10:20 EDT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ sáu tuần 1 mùa chay

Thứ năm - 18/02/2016 06:14
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
Ed 18,21-28; Mt 5,20-26
 
BÀI ĐỌC: Ed 18,21-28
 
21 Đức Chúa Thiên Chúa phán thế này: “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. 22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. 23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?
 
24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm: nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. 25 Các ngươi lại nói: "Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.” Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng?26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. 27 Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. 28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết”.
 
ĐÁP CA: Tv 129
 
Đ. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? (c 3)
 
1 Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,2 muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
 
3 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? 4 Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.
 
5 Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. 6a Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.
 
 6b Hơn lính canh mong đợi hừng đông, 7 trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. 8 Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ed 18,31
 
Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
 
TIN MỪNG: Mt 5,20-26
 
20 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
 
21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.
 
 
 
TA ĐƯỢC HÒA GIẢI NHỜ HY TẾ CỦA CHÚA KITÔ
 
Đức Giêsu khẳng định: “Ai muốn vào Nước Trời, phải công chính hơn Ký lục và Biệt phái” (x Mt 5,20: Tin Mừng).
 
Dựa vào Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy ta ba điều phải sống Đạo hơn Ký lục và Biệt phái:
 
1/ TA PHẢI CÔNG CHÍNH HƠN KÝ LỤC VÀ BIỆT PHÁI.
 
Các Ký lục và Biệt phái là loại người tự mãn, vì họ rất thông suốt Luật Môsê, nên tự tin mình là người công chính, lên mặt khinh dể người khác (x Lc 18,9t).
 
Nhưng chúng ta phải xác tín như ông Phaolô cũng là một Biệt phái, khi đã trở lại tin theo Chúa Giêsu, ông nói: “Không có sự công chính ngoài Chúa Kitô Giêsu, vì công chính do lòng tin vào Chúa Kitô Giêsu chứ không do việc làm dựa trên Luật dạy” (Gl 2,16). Tin vào Chúa Giêsu để được công chính thì phải thể hiện bằng năm việc làm sau (x Gc 2,17. 22):
 
  1. Ta phải sám hối tội mình xin Chúa xót thương để được theo Ngài (x Lc 18,13-14; Lc 23,40-43).
 
  1. Tin vào Đức Giêsu là Thầy dạy duy nhất, nên chỉ nghe và thực hành Lời Ngài dạy mà thôi (x Mt 23,10).
 
  1. Để trở thành môn đệ của Đức Giêsu, ta phải lãnh Bí tích Thánh Tẩy để gia nhập Hội Thánh (x Ga 3,5; Mc 16,16; Mt 28,19-20).
 
  1. Ta cần được rước Lễ chính là ăn Chúa Giêsu Phục Sinh (x Ga 6,32t).
 
  1. Ta phải làm gương sáng bằng các việc lành để quy hướng đồng loại về cho Chúa Giêsu (x Mt 5,13-16; Rm 15,16).
 
Năm điều trên đây Luật sĩ và Biệt phái quyết liệt từ chối, thì làm sao họ được công chính trước mặt Chúa.
 
2/ DIỆT NGUYÊN NHÂN GÂY RA TỘI.
 
Các Luật sĩ và Biệt phái dạy rằng: “Kẻ giết người vì tư thù (Hy-ngữ là Râsah) chứ không phải giết người vì chiến tranh (Hy-ngữ là Hârag), thì bị can án” (Mt 5,21: Tin Mừng).
 
Đức Giêsu đòi ta phải giữ Luật Môsê hơn Biệt phái dạy, nghĩa là không được giết người vì tư thù (x Xh 20,13; Lv 24,17), nhưng còn phải diệt nguyên nhân đưa đến giết người. Ngài nói: “Các ngươi không được tức giận ai, không được mắng ai là khùng là ngốc” (Mt 5,22: Tin Mừng). Thế mà những người giữ Luật Môsê lại dám kết án Đức Giêsu là khùng điên! (x Mc 3,21); là kẻ lạc đạo như bọn Samari (x Ga 8,48); là tướng quỷ (x Lc 11,15). Đó là nguyên nhân chúng giết Đức Giêsu.
 
3/ KHÔNG DÂNG LỄ “HỀ” NHƯ LUẬT SĨ VÀ BIỆT PHÁI.
 
Các Luật sĩ và Biệt phái cậy dựa vào việc dâng lễ: giết chiên,cừu,bò, lừa, dâng cho Chúa theo Luật Môsê dạy, tưởng thế là đẹp lòng Chúa. Trong khi đó họ lại giết Con Thiên Chúa! Tin Mừng Gioan cho biết: lúc người Do Thái giết chiên ở Đền Thờ vào 12 giờ trưa để dâng cho Chúa, thì cũng chính vào giờ ấy nơi tòa án Roma, họ đòi Philatô ra lệnh giết Đức Giêsu (x Ga 19,12-16), chỉ vì họ bất hòa với Ngài (x Mt 5,23: Tin Mừng).
 
Bởi thế Đức Giêsu đòi ta sống Đạo phải hơn Luật sĩ và Biệt phái, Ngài dạy: “Hãy để của lễ nơi bàn thờ mà đi làm hòa với người anh em, rồi mới đến dâng Lễ” (Mt 5,24: Tin Mừng). Tức là ta phải hiệp dâng Lễ với Chúa Giêsu: khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã làm hòa cùng kẻ giết Ngài với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng lầm không biết việc chúng làm” (Lc 23,34). Vì thế, lúc ta dâng Lễ, ta phải “cầu nguyện cho kẻ hại mình, để ta nên giống Con Cha trên trời, Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ cũng như người lành, và làm mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương” (Mt 5,43-45).
 
Chúng ta phải sống ba điều trên đây cách thường xuyên trong từng giây phút hiện tại, mới hơn cách sống của Luật sĩ và Biệt phái. Thực vậy, Chúa dùng miệng ngôn sứ Êzêkiel nói cho mọi người biết rõ về sự xét xử của Ngài: “Nếu kẻ ác hôm nay, lúc này, phút hiện tại bỏ lối sống gian ác mà thực hành công chính, thì nó được sống,vì nó đã được Chúa tha thứ tội lỗi; trái lại người công chính hôm nay, lúc này, phút hiện tại lại bỏ đời sống công chính mà theo lối sống gian ác, nó phải chết, và Chúa không nhớ đến công đức của nó đã làm” (Ed 18,21-28: Bài đọc)
 
Thế nên ngay bây giờ, chứ không ngày mai, ta phải thực hành ngay Lời Chúa phán: “Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới” (Ed 18,31: Tung Hô Tin Mừng).
 
Vậy “ngày hôm nay, nếu các bạn nghe tiếng Chúa, thì đừng cứng lòng nữa” (x Tv 95/94,7-8), đó là lời Thánh vịnh giáo đầu chúng ta vẫn đọc trong giờ Kinh Phụng Vụ ban Sáng. Nghe tiếng Chúa hôm nay, cụ thể là mau mắn, sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ với Hội Thánh, trong Thánh Lễ, Chúa muốn ai cũng phải xin được ơn tha tội cho mình, vì đã nhiều lần ta sống giả hình như Luật sĩ và Biệt phái, đồng thời xin Chúa tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến ta. Vì “ôi lạy chúa, nếu như Ngài chấp tội,nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 130/129,3: Đáp ca). Có thế ta mới được hưởng hiệu quả Hy Tế Thập Giá của Đức Giêsu, như lời thánh Gioan nói: “Ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16).
 
Bà B, người Công Giáo, sáng nào trước khi gánh xôi đi bán, bà cũng ra giếng trước nhà giặt một thau quần áo và phơi lên dây ở gần đó. Lát sau có bà C, ngoại giáo, nhà sát bên cạnh bà B, sáng sáng cũng đem quần áo giặt nhờ giếng của bà B. Một ngày nọ, sau khi giặt xong, bà ngẩng lên thấy dây phơi đã đầy kín quần áo, bà liền đưa tay kéo hết quần áo đang phơi còn nhỏ nước về một bên, rồi phơi quần áo nhà bà lên!
 
Vừa lúc ấy, bà B từ trong nhà đi ra, thấy thế liền chửi bà C kia thậm tệ! Bà hàng xóm cũng đanh đá không kém, bà dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì để đấu khẩu với đối phương! Bà B tức quá xông đến giật tất cả quần áo của bà C xé ra! Bà con lối xóm thấy thế chạy đến cản ngăn…!
 
Ít ngày sau đó, bà B đi dự lễ Chúa nhật, khi nghe cha đọc bài Phúc Âm: “Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24). Bà cảm thấy hối hận vì hành vi của mình hôm trước, bà liền ra khỏi Nhà Thờ và đi một mạch tới chợ mua một số bộ quần áo đưa đến nhà bà ngoại giáo ôn tồn nói:
 
- Chị à, tôi thật lòng xin lỗi chị, mấy hôm trước vì quá nóng nên tôi đã nói những lời không hay với chị, nhất là tôi đã xé quần áo của các cháu, bây giờ tôi xin chị tha thứ và nhận số quần áo này cho các cháu mặc đỡ!
 
Trước cử chỉ đó, bà C đứng sững người ra, nước mắt rưng rưng, bà không dám nhận số quần áo đó, nhưng bà B cứ nài ép mãi bà mới chịu nhận. Thế rồi cả hai bà ôm nhau khóc!
 
Từ ngày ấy về sau, hai gia đình trở nên thân thiết, có gì cũng chia sẻ cho nhau. Hai bà sống như thế đã diễn tả lời thánh Phaolô dạy: “Kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế, như ngươi đã chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ!” (Rm 12, 20-21).
 
Chẳng bao lâu sau, gia đình bà C xin theo đạo Công Giáo, tình nghĩa xóm làng càng thêm thắm thiết đậm đà!
 
THUỘC LÒNG.
 
Kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế, như ngươi đã chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ! (Rm 12,20-21).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 5:20-26, dqt, mc1

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn