16:08 +07 Thứ hai, 08/08/2022

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ tư tuần 30 thường niên

Thứ ba - 25/10/2016 15:27
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Ep 6, 1-9; Lc 13, 22-30
BÀI ĐỌC: Ep 6, 1-9
 
1 Hỡi anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. 2 Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:3 để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. 4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.
 
5 Kẻ làm nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ, như vâng lời Đức Ki-tô. 6 Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ý Thiên Chúa. 7 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta. 8 Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. 9 Người làm chủ cũng hãy đối xử như thế với nô lệ. Đừng doạ nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai.
 
ĐÁP CA: Tv 144
 
Đ. Chúa thành tín trong mọi Lời Chúa phán. (c 13c)
 
10 Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, 11 nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
 
12 để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. 13ab Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
 
13cd Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. 14 Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x 2Tx 2, 14
 
Hall-Hall: Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 13, 22-30
 
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
 
25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!
 
28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
 
ĐƯỜNG HẸP, CỬA CHẬT DẪN VÀO SỰ SỐNG!
 
Sở dĩ Đức Giêsu không trả lời câu hỏi người ta đặt ra cho Ngài: “Ít người được cứu độ phải không?” (Lc 13, 23: Tin Mừng). Vì nếu Ngài trả lời nhiều người được cứu độ, người ta sẽ sống phóng túng, còn nếu Ngài nói ít người được cứu, thì nhiều ngừơi sẽ thất vọng! Ít hay nhiều người được cứu độ là tùy vào mức độ sống ba nhân đức: Tin, Cậy, Mến của mỗi người biết dùng ơn Chúa mà cộng tác với nhau trong đời sống Hội Thánh Chúa Kitô. Do đó Chúa Giêsu phải lên tiếng hướng mở lòng mọi người: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được” (Lc 13, 24: Tin Mừng).
 
Đi qua cửa hẹp để được sống, thì chỉ đi có ba bước để vào Thiên Đàng. Ba bước đó là:
 
TIN – SỐNG –TẾ
 
* Nếu chỉ tin vào Thiên Chúa mà không sống để giúp đồng loại như Chúa dạy, cũng không tế lễ cùng với Chúa Giêsu, thì ta chẳng hơn gì ma quỷ. Vì quỷ cũng tin Chúa nhưng nó không sống theo ý Chúa, nên run sợ (x Gc 2, 19).
 
* Nếu chỉ sống để giúp người mà không tin vào Chúa Giêsu, không tế lễ với Chúa Giêsu, thì giống như người vô thần! Việc lành giúp người chỉ có giá trị đời này mà không có giá trị cứu độ, trước sau sẽ ra tro bụi (x Cv 5, 38). Bởi vậy, thánh Phaolô nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có Đức Ái thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13, 3). Đức Ái ở đây không phải là đức tính tốt mà là một ngôi vị. Vì “Thiên Chúa là Đức Ái” (1Ga 4, 8).
 
* Nếu chỉ tế lễ cầu nguyện mà không tin vào Chúa Giêsu, cũng không sống giúp đồng loại như Chúa dạy, thì đó là thầy cúng, chẳng khác gì dân Do Thái chỉ tin vào việc tế tự theo Luật Môsê mà không tham dự Phụng Vụ Hội Thánh cử hành do Chúa Giêsu thiết lập!
 
Nhưng nếu ta đi trọn ba bước:
 
- Bước I: Tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất mà biết sám hối tội mình xin Chúa thương xót để được theo Ngài, thì ta đã được trở nên công chính như người đến Nhà Thờ chỉ thú tội với Chúa đã hơn hẳn người đến để khoe công đức với Ngài (x Lc 18, 9-14). Vì lòng sám hối tội mình và tin theo Chúa quan trọng như vậy, nên Chúa đã cho anh trộm lành vào Thiên Đàng ngay khi anh còn bị treo trên thập bên cạnh Ngài (x Lc 23, 40-43).
 
- Bước II: Sống phục vụ như Chúa dạy, thậm chí có những người giúp đỡ kẻ bé mọn mà vô tình không biết Chúa, thì Ngài cũng xác nhận: làm như thế là làm cho Ta, nên được Chúa cho vào Thiên Đàng ngay, mà Ngài không cần xét đến tội họ (x Mt 25, 31-46).
 
Sống phục vụ Chúa không đòi ta phải đổi địa vị, đổi hoàn cảnh sống, cũng không đổi sứ mệnh, mà ở địa vị nào cũng có thể thực hành Tin – Sống – Tế để nên thánh. Vì thế thánh Tông Đồ dạy trong thư Êphêsô 6, 1-9 (Bài đọc năm chẵn):
 
 “Kẻ làm con hãy vâng lời, hãy tôn kính cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Đó là điều răn thứ nhất.” Thánh Phaolô gọi “thảo kính cha mẹ” là điều răn thứ nhất, vì mười điều răn của Chúa ghi trên hai bia đá, bia I ghi ba điều về Chúa, bia II ghi bảy điều về người. Dòng chữ ở đầu bia I ghi: “Thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự”; dòng chữ ở đầu bia II ghi: “Thảo kính cha mẹ”, nếu xếp hai bia này bên cạnh nhau, ta nhận thấy hai điều răn đầu mỗi bia đối xứng nhau. Bởi thế “ai tôn kính cha mẹ thì được hạnh phúc và sống thọ.” Vì “quạ sẽ mổ, phượng hoàng sẽ móc mắt kẻ nào lườm nguýt và khinh dể cha mẹ mình” (Cn 30, 17).
 
Cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy thay mặt Chúa là dựa vào Lời Chúa mà khuyên răn và sửa dạy chúng.
 
Kẻ nô lệ, hãy vâng lời những người chủ ở đời này như vâng Lời Đức Kitô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Kitô, đem cả tâm hồn thi hành ý Chúa, chứ không phải làm cho người đời (Cl 3, 23).
 
* Người làm chủ, hãy đối xử với các kẻ nô lệ như Chúa đối với mình, đừng dọa nạt nữa, anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời không thiên vị ai, bất luận nô lệ hay tự do. Anh em biết rằng ai làm điều tốt sẽ được Chúa trả công.
 
Ai sống được những giáo huấn trên đây, chắc chắn người đó đang đi đường chật, vào cửa hẹp, là đi vào cõi sống hưởng hạnh phúc dồi dào vĩnh cửu với Thiên Chúa. Vì “Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán” (Tv 145/144, 13: ĐC năm chẵn).
 
- Bước III: Tế lễ cùng Chúa Giêsu, như các thánh Anh Hài bị giết chết bởi vua Hêrôđê sợ Hài Nhi Giêsu tranh quyền ông, dù các chú chưa có Đức Tin tin vào Thiên Chúa, chưa biết phục vụ, nhưng các chú đã trở nên một Hy Tế với Ngài (x Mt 2, 7-18). Do đó Phụng Vụ của Hội Thánh đã dành một Lễ để kính các thánh Anh Hài.
 
Vậy nếu ta không đi trọn ba bước TIN – SỐNG –TẾ như trên, thì “dù đã ăn uống trước mặt Chúa, nghe Ngài giảng dạy nơi công cộng” (Lc 13, 26: Tin Mừng) vẫn bị Ngài kết án: “Quân làm điều bất chính” (Lc 13, 27: Tin Mừng). Đó là những người tự hào vào các việc tốt đã làm, mà không cần kết hợp với Chúa Giêsu, thì chẳng hơn gì Biệt phái và Luật sĩ tự hào giữ Luật Môsê, mà không tin, không tham dự Phụng Vụ Hội Thánh cử hành do Chúa Giêsu thiết lập. Loại người này Đức Giêsu đã cho họ biết: “Mọi điều Môsê viết, là viết về Ta, mà các ngươi không tin vào Ta, thì khi đến cửa trời các ngươi có cầu cứu Môsê can thiệp cho các ngươi vào hưởng hoan lạc với Môsê trong Nước Chúa, lúc ấy Môsê lại đứng ra tố cáo tội các ngươi” (Ga 5, 45). Thế thì một giáo sĩ dùng quyền của Chúa để cử hành Bí tích, dù đời của họ bất xứng, thì Bí tích họ cử hành vẫn thành, người lãnh Bí tích vẫn nhận được ơn Chúa. Thánh Tôma Tiến sĩ nói: “Giuđa có ban Thánh Tẩy, thì không phải Giuđa cử hành mà là chính Chúa Kitô.” Nhưng nếu giáo sĩ ấy cứ gan lỳ nán lại trong tội lỗi, dù họ có dựa vào Lời Chúa để giảng dạy, giải tội hay trừ quỷ, thì họ cũng sẽ bị lãnh án nặng, đúng như Chúa đã nói: “Nếu các tư tế không quan tâm nghe Lời Ta, không làm vinh danh Ta, khi nó dâng lễ, Ta sẽ chặt cánh tay nó và Ta sẽ vãi đồ phế thải của con vật nó sát tế lên mặt nó. Nó giơ tay chúc phúc, Ta sẽ phóng dữ xuống trên nó, phải đem vất bỏ nó ngoài thành cùng với vật phế thải của lễ tế nó dâng!” (Ml 2, 1-3).
 
Nhưng nếu ta đi trọn bước TIN – SỐNG – TẾ như Chúa muốn, thì ta đã trở nên cùng một Hy Tế với Chúa Giêsu, và thánh Tông Đồ còn cho biết trong Bài đọc năm lẻ (Rm 8, 26-30): mỗi khi hiệp dâng Thánh Lễ, ta được bốn ơn này:
 
* Được “Chúa Thánh Thần nâng đỡ vì ta là kẻ yếu hèn, ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho ta bằng những tiếng rên siết khôn tả và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can biết Thánh Thần muốn nói gì, vì Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8, 26-27).
 
* Được “Thiên Chúa đồng công cộng tác để biến mọi sự nên tốt đẹp cho ta như ý định của Người” (Rm 8, 28).
 
* Được “Chúa tiền định cho ta nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8, 29).
 
* Được “Chúa tiền định cho ta trở nên người công chính trong Chúa Giêsu và cho ta được hưởng phúc vinh quang cùng với Người” (Rm 8, 30).
 
Bởi thế nếu ai tự hào vào công đức của mình mà không sống điểm giáo lý TIN – SỐNG – TẾ, thì dù có đến cửa Trời gõ, rồi kể công với Chúa: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, Ngài đã từng giảng dạy cho chúng tôi”, thì cũng bị Chúa xua đuổi: “Cút đi, các ngươi là những kẻ tác quái. Bấy giờ các ngươi sẽ phải khóc lóc nghiến răng khi thấy các tổ phụ các ngươi ở trong Nước Thiên Chúa, còn chính mình bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, và kìa có những kẻ đứng chót sẽ nên đầu hết, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13, 26-30: Tin Mừng)
 
Trong cuộc thi Olympic tổ chức vào năm 1924, vận động viên điền kinh E-ríc Lít-đen (Eric Liddel), người Cốt-len đã giành được hai huy chương vàng ở cự ly 200m và 400m. Còn một giải cự ly 100m được tổ chức vào ngày Chúa nhật, ai cũng nắm chắc anh E-ríc Lít-đen là người sẽ đeo vòng nguyệt quế ở cuộc thi này, vì ngoài anh không còn đối thủ nào sáng giá hơn. Nhưng E-ríc Lít-đen đã từ chối dự thi, vì hôm đó là ngày Chúa nhật, ngày lễ nghỉ, anh cần đi dự Lễ, nên anh bỏ thi. Bởi lẽ Điều răn mới thứ I của Hội Thánh dạy: Dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật. Giáo lý Công Đồng Vat. II còn nhấn mạnh hơn về ý nghĩa ngày của Chúa: “Ngày Chúa nhật là ngày lễ nguyên thủy phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở nên ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. . . Bởi vì ngày Chúa nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm Phụng Vụ” (Hiến Chế Phụng Vụ số 106). Do đó huy chương vàng đối với anh không thể sánh bằng việc anh đi tham dự Thánh Lễ, anh đã đi qua cửa hẹp dẫn đến sự sống.
 
THUỘC LÒNG
 
Hãy vào cổng hẹp, vì rộng rãi và thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, và lắm kẻ ngang qua đó, còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó! (Mt 7, 13-14).
 
http://phaolomoi. net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 13:22-30, tn30, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn