09:03 +07 Thứ tư, 30/09/2020

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ tư tuần 32 thường niên

Thứ ba - 14/11/2017 21:37
THỨ 4 SAU CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19
 
BÀI ĐỌC: Kn 6,1-11
 
1 Hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương; hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian. 2 Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ,đang tự hào vì có đông đảo chư dân. 3 Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính. 4 Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, nếu như chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, 5 thì quả là kinh khủng hãi hùng, Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. 6 Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. 7 Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè. Sang hay hèn đều do Người tạo tác, đều được Người chăm sóc hệt như nhau, 8 nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.9 Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, mà khỏi phải sẩy chân trật bước. 10 Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh, thì được kể là bậc thánh nhân. Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa. 11 Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi, và chư vị sẽ được chỉ bảo.
 
ĐÁP CA: Tv 81
 
Đ. Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu. (c 8a)
 
3 Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, 4 giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.
 
6 Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao, 7 thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền."
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: x 1Tx 5,18
 
Hall-Hall: Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Hall.
 
TIN MỪNG: Lc 17,11-19
 
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! "14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? .”19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
 
CHỈ CÓ LỜI TẠ ƠN
NHỜ VỚI TRONG CHÚA GIÊSU
 
Trong Kinh Tiền Tụng Tạ Ơn, Hội Thánh dạy ta cầu nguyện: “Lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ.”
 
Qua các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, dạy chúng ta biết phải tạ ơn Chúa thế nào để được ơn cứu độ.
 
Có mười người cùi đều cất tiếng van xin: “Lạy Thầy Giêsu,xin dủ lòng thương chúng tôi” (Lc 17,13: Tin Mừng). Đức Giêsu ra lệnh cho mười người cùi phải đi trình diện với các tư tế (x Lc 17,14), để rồi tạ ơn Thiên Chúa đã cho khỏi bệnh cùi (sạch tội), vì theo Luật Môsê trong sách Lêvi 14,1-20, bệnh cùi là hậu quả bởi tội gây ra, nên họ không được gần gũi với người khỏe mạnh, nhất là không đựơc tham dự Phụng Vụ. Ai được khỏi cùi phải được các tư tế kiểm nhận, và họ phải dâng lễ vật vào Đền Thờ, khi các tư tế tuyên bố người cùi đã được “sạch”, họ mới được trở lại cộng đoàn sinh hoạt bình thường như mọi người khoẻ mạnh khác. Đó là cách gián tiếp Chúa cho các tư tế nhận biết Đấng Mêsia đã đến cứu dân đang mong đợi, vì chỉ có Chúa mới có quyền tha tội qua dấu chỉ Ngài cho bệnh nhân lành mạnh (x Is 53,4).
 
Khi mười cùi được Đức Giêsu chữa lành bệnh, thì chỉ có một người Samari bị mang tiếng là lạc đạo, không đến với các tư tế Do Thái giáo ở Giêrusalem để được xác nhận hết cùi rồi dâng lễ Tạ Ơn Chúa, mà người này quay trở lại quỳ dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Đức Giêsu khen người Samari và Ngài hỏi: “9 người kia đâu?” Chắc chắn là Ngài không nhằm trách 9 người Do Thái kia cũng được khỏi cùi mà không biết cám ơn Ngài, mà Ngài tiếc cho 9 người đó chỉ được ơn lành mạnh về thân xác, còn linh hồn họ không được sự sống đời đời, vì họ không đến bái lạy Đức Giêsu là Vị Tư Tế thời Tân Ước để tạ ơn Chúa. Đối với người Do Thái, hành động quỳ lạy trước ai là cách tuyên xưng Đức Tin của mình chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi. Như thế trong mười người cùi, chỉ có người Samari nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đấng Cha sai đến, thì anh đã đạt sự sống đời đời (x Ga 17,3), còn 9 người kia thì không. Ai nhận được ơn Chúa ban cho thân xác mà không đón nhận được ơn Chúa ban cho linh hồn, thì dù người đó có đến Giêrusalem dâng lễ Tạ Ơn cũng không được Chúa chấp nhận, vì chỉ “nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, mọi chúc tụng và vinh quang mới quy về Thiên Chúa” (Rm 11,36).
 
Ai nhận biết Đức Giêsu là Thiên Chúa chẳng những được sự sống đời đời, mà còn biết phục vụ đồng loại theo ý Chúa. Nhất là các bậc vua chúa, những người đang nắm quyền bính, họ phải biết rằng:
 
1- Mọi quyền bính của các bậc vua chúa trên khắp thế gian đều do bởi Chúa ban cho. Do đó ai không dựa vào ý Chúa để phục vụ, mà lạm quyền thống trị đồng loại, đều bị Chúa trị tội (x BĐ năm lẻ: Kn 6,1-11). Người nắm quyền bính có ý thức sống như thế mới đáng được dân phục tùng, không bị dân chửi (x Tt 3,1-2: BĐ năm chẵn). Bởi thế người nắm quyền phải tuyên xưng Đức Tin: “Tâu Thượng Đế, xin đứng dậy mà xét xử địa cầu, xin hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, giải phóng ai hèn mọn, cũng như nghèo túng được cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.” (Tv 82/81,3-4.8a: ĐC năm lẻ). Vì “chỉ có Chúa là Mục Tử, Ngài chẳng để ai thiếu thốn gì” (Tv 23/22,1: ĐC năm chẵn).
 
2- Thiên Chúa là Cha yêu thương hết mọi loài, Ngài ban ơn cho mọi người cách đồng đều (x Kn 6,7: BĐ năm lẻ), Ngài làm mưa làm nắng trên người công chính và kẻ bất lương (x Mt 5,45). Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1Tx 5,18:Tung Hô TM). Cụ thể như ông Gióp, lúc Chúa để cho Satan đến cướp hết tài sản và con cái của ông, ông vẫn tạ ơn: “Chúa đã ban cho,Chúa lại lấy đi,xin tạ ơn Ngài!”(G 1,21), và ông nói với vợ: “Chúng ta biết đón nhận điều tốt lành từ tay Chúa, làm sao chúng ta lại không chấp nhận điều bất hạnh!?” (G 2,10). Đặc biệt, ta phải tạ ơn Chúa vì “xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau.
 
 Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3,3-7: BĐ năm chẵn).
 
3- Cách thờ phượng tạ ơn Chúa trọn vẹn nhất chính là tham dự Thánh Lễ. Đức Giêsu nói với phụ nữ Samari: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.” (Ga 4,21-23). Đức Giêsu đã nhấn mạnh: Phải “thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật.”
 
Thần Khí chính là Lời Chúa (x Ga 6,63).
 
Sự Thật chính là Chúa Giêsu (x Ga 14,6).
 
Vậy Lời ChúaChúa Giêsu Phục Sinh là hai phần chính của hai bàn tiệc trong Thánh Lễ. Chính vì vậy mà Hy Tế Chúa Giêsu lập được gọi là “Lễ Tạ Ơn”, và đến phần Hiệp Lễ (chuẩn bị rước Lễ), Linh mục chủ tế luôn luôn phải lập lại chân lý: “Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thủơ muôn đời” (Rm 11,36).
 
Chúng ta đã xác tín được thể thức thờ phượng và tạ ơn Chúa như trên, thì khi nhìn vào cách sống Đạo của đa số giáo dân lại rất buồn, vì hầu hết họ chỉ bắt chước người chung quanh, có khi bắt chước cả lương dân, chứ không sống Đạo theo xác tín dựa vào Lời Chúa và Giáo Lý của Hội Thánh. Cụ thể:
 
- Người lớn cho trẻ cái gì chỉ tập cho em biết “ạ” người cho, mà không biết dạy bé “cám ơn Chúa” trước!
 
- Tiếc hơn nữa, có nhiều người đề bảng Tạ Ơn Đức Mẹ, Tạ Ơn ông Thánh nọ bà Thánh kia, nhưng không muốn đi dâng Lễ, và nhiều lương dân khi được ơn Chúa, cũng để bảng Tạ Ơn Mẹ, Tạ Ơn Thánh, rồi trở về cúng Phật ,thì việc Tạ Ơn đó ích lợi gì? Trong khi đó mục đích Chúa ban ơn thể xác là để người ta nhận biết Ngài là Thiên Chúa và chỉ tôn thờ Ngài mà thôi.
 
Rối Đạo hơn nữa, tại nhiều nơi có Đền khấn, như Đền Công Chính tôn kính thánh Giuse, Thánh Địa Lavang kính Đức Mẹ, Đền thánh Martin … chỉ thấy để bảng Tạ Ơn Đức Mẹ, Tạ Ơn thánh Cả Giuse, Tạ Ơn thánh Martin… mà lẽ ra phải viết: “Con tạ ơn Chúa đã ban cho con qua Đức Mẹ …”; thì lương dân đến đó họ mới nhận ra Chúa đã ban ơn qua lời bầu cử của Đức Mẹ hay vị Thánh, để rồi ai cũng phải tạ ơn Chúa vì xác tín rằng: Không có Chúa, chẳng có Mẹ hay Thánh nào cứu giúp ai.
 
Nhiều lương dân đến Linh Địa, họ đếm số bảng Tạ Ơn, vị nào được nhiều bảng, người ta cho vị đó thương loài người nhất, vị đó mới đáng được tôn thờ! Và nhiều khi người Công Giáo còn làm cho lương dân rối trí thêm, khi họ đến “Bà Lavang” thấy nhiều bảng Tạ Ơn hơn “Bà Tà-pao”; khi tới nước Pháp người ta lại thấy “Bà Lộ Đức” ít bảng Tạ Ơn hơn “Bà Fatima” ở Bồ Đào Nha, không biết bà nào cao tay hơn bà nào?! Vì người Công GIáo đã bỏ tên Maria, tên này do tiếng Hipri là “Miriam”, lấy từ gốc ngôn ngữ Ai Cập là “Mri”, có nghĩa là “Được Yêu Mến”; thời Tân Ước, tiếng bình dân dựa trên tiếng Aram là “Mara”, có nghĩa là “Bà Chủ, Bà Chúa.”
 
Tên Mẹ Thiên Chúa đẹp như vậy, mà người ta lại loại bỏ, lấy tên nơi Đức Mẹ hiện ra mà gọi Mẹ mình! Lạy Mẹ, chớ khi nào Mẹ vô ý hiện ra những nơi có tên: Lạc Đạo, Lạc Quần, Lác Môn, Tử Đình, Tắc Rỗi, thì người ta sẽ gọi Mẹ bằng tên đó, làm sao chúng con hân hoan dám kêu danh Mẹ được!
 
Truyện kể: Có lần người ta thỉnh tượng Đức Mẹ Lộ Đức rước lên máy bay qua Roma xin Đức Giáo hoàng làm phép, khi máy bay chở tượng Đức Mẹ Lộ Đức qua vùng trời Bồ Đào Nha, thì sự cố hãi hùng xảy đến: Máy bay nhào lộn trên không như muốn đâm phập xuống đất, rất may lúc ấy một Giám mục có mặt trên máy bay ngộ ra rằng: Mẹ Lộ Đức qua địa danh Fatima mà không xin Passport, chưa có Visa, thế là Đức Giám mục bảo mọi người cùng cầu nguyện: “Lạy Mẹ Fatima, xin cứu chữa Mẹ Lộ Đức, kẻo chúng con chết hết!” Thế là Mẹ Fatima ban bình an cho Mẹ Lộ Đức và cả mọi người trên chuyến bay!
 
THUỘC LÒNG
 
Gióp 1, 21: Chúa đã ban cho Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa!
 
Lm Giuse Đinh Quang Thịnh
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Lc 17:11-19, tn32, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 3771

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 297680

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9231574