00:36 +07 Chủ nhật, 17/01/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ năm tuần 22 thường niên

Thứ tư - 31/08/2016 22:48
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1 Cr 3, 18-23; Lc 5, 1-11
BÀI ĐỌC: 1 Cr 3, 18-23
 
18 Thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.
 
21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em;22 dù là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 23
 
Đ. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. (c 1a)
 
1 CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. 2 Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
 
3 Ai được lên núi CHÚA? Ai được ở trong đền thánh của Người? 4ab Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, .
 
5 Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. 6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 4, 19
 
Hall-Hall: Chúa nói: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 5, 1-11
 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
 
4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
 
8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.”11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
 
PHÚC ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU
 
Người đời còn nhận ra “tu là cõi phúc.” Quả thật, cứ nhìn vào những người được Đức Giêsu kêu gọi và làm theo Lời Ngài dạy, tuy gặp nhiều gian khổ nhưng cuối cùng đạt thành công rực rỡ hơn lòng mong ước. Ai muốn làm Tông Đồ cho Chúa để đạt hạnh phúc, hãy dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay mà nhận định về:
 
-          Điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu.
 
-          Mục đích làm môn đệ Đức Giêsu.
 
-          Lợi ích được làm môn đệ Đức Giêsu.
 
&&&
 
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU.
 
Nếu không được Đức Giêsu lên tiếng gọi, chẳng ai biết theo Ngài. Nhưng hôm nay ta nghe tiếng Chúa ở đâu và Chúa đòi hỏi ta phải làm gì trước tiên?
 
1/ Ta nghe tiếng Chúa trong Hội Thánh.
 
Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca ghi nhận: có hai chiếc thuyền đậu gần bờ, nhưng Đức Giêsu chỉ chọn thuyền của ông Phêrô để nhờ ông đẩy thuyền ra xa, ngồi trên thuyền Ngài giảng dạy cho dân (x Lc 5, 3: Tin Mừng).
 
Lời Chúa được loan đi từ thuyền của ông Phêrô là dấu chỉ Chúa trao Quyền giáo huấn cho Hội Thánh Ngài lập mà Ngài đã đặt ông Phêrô làm thủ lãnh (x Mt 16, 18-19). Thực vậy, dựa vào Mạc Khải:
 
* Chúa chỉ mạc khải cho kẻ bé mọn (x Mt 11, 25-26) là Hội Thánh của Ngài (x 1Ga 2, 1. 12. 14. 18. 28).
 
* Khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Tin về Đức Giêsu: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu liền xác nhận: “Cha trên trời mạc khải riêng cho con” (Mt 16, 16-17).
 
* Đức Giêsu báo trước các môn đệ bị Satan thử thách Đức Tin như người ta sàng gạo, nhưng Đức Giêsu chỉ cầu nguyện riêng cho Phêrô, vì ông có nhiệm vụ củng cố Đức Tin của cộng đoàn (x Lc 22, 31-32).
 
* Đức Giêsu chỉ mở trí cho các môn đệ hiểu Lời Ngài giảng, còn dân chúng thì không (x Mt 13, 11).
 
* Ai muốn nghe Giáo Lý của Đức Giêsu, cứ vào Nhà Thờ (Hội Thánh) hỏi người đã nghe Ngài giảng (x Ga 18, 19-21).
 
* Chúa chỉ mạc khải riêng cho ông Phêrô bỏ luật Cắt Bì (x Cv 10, 10t).
 
* Đức Giêsu xác nhận: “Ai nghe lời môn đệ tôi là nghe Lời tôi” (Lc 10, 16).
 
* Vì những lý do trên mà ông Phaolô xác quyết: “Cả đến các thiên thần trên trời đến giảng Lời Chúa khác với Hội Thánh, thì bị Chúa chúc dữ” (Gl 1, 8).
 
Bởi thế giáo huấn Công Đồng Vat. II trong Hiến Chế Phụng Vụ số 7 dạy: “Chúa Giêsu hiện diện cách thiết thực trong Lời của Ngài, vì chính Ngài nói khi ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh.”
 
2/ Phải từ bỏ những quyến rũ ở đời mới làm môn đệ Đức Giêsu, và trở nên người khôn ngoan.
 
Thực vậy, trong nghề đánh cá, ông Phêrô chưa bao giờ thành công như Tin Mừng hôm nay ghi: ông kéo mẻ cá chất đầy hai thuyền suýt chìm! Đây là điều mừng hơn trúng độc đắc, thế mà Đức Giêsu lại bảo: “Hãy theo Ta”, tức khắc ông bỏ nghề, bỏ hai thuyền cá, bỏ gia đình, lên đường đi theo Đức Giêsu (x Lc 5, 6-7. 11: Tin Mừng).
 
Ai sống như thế, chắc chắn bị người đời khinh dể, liệt vào loại điên khùng, nhưng đối với ai đã yêu thì “dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không thể vùi lấp được tình yêu, ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể” (Dc 8, 7). Yêu như thế mới là người khôn ngoan trước mặt Chúa. Vì thế thánh Phaolô nói: “Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài” (1Cr 3, 18-20: Bài đọc năm chẵn).
 
Ta lưu ý thánh Tông Đồ nói:Hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thậtchỉ có cách duy nhất là đáp lại lời kêu gọi của Chúa Giêsu: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 19: Tung Hô Tin Mừng). Vì ai theo Chúa Giêsu, hãy dựa vào trải nghiệm ông Phaolô được mời gọi làm Tông Đồ của Đức Kitô, ông đã nói với giáo đoàn Côlôsê: “Chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Chúa cho anh em:
 
-          Được am tường thánh ý Người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thiên Chúa ban cho.
 
-          Được hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.
 
-          Được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào Vương quốc Thánh Tử chí ái.
 
-          Được ơn cứu chuộc, vì đã được thứ tha tội lỗi trong Thánh Tử Giêsu.
 
(x Cl 1, 9-14: Bài đọc năm lẻ)
 
Đó là cách “Chúa biểu dương ơn Người cứu độ” (Tv 98/97, 2a: ĐC năm lẻ)
 
II. MỤC ĐÍCH LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU.
 
Chương trình cứu độ của Thiên Chúa, ông Phaolô tóm gọn trong câu: “Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa” (1Cr 3, 22b-23: Bài đọc năm chẵn). Bởi đó làm môn đệ của Đức Giêsu là thu họp toàn thể tạo vật, đặc biệt là con người quy về việc tôn vinh Thiên Chúa. Muốn được cộng tác với Chúa Giêsu thì hãy thi hành Lời Ngài dạy:
 
* “Hãy thả lưới chỗ nước sâu” (Lc 5, 4: Tin Mừng). Tiếng Hy Lạp gọi là “Eis to bathos”, chữ “bathos” có nghĩa là vực thẳm, sào huyệt của Satan, của tử thần. Do đó ta thường cầu nguyện cho người qua đời: “Từ vực thẳm con kêu lên Chúa” (Tv 130/129, 1).
 
Vậy lưới của ông Phêrô thả chỗ nước sâu (vực thẳm), mang dấu chỉ: Sứ mệnh của những người theo Chúa (Hội Thánh) là lôi kéo người anh em thoát khỏi tay ác thần.
 
* Làm theo Lời Chúa dạy. Như Đức Giêsu đã bảo ông Phêrô: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Simôn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi xin thả lưới.” (Lc 5, 4-5: Tin Mừng).
 
Ông Phêrô đã không thả lưới theo trải nghiệm nghề nghiệp mà ông làm theo Lời Đức Giêsu dạy, dù xem ra Lời dạy ấy trái khoa học, nghịch lý trí. Thế mà ông đã bắt được mẻ cá nhiều chưa từng có. Điều này Chúa muốn ta nhớ lại Lời Kinh Thánh:
 
-          Ai suy gẫm Lời Chúa đêm ngày, họ làm gì cũng thành công (x Tv 1, 2-3).
 
-          Lời Chúa có sức ban phần cơ nghiệp cho những người tin (x Cv 20, 32).
 
III. LỢI ÍCH ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU.
 
1/ Ai theo Chúa Giêsu, thì tội của họ được Chúa biến ra ơn.
 
Thực vậy,
 
a.    Trong số các môn đệ theo Đức Giêsu, chỉ có ông Phêrô khiêm tốn và thành thật thưa: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " (Lc 5, 8: Tin Mừng). Và trong những môn đệ trung tín với Đức Giêsu, chỉ có ông Phêrô bị Ngài mắng là Satan (x Mt 16, 33). Nhưng khi ông biết sám hối và xin Đức Giêsu trợ giúp tình yêu mỏng dòn của ông, thì đã ba lần Ngài khẳng định trao quyền chăm sóc đoàn chiên của Ngài cho ông (x Ga 21, 18t).
 
b.    Ông Phaolô là kẻ tội lỗi nhất, vì ông đã ra sức bách hại Hội Thánh. Nhưng khi được Chúa Giêsu gọi, Ngài tín nhiệm đặt ông làm Tông Đồ muôn dân (x Gl 1, 7), được hân hoan trong Chúa, ông khoe với giáo đoàn Côrinthô: “Tôi không xứng đáng làm môn đệ của Đức Giêsu, nhưng nhờ ơn Ngài kêu gọi công việc của tôi không thua các Tông Đồ thượng đẳng” (Cv 9; 2Cr 11, 5).
 
c.    Maria Madalena một phụ nữ tội lỗi khét tiếng nhất (bảy quỷ ám), nhưng khi bà được Đức Giêsu cứu thoát, từ bấy giờ bà lấy hết tài sản đóng góp cho công việc truyền giáo, rồi đi theo các môn đệ loan báo ơn cứu độ với Đức Giêsu (x Lc 8, 2-3), vì thế Chúa đã chọn bà làm người loan Tin Mừng Chúa Phục Sinh đầu tiên cho nhân loại (x Ga 20, 11t).
 
Vậy ai càng ý thức về tội lỗi của mình và có lòng sám hối xin theo Đức Giêsu, thì tội của họ lại trở thành lý do Chúa ban nhiều ơn huệ, như thánh Tông Đồ nói: “Ở đâu tội lỗi đã làn tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội!” (Rm 5, 20). Bởi thế thánh Augustin hô lên: “Ôi tội hồng phúc!.”
 
2/ Làm môn đệ của Đức Giêsu được lợi hơn lòng mong ước.
 
Thực vậy, nhờ ông Phêrô thả lưới theo Lời Đức Giêsu dạy, mà ông được mẻ cá chất hai thuyền gần chìm (x Lc 5, 6-7: Tin Mừng). Bởi vì “Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài” (Tv 24/23, 1a: ĐC năm chẵn). Ông Phêrô bắt được hai thuyền cá chở nặng gần chìm, mang dấu chỉ:
 
-          Được hạnh phúc cả hồn lẫn xác.
 
-          Được lợi nhuận đời này cả đời sau.
 
-          Được mưu ích cho mình và cho đồng loại.
 
-          Được làm cho nhiều người hạnh phúc diễn tả vinh quang Thiên Chúa.
 
Vì lợi ích làm môn đệ Đức Giêsu như thế, nên việc rao giảng Lời Chúa là căn tính của người Kitô hữu, vì thế thánh Công Đồng Vat. II dạy: “Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền giảng Tin Mừng cho thế giới, cả lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế” (HCHT số 35). Rao giảng Tin Mừng là hoạt động cao quý nhất, hạnh phúc nhất, như thánh Tông Đồ nói: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó.” (1Cr 9, 16-17).
 
3/ Khi nào ta nhận thấy rõ phúc lợi được làm Tông Đồ cho Chúa?
 
Để trả lời câu hỏi này, ta biết phép lạ mẻ cá ông Phêrô tóm được nhiều chưa từng thấy, chỉ có hai tác giả Luca và Gioan ghi. Nhưng ông Luca thì ghi trước Chúa Giêsu Phục Sinh (x Lc 5, 1-11: Tin Mừng). Còn ông Gioan lại ghi sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh (x Ga 21).
 
Các nhà chú giải Kinh Thánh đều nhất trí hai mẻ cá này là một, bởi vì có nhiều điểm tương đồng. Ta hãy so sánh mẻ cá này dưới ngòi bút của ông Luca và ông Gioan:
 
  1.  Lc 5, 5a: Suốt đêm ông Phêrô không bắt được con cá nào;
 
Ga 21, 3: Suốt đêm các môn đệ theo ông Phêrô đi đánhh cá, không bắt được con cá nào
 
  1. Lc 5, 5b: Ông Phêrô vâng lời Đức Giêsu thả lưới.
 
Ga 21, 6: Ông Phêrô vâng lời Chúa Giêsu Phục Sinh thả lưới.
 
  1. Lc 5, 7: Mẻ cá chất đầy hai thuyền gần chìm.
 
Ga 21, 11: Lưới bắt được toàn cá lớn 153 con.
 
  1. Lc 5, 8: Ông Phêrô nhận ra mình có tội.
 
Ga 21, 17: Ông Phêrô nhận ra mình đã chối Thầy ba lần.
 
  1. Lc 5, 11: Ông Phêrô bỏ hai thuyền cá đi theo Thầy.
 
Ga 21, 18: Ông Phêrô phải bỏ cả mạng sống vì theo Thầy.
 
Vậy mẻ cá của ông Luca ghi nhận trước Phục Sinh: Chúa bảo ông Phêrô thả lưới ở chỗ nước sâu, ông thưa lại ngay: “Vâng Lời Thầy, con xin thả lưới.” Mẻ cá này ông Luca muốn nhấn mạnh: AI NGHE LỜI CHÚA VÀ MAU MẮN THỰC HÀNH, THÌ NGAY ĐỜI NÀY ĐƯỢC THÀNH CÔNG, ĐẾN NHƯ CỨU CẢ NGƯỜI ANH EM THOÁT KHỎI VỰC THẲM TỐI TĂM TỘI LỖI, VÌ LỜI CHÚA VỪA CÓ GIÁ TRỊ TÁI SINH CON NGƯỜI NÊN GIỐNG CHÚA (x Gc 1, 18), VÀ CÓ SỨC XÂY DỰNG VÀ BAN PHẦN CƠ NGHIỆP CHO NHỮNG KẺ TIN (x Cv 20, 32).
 
Mẻ cá của ông Gioan ghi nhận sau Phục Sinh: Chúa bảo ông Phêrô: Hãy thả lưới bên phải thuyền đã làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Êzêkiel nói về thời đại Thiên Chúa ra tay cứu độ loài người: “Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra, nước ấy chảy đến những ai, thì được cứu rỗi” (x Ed 47). Mà chính Đức Giêsu đã xác nhận: “Tôi là Đền Thờ, các ông phá đi ba ngày tôi xây lại” (x Ga 2, 19-22), tiên báo Ngài sẽ bị giết nhưng sau ba ngày Ngài từ cõi chết sống lại, hoàn tất việc thiết lập Hy Tế mới, thay thế cho Phụng Vụ Do Thái giáo, và Đức Giêsu đã truyền cho Hội Thánh tiếp tục cử hành (x 1Cr 11, 23-25). Ai đến tham dự thì được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, được Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp (x Rm 8, 28), thì được vui mừng hơn mẻ cá của ông Phêrô thả lưới bên phải thuyền bắt được 153 con: toàn thể loại cá dưới biển thuộc về ông.
 
THUỘC LÒNG
 
Trước giờ chết, thánh Phaolô nói với các tín hữu: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho Lời ân sủng của Người, là Lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến”(Cv 20, 32).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 5:1-11, dqt, tn22,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 163

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 210421

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10431949