07:55 EST Thứ năm, 26/11/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ năm tuần 27 thường niên

Thứ tư - 05/10/2016 05:12
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Gl 3, 1-5; Lc 11, 5-13
BÀI ĐỌC: Gl 3, 1-5
 
1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt?2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe?3 Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao?4 Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công!5 Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?
 
ĐÁP CA: Lc 1
 
Đ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm dân Người. (x c 68)
 
69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:
 
71 Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;
 
73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Cv 16, 14b
 
Hall-Hall: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 11, 5-13
 
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. ?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
 
9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "
 
CẦU XIN ĐỂ LÀM VINH DANH CHÚA
 
Như Tin Mừng hôm qua (Thứ 4 sau CN 27), Đức Giêsu đã dạy ta bằng Kinh Lạy Cha, thì lời cầu nguyện đầu tiên Ngài dạy là: “Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Lc 11, 2). Thánh Irênê nói: “Vinh hiển của Thiên Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ.”
 
Do đó, tiếp theo Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn “Người Bạn Đi Xin Bánh” (x Lc 11, 5-13: Tin Mừng). Qua dụ ngôn này, ta phải hiểu Chúa muốn dạy ta hai điều quan trọng mỗi khi cầu xin:
 
-       Xin cho đồng loại được thuộc về Chúa.
 
-       Tin tưởng nơi Chúa ban ơn cho ta vì danh dự của Ngài.
 
I/ XIN CHO ĐỒNG LOẠI ĐƯỢC THUỘC VỀ CHÚA.
 
Nửa đêm có người hàng xóm đi vay ba chiếc bánh đãi khách đột xuất ghé nhà, chính là hình ảnh diễn tả các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai nửa đêm đi dự Phụng Vụ (đi Lễ). Thì trước hết hãy xin Chúa cho đồng loại được lãnh Bí tích Khai Tâm: Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể. Đó là ba chiếc bánh ban đêm một người đi xin vì có người bạn ghé nhà. Ai được lãnh ba Bí tích này là họ đã được Chúa Giêsu ban Thánh Thần đến thánh hoá họ (x Lc 11, 13: Tin Mừng), để “danh Chúa được hiển thánh, Nước Chúa trị đến” (x Lc 11, 2), đúng với lời cầu nguyện đầu tiên Đức Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha.
 
II/ TIN TƯỞNG CHÚA NHẬN LỜI CẦU XIN CỦA TA VÌ DANH DỰ CỦA NGÀI.
 
Người Kitô hữu cầu xin Chúa, thì phải tin tưởng kiên nhẫn hơn người đi vay bánh để chia sẻ cho khách ghé nhà. Thực vậy:
 
  1. Người hàng xóm đi vay bánh nơi một phàm nhân; thua xa ta xin ơn cứu độ nơi Thiên Chúa Tình Yêu (x 1Ga 4, 8), Ngài không cho vay ơn mà cho luôn.
 
  1. Chủ nhà đã đi ngủ, còn Thiên Chúa là Đấng luôn luôn làm việc (x Ga 5, 17).
 
  1. Chủ nhà không muốn thức dậy lấy bánh cho người hàng xóm vay, khác hẳn Thiên Chúa là Cha sẵn sàng ban ơn cho con cái mình, Ngài thương ta còn hơn cha mẹ trần thế (x Lc 11, 9-13).
 
  1. Chủ nhà thay đổi ý: trước chối từ, sau miễn cưỡng thức dậy lấy bánh cho; thua xa nơi Thiên Chúa không có thay đổi: không phải có lúc Ngài lắc đầu rồi sau lại gật (x Gc 1, 17), vì danh Ngài là Có (gật đầu). Thánh Phaolô nói: “Bao nhiêu điều Thiên Chúa hứa đã thành có nơi Đức Giêsu” (2Cr 1, 20).
 
  1. Chủ nhà cho bánh để khỏi bị quấy rầy; thua xa Thiên Chúa ban ơn cho ta vì thương xót đứa con trọn đạo (x Ml 1, 17: Bài đọc năm lẻ). Nhất là Chúa ban ơn vì danh dự của Ngài (x Tv 143/142, 11), nên Ngài ban ơn cho ta hơn lòng mơ ước (x Ep 3, 20).
 
  1. Ba bánh vật chất người láng giềng xin cho bạn ghé nhà, ăn rồi còn phải chết; thua xa ba bánh Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể (Bí tích Khai Tâm), ta xin Chúa ban cho đồng loại để họ được sống dồi dào như Thiên Chúa (x Ga 6, 57; 10, 10), đến nỗi được đồng hóa với Chúa Giêsu (x Gl 2, 20).
 
Vậy khi cầu xin ta không được hiểu là cứ kêu gào van xin nhiều lời, dù Chúa không muốn cho, thì Ngài cũng phải cho để khỏi bị quấy rầy làm bương đầu nhức óc! Mà phải hiểu là ta không được thiếu kiên nhẫn, thiếu tin tưởng, thiếu cậy trông nơi Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người rất mực yêu mến chúng ta (x Ep 2, 4). Nói cách khác: Không được thua sự kiên nhẫn, lòng tin tưởng của người hàng xóm đi vay bánh nơi một phàm nhân cho vay vì miễn cưỡng để khỏi bị quấy rầy.
 
Về mặt thần học, qua Mạc Khải:“Chúng ta đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa” (St 1, 26-27), có nghĩa là từ cảm nghĩ, lời nói, việc làm, bản chất của con người phải giống Chúa Giêsu. Mà không được nói ngược lại: Chúa giống loài người, ta yêu đồng loại thế nào thì Chúa cũng yêu ta như vậy. Nói tắt: đừng gán ý mình là ý Chúa, vì như thế là lạc Đạo.
 
Tiếc rằng trong thực tế, nhiều khi ta lại muốn cho ác nhân thất bại trong mọi sinh hoạt của nó. Nó đáng bị Chúa phạt! Thế mà Chúa lại cứ ban ơn cho kẻ bất lương, nhiều lúc nó thành công hơn người công chính?! Mà đừng quên rằng: Ngày cánh chung mới thấy được người công chính hơn hẳn kẻ bất lương, “vì ngày ấy lửa phầng phầng như một hỏa lò, thiêu rụi tất cả phường kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều phi pháp không để lại cho chúng một rễ hay một cành nào! Còn những ai kính sợ danh Chúa, sẽ loé rạng như mặt trời đức nghĩa mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật” (Ml. 3, 13-20a: Bài đọc năm lẻ).
 
Nhất là ta phải biết ơn cứu độ Chúa ban cho ta một cách nhưng không, chứ không phải vì ta thuộc giống nòi sáng giá, như dân Do Thái cậy dựa vào việc cắt bì để chứng minh họ thuộc dòng dõi Abraham. Bởi thế, thánh Phaolô lên tiếng khiển trách nhiều tín hữu trong giáo đoàn Galat: “Tôi hỏi anh em đã được Thần Khí (Thánh Thần), vì đã làm những gì Luật dạy hay sao? Hay vì đã tin nhờ được nghe Tin Mừng chúng tôi rao giảng? Thế mà nay anh em lại cho rằng: nhờ đã được cắt bì để thuộc dòng giống tổ phụ Abraham, và đã được trở nên công chính nhờ giữ Luật Môsê!? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí trong Bí tích Thánh Tẩy chứ không phải vì anh em đã được cắt bì, để rồi nay lại kết thúc nhờ xác thịt, nhờ liên hệ tới tổ phụ Abraham hay sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua nay lại uổng công hay sao? Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải là vì anh em làm những gì Luật Môsê dạy hay không? Hay vì anh em đã tin nhờ được nghe Tin Mừng chúng tôi rao giảng?” (Gl 3, 1-5: Bài đọc năm chẵn).
 
Chỉ có những người nhờ Tin Mừng Hội Thánh rao giảng và nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô mà được tái sinh nên người công chính làm con Thiên Chúa, mới có thể cất lời cầu: “Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm dân Người” (Lc 1, 68: ĐC năm chẵn).
 
Vậy ta cứ kiên nhẫn xin Chúa ban Thánh Thần, “xin Ngài mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe Lời của Con Chúa” (Cv 16, 14b: Tung Hô Tin Mừng). Đó là Lời Đức Giêsu kết thúc về dụ ngôn “Người Đi Xin Bánh” trong Tin Mừng hôm nay. Để rồi phó thác đồng loại cho Chúa, Ngài sẽ hành động theo lòng thương xót của Ngài. Thực “phúc thay ai đặt niềm tin tưởng nơi Chúa” (Tv 40/39, 5: ĐC năm lẻ).
 
THUỘC LÒNG.
 
Mc 11, 24; Ep 3, 20: Mọi điều các con cầu xin, hãy tin là đã được và các con sẽ thấy thành hơn lòng mong ước!
 
http://phaolomoi. net
LM. GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 11:5-13, tn27, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 6015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 227475

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9882793