01:56 EDT Thứ sáu, 07/10/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ sáu tuần 18 thường niên

Thứ năm - 04/08/2022 10:51
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Nk 2,1. 3; 3,1-3. 6-7; Mt 16, 24-28
 
BÀI ĐỌC: Nk 2,1. 3; 3,1-3. 6-7
 
Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an. Này hỡi Giu- đa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa, vì kẻ thừa hành của Xa-tan không còn qua lại nơi ngươi nữa; nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Phải, ĐỨC CHÚA khiến cho Gia-cóp và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng. Bọn cướp đã tàn phá, lại còn phá huỷ cả các nhành nho.
 
Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi! 
Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm, vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên. Kỵ binh xông ra đánh, gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè, thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc, làm cho ngươi bị khinh dể, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói: “Ni-ni-vê đã bị phá tan hoang!” Ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi?”
 
ĐÁP CA: Dnl 32
 
Đ. Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử (c 39c)
 

35cd Ngày chúng lâm nạn đã gần, và vận hạn chúng đang sầm sập tới.” 36ab Thật vậy, Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.
 
39abcd Bây giờ hãy coi đây: Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác, Ta cầm quyền sinh tử,Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành,
 
41 Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử, thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta,sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 5,10
 
Hall-Hall: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 16, 24-28
 
24 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
 
27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
 
 
 
VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA GIÊSU
 
Thời Cựu Ước, Chúa muốn chọn dân tộc Do Thái đang bị nô lệ dưới ách thống trị Ai Cập làm dân riêng của Ngài. Ngài tỏ mình là Chúa Tể vũ trụ rất hùng mạnh: Ngài dùng bàn tay ông Môsê giáng mười hai tai họa xuống đế quốc Ai Cập, làm chúng kinh hồn bạt vía, mới chịu để cho ông Môsê dẫn dân về miền đất chảy sữa và mật; rồi Chúa lại ban Lời cho dân trong ngọn lửa lớn lao của Ngài; và Ngài xua đuổi những nước lớn lao hùng cường để dân Do Thái có nơi định cư. Dân tộc Do Thái muốn được hạnh phúc lâu dài trên miền đất Chúa hứa, họ phải tuân giữ các Lệnh truyền của Chúa (x. Dnl 4,32-40: Bài đọc năm lẻ). Để mọi người Do Thái phải cất tiếng thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm” (Tv 77/76,12a: ĐC năm lẻ).
 
Thời Tân Ước, bất cứ dân tộc nào muốn sống hạnh phúc đời đời khởi đi từ lúc gia nhập Hội Thánh qua Bí tích Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh mới thực là miền đất Chúa hứa cho dân Ngài tuyển chọn. Người nào muốn được hạnh phúc thì hãy giữ Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24: Tin Mừng).
 
Vác thập giá theo Thầy Giêsu chính là đón nhận và thực thi Lời Ngài dạy, thì lại trở thành cái ách quàng vào cổ như con trâu theo lệnh chủ đi cày bừa, để chủ gieo hạt giống mới có mùa gặt. Nhưng kẻ vác thập giá theo Thầy Giêsu không cô đơn, vì được Ngài đồng công cộng tác, biến mọi sự nên tốt đẹp (x. Rm 8,28). Bởi thế, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30).
 
Lời mời gọi ấy, Đức Giêsu muốn hết thảy những ai tin theo Ngài hãy cùng đi dâng Lễ với Ngài, vì trong đời Đức Giêsu, Ngài tỏ ra hiền lành và khiêm nhường nhất trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng rất uy hùng, như ông Môsê đã minh chứng cho dân Do Thái nhớ lại các việc kỳ diệu Chúa đã làm để chọn họ (x. Dnl 4, 32-40: Bài đọc năm lẻ). Thế mà ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngài cử hành Thánh Lễ nơi đồi Sọ, chính dân Ngài chọn làm đủ cách hạ nhục Ngài, mà Ngài lại còn xin Chúa Cha chớ chấp tội họ, vì họ lầm (x. Lc 23,34).
 
Vậy ta phải hiểu Lời Đức Giêsu kêu gọi: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo”, thì không phải chỉ bỏ ý riêng, chịu khó làm việc cực nhọc, có chết cũng cam như một con thiêu thân, đó là “nhân đức chịu vậy”. Mà phải hiểu rằng hằng ngày ta hiệp dâng Thánh Lễ với Ngài mỗi khi Hội Thánh cử hành theo lệnh Ngài truyền (x. 1Cr 11,23-26). Để khi đã được ở trong Chúa Giêsu Phục Sinh, thì “như Đấng ấy đã đi làm sao, nó phải đi như vậy” (1Ga 2,6), hầu nói được như thánh Tông Đồ: “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài là Hội Thánh” (Cl 1,24). Có sống như thế mới tìm được sự sống mình, vì mạng sống quý hơn giá trị muôn vật trong vũ trụ cộng lại. Đúng như Lời Đức Giêsu nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,25-26: Tin Mừng). Vì “Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử” (Dnl 32,39c: ĐC năm chẵn), và được Chúa Giê-su cho biết trước: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27: Tin Mừng).
 
Mà không phải mọi cái chết vì Thầy Giêsu đều có giá trị như nhau. Quả thực,
 
- Giuđa vì tham 30$ mà bán Thầy cho kẻ ác, cuối cùng hắn chết cách nhục nhã: tự tử vỡ bụng lòi ruột ra (x. Cv 1,18). Hắn mất tất cả mọi sự đời này lẫn đời sau, muôn đời hắn bị mọi người nguyền rủa.
 
- Trái lại, 11 môn đệ còn lại, tất cả đều phải chết giống Thầy Giêsu trở nên một Hy Tế, để muôn đời được thông phần vinh quang với Thầy, đúng như Lời Đức Giêsu nói: “Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10: Tung Hô Tin Mừng). Vì thế mà Đức Giêsu nói: “Trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị" (Mt 16,28: Tin Mừng). Lời ấy phải hiểu là 11 môn đệ trung tín vác thập giá theo Thầy Giêsu, thì không nếm biết cái chết, vì họ cùng dâng Lễ với Ngài, nên được sống hạnh phúc muôn đời trong Nước Thiên Chúa, trước ngày cánh chung Ngài trở lại trần gian, là ngày “Con Người đến hiển trị” (Mt 16,28b: Tin Mừng).
 
Chân lý trên, ngôn sứ Nakhum đã tiên báo:
 
- Đối với những người theo vết chân các môn đệ để cùng hiệp dâng Thánh Lễ với Chúa Giêsu, họ là những người được Chúa dùng đi loan báo Tin Mừng: “Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo Tin Mừng, và công bố bình an. Hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa. CHÚA khiến cho Gia-cóp và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.” (Nk 2,1-3: Bài đọc năm chẵn).
 
- Đối với những người muốn nên giống nòi của Giuđa phản bội, thì “khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo,đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi! Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm,vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên. Kỵ binh xông ra đánh, gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè, thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc,làm cho ngươi bị khinh dể,khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa” (Nk 3,1-3. 6-7: Bài đọc năm chẵn).
 
THUỘC LÒNG
 
Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (Mt 16,26a)
 
http://phaolomoi. net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 16:24-28, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn