dựng Lều Hội Ngộ, ngày đêm Chúa hiện diện qua áng mây và cột lửa để dẫn dắt dân: khi áng mây hay cột lửa bốc lên di chuyển từ Lều Hội Ngộ, thì dân nhổ trại lên đường, và lúc áng mây và cột lửa dừng lại, dân biết Chúa muốn họ dừng chân đóng trại nghỉ ngơi (x Xh 40, 16-21. 34-38: Bài đọc năm lẻ). Vì thế ai được cư ngụ trong Nhà Chúa như ông Môsê đều cất lời ca tụng: “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái” (Tv 84/83, 2: ĐC năm lẻ).
 
Nhất là người Công Giáo ai cũng biết đến dự Lễ thì không bị Chúa xét xử. Thánh Tông Đồ nói: “Ai ở trong Chúa Kitô thì không còn bị lên án” (Rm 8, 1). Bởi thế “nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính” (Rm 8, 10). Quả thật “phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacob phù hộ” (Tv 146/145, 5a: ĐC năm chẵn).
 
Chúa Giêsu Phục Sinh còn uốn nắn những ai đã tin gieo mạng vào tay Ngài, Ngài như người thợ gốm nắn tạo người ấy mỗi ngày thêm hoàn hảo để nên giống Ngài, hơn ngôn sứ Giêrêmia nhìn thấy người thợ gốm với nắm đất sét trên tay, ông muốn tạo hình gì tùy ý (x Gr 18, 1-6: Bài đọc năm chẵn).
 
Tác giả sách Sáng thế đã hé mở cho chúng ta biết ba lần Chúa tạo dựng Adam, Eva, nguyên tổ loài người. Điều ấy chỉ được hiểu khi được thể hiện qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu (x HCMK số 16).
 
Thực vậy,
 
-  St 1, 26-27: Chúa tạo dựng Adam, Eva chỉ bằng một Lời; thì vào thời Tân Ước, con người được tái sinh bởi Lời Chúa (x Gc 1, 18).
 
-  St 2, 21: Chúa lấy phần xương thịt cạnh sườn Adam tạo nên một người vợ cho ông; thì vào thời Tân Ước, Hội Thánh là Hiền Thê của Ngài được sinh ra bởi xương thịt Chúa Giêsu, khởi đi từ lúc tim Ngài bị đâm trên thập giá, nước và máu đổ xuống (x Ga 19, 31-37; Cv 2, 28).
 
-  St 2, 7: Chúa lấy đất sét nắn tạo Adam; thì vào thời Tân Ước, những ai được thông hiệp với Mình Máu Chúa Kitô, thì dù có chết trở thành bụi đất, Chúa cũng cho sống lại vinh hiển như Ngài vào ngày cánh chung, hoàn tất công trình tạo dựng loài người (x Ga 6, 54).
 
Như thế trong thời Tân Ước, ta được Chúa Giêsu Phục Sinh tái tạo mỗi khi tham dự Thánh Lễ, vì chỉ trong Thánh Lễ ta được nghe Chúa Giêsu dạy bảo (x Dt 1, 1-2), được rước Mình Máu Thánh Ngài, nhờ thế vào ngày cánh chung, Chúa cho ta sống lại vinh hiển từ bụi đất, như thóc mẩy, được thu vào kho, như cá tốt bỏ vào giỏ.
 
Nếu ta được Chúa cho sống trên đời 100 năm, vào tuổi 7 – 8 về sau, ngày nào cũng được rước Lễ, ta như cục đất sét trong tay Chúa Giêsu, Ngài nắn tạo ta 30. 000 lần. Nếu chỉ rước Lễ ngày Chúa nhật, thì được Chúa nắn tạo 5. 000 lần. Còn nếu chỉ rước Lễ theo Luật, mỗi năm một lần vào mùa Phục Sinh, thì ta chỉ được Chúa nắn tạo khoảng 90 lần! Không biết những người được Chúa nắn tạo quá ít như vậy, vào ngày cánh chung, họ có phải là vị Thánh khuyết tật hay không? Trong khi đó Chúa Giêsu đặt chỉ tiêu nên Thánh cho mọi người là “phải lên hoàn hảo như Cha trên trời” (Mt 5, 48).
 
Vậy kẻ nào không để Chúa Giêsu Phục Sinh nắn tạo, nó là “cỏ lùng”, là “cá xấu”, thì “đến ngày tận thế, các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, kẻ ác, như cỏ lùng bị thiêu trong lửa, như cá xấu bị quăng ra ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng; còn người công chính như một kinh sư học hỏi về Nước Trời, như chủ nhà kia lấy ra trong kho tàng của mình cái mới: Tân Ước, lẫn cái cũ:Cựu Ước” (x Mt 13, 47-53: Tin Mừng). Nhờ biết cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa” (Cv 16, 14b: Tung Hô Tin Mừng).
 
THUỘC LÒNG
 
Những ai ở trong Chúa Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án (Rm 8, 1).
 
http://phaolomoi. net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 13:47-53, dqt, tn17,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 4039

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 287513

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6816905