13:56 +07 Thứ bảy, 27/02/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ sáu tuần 22 thường niên

Thứ năm - 01/09/2016 20:50
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1 Cr 4, 1-5; Lc 5, 33-39
BÀI ĐỌC: 1 Cr 4, 1-5
 
1 Thưa anh em, vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. 5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
 
ĐÁP CA: Tv 36
 
Đ. Người công chính được Chúa thương cứu độ. (c 39a)
 
3 Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. 4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
 
5 Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. 6 Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.
 
27 Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. 28 Bởi vì CHÚA yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.
 
39 Còn chính nhân được CHÚA thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. 40 CHÚA phù trợ và Người giải thoát, giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên Người.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 8, 12
 
Hall-Hall: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 5, 33-39
 
33 Một hôm, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng: "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống! "34 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”
 
36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
 
37 "Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn.”
 
ĂN CHAY ĐỂ CÓ CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
 
Tôn giáo nào cũng có hình thức ăn chay để biểu lộ lòng đạo đức, nhưng ý nghĩa và hình thức thì khác nhau:
 
-  Phật Giáo ăn chay không nhịn đói, mà kiêng ăn thịt động vật, vì họ tin rằng ai chết chưa được siêu thoát thì phải đầu thai vào một con vật nào đó. Cho nên ăn thịt động vật là cách “ăn thịt người”, hoặc xúc phạm đến hồn tiền nhân.
 
-  Người Công Giáo ăn chay là bớt phần ăn để có thêm tiền của lo việc phát triển Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh, đồng thời còn chia sẻ cho những người không có khả năng tự kiếm sống. Chia sẻ của cải như thế nhằm biểu lộ Đức Ái, hầu đưa đồng loại về cho Chúa Giêsu, Ngài gọi họ là những “kẻ bé nhỏ” (x Mt 25, 31-46).
 
-  Người Do Thái giáo có nhiều lý do để ăn chay:
 
a.     Khi có biến cố như:
 
·  Có người qua đời. (x 1Sm 31, 13)
 
·  Vì goá bụa. (x Gd 8, 5-6)
 
·   Tai họa xảy đến cho đất nước. (x 2V 25, 1-4)
 
b.     Khi đứng trước một sứ mệnh quan trọng:
 
·  Sắp đi giao chiến (1Sm 14, 24)
 
·  Chuẩn bị gặp Chúa hay thi hành mệnh lệnh Chúa trao (x Is 58, 2-3; Lv 16, 29; Ds 29, 7)
 
Hình thức ăn chay là nhịn ăn như Đức Giêsu (x Mt 4, 1-11), hoặc theo truyền thống hình thức của người Do Thái: Ăn chay phải mặc áo vải thô ngồi trên đống tro, hay rắc tro lên đầu mà cầu khẩn cùng Thiên Chúa (x Gn 3, 5t; Gr 6, 26; Gd 8, 4; Es 4, 17k).
 
Nhưng tiếc rằng nhiều người Do Thái lạm dụng ngày ăn chay, “họ ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức những kẻ làm công cho mình, vẫn đôi co cãi vã, đánh đập đồng loại thật bạo tàn. Trong khi đó các ngôn sứ lên tiếng giáo dục: ăn chay phải là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm áo cho người đói rách, rước vào nhà những người nghèo không có nơi cư ngụ. Có thế công lý mới đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa bao bọc ngươi trước sau. Họ nhếch miệng kêu van, Chúa nhận lời ngay” (x Is 58, 1-9a).
 
Dù người ta thực hành giáo huấn ăn chay của ngôn sứ Isaia như trên, thì vẫn còn dừng lại trong lãnh vực nhân bản.
 
Đức Giêsu đòi người ta phải đi xa hơn: Ngài muốn mọi người chẳng những giữ đúng Luật ăn chay như ngôn sứ Isaia đã dạy để có nhân cách, mà còn phải tìm lại sự hiện diện của Tân Lang Giêsu trong tâm hồn. Tân Lang Giêsu chỉ hiện diện trong tâm hồn, khi ta còn là “trinh nữ thanh khiết đã được đính hôn với Tân Lang Giêsu trong Bí tích Thánh Tẩy” (2Cr 11, 2). Vì thế, Đức Giêsu nói: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.” (Lc 5, 34-35: Tin Mừng).
 
Chàng rể bị đem đi”, chính là lúc ta có điều kiện phục vụ người anh em mà lại khước từ; và khi ta không còn tin yêu Chúa Giêsu, còn cứ nán lại trong tội trọng, giống như những kẻ đem Ngài đi đóng đinh trên thập giá! Vậy ta muốn mời tân Lang Giêsu trở lại tâm hồn như ngày mới lãnh Bí tích Thánh Tẩy, thì có hai cách:
 
a.    Giảm bớt nhu cầu chi tiêu của mình (ăn chay), để có của chia sẻ cho những người không có khả năng tự kiếm sống. Nhưng hãy nhớ rằng ý hướng chia sẻ làm cho người anh em thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, mà Đức Giêsu gọi họ là những “kẻ bé nhỏ”, có thế mới là làm cho Chúa (x Mt 25, 31-46).
 
b.    Giảm bớt công việc trần thế, để có thời giờ cầu nguyện, nghe và học hỏi Lời Chúa, lãnh các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.
 
Cách ăn chay như thế mới là đúng Luật Hội Thánh. Vì thế Hội Thánh dạy: Muốn được rước Lễ, phải nhịn ăn trước một giờ, trừ nước lã và thuốc chữa bệnh. Đối với người già yếu hay bệnh tật thì không cần giữ chay (x Giải Thích Giáo Luật số 919).
 
Đó là Giáo Lý Mới về việc ăn chay của Đức Giêsu dạy. Ta biết trong tiệc cưới Cana, chủ tiệc khen “rượu mới Đức Giêsu ban thì ngon hơn rượu cũ” (x Ga 2, 1-10). Đó là dấu Giao Ước Mới Đức Giêsu thiết lập, ai tuân giữ thì được cứu độ vì đã được kết hợp với Chúa Giêsu, hơn hẳn Giao Ước cũ, kẻ nào thi hành vẫn còn cảm thấy mình bị giam trong tội (x Gl 3, 22). Để nhận ra giá trị Giao Ước Mới trổi vượt và làm hoàn hảo giá trị Giao Ước cũ (x Mt 5, 17), tác giả thư Do Thái viết: “Chúa Giêsu là trung tâm Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi những người đã vi phạm Giao Ước cũ, Giao Ước Mới của Chúa Giêsu còn trở thành Di Chúc (Chúc Thư). Thật vậy, di chúc chỉ có giá trị khi người làm di chúc đã chết. Giao Ước cũ ông Môsê đã công bố cho toàn dân Do Thái, mọi điều đã ghi chép trong sách Luật, thì ông lấy máu các con bê, con dê mà hòa chung với nước, rồi dùng cành hương thảo rảy trên sách Luật cũng như trên toàn dân và nói: “Đây là máu giao ước, Thiên Chúa đã truyền cho anh em tuân giữ, để hết thảy mọi sự được thanh tẩy bằng máu, vì không có đổ máu không có ơn cứu độ. Nhưng máu con vật ông Môsê rảy trên dân chỉ là dấu Chúa Kitô Giêsu đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn người hầu cứu độ những ai trông đợi Người” (Dt 9, 15-20). Bởi thế Đức Giêsu nói: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn.” (Lc 5, 37-39: Tin Mừng).
 
Mục đích của Giao Ước Mới là cho ta được “mặc lấy Chúa Kitô” (x Gl 3, 27). Ta mặc lấy Chúa Kitô mới được trở nên công chính, cho dù thân xác ta có chết vì tội đã phạm (x Rm 8, 10). Nhìn cách ăn mặc của một người, ta biết phần nào về nhân cách của người đó, thì chẳng ai đủ nhân cách bằng được mặc lấy Chúa Kitô. Có thế mới làm trọn ý nghĩa xưa Chúa lột da thú may áo mặc cho nguyên tổ Adam, Eva (x St 3, 21), thay cho những chiếc lá họ lấy che thân (x St 3, 7). Cho nên Đức Giêsu dạy: “Không ai xé áo mới (Giêsu) lấy vải vá vào áo cũ (da thú), vì hai miếng vải không hợp nhau” (x Lc 5, 6: Tin Mừng). Ai được “mặc lấy Chúa Kitô”, thì “con người cũ đã qua đi, con người mới được thành sự” (2Cr 5, 17). Vì “trong Chúa Giêsu, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, để tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” (Cl 1, 15-20: Bài đọc năm lẻ). Chân lý này chỉ xảy đến cho ta lúc ta được hiệp dâng Thánh Lễ với Hội Thánh, để ta thúc giục mọi người: “Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo” (Tv 100/99, 2b: ĐC năm lẻ).
 
Vậy khi được mặc lấy Chúa Kitô là ta được Ngài ở cùng. Ai đã được Chúa ở cùng, thì người ấy được Ngài trao cho nhiệm vụ vượt khả năng của họ, nhưng họ vẫn chu toàn cách hoàn hảo. Cụ thể như ông Môsê không có khả năng lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, nhưng Chúa nói với ông: “Cứ đi, có Ta ở cùng ngươi”, thế là ông làm tròn sứ mệnh Ngài trao (x Xh 3, 13-14); Hoặc như Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho các môn đệ sứ mệnh làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài, thì thật là vượt khả năng của các ông, vì các ông bị liệt vào hạng thất học (x Cv 4, 13), tinh thần lại bạc nhược (x Mt 26, 56). Nhưng khi các ông được Chúa Giêsu ở cùng, các ông dồi dào khả năng chẳng những làm được các việc như Chúa Giêsu mà còn làm được nhiều việc lớn lao hơn thế nữa (x Mt 28, 19-20; Ga 14, 12), để quy tụ muôn loài muôn vật tôn vinh Thiên Chúa (x 1Cr 3, 21-23), đó là niềm vinh dự của những người được Chúa cứu độ, xứng đáng là Hiền Thê của Tân Lang Giêsu khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy (x 2 Cr 11, 2; Ga 3, 29), nên chẳng còn gì phải sợ hãi, giống như Tông Đồ Phaolo đã nói: “Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa” (x 1Cr 4, 3-4: Bài đọc năm chẵn). Bởi vì Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12: Tung Hô Tin Mừng). Có theo Chúa Giêsu là “ánh sáng ban sự sống” ta mới là “người công chính được Chúa thương cứu độ” (Tv 37/36, 39a: ĐC năm chẵn).
 
THUỘC LÒNG
 
Mục đích ăn chay là phải tìm lại được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tâm hồn (x Mt 9, 15).
 
Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ (Is 62, 5).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 5:33-39, dqt, tn22,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 4250

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 192536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10769208