01:13 EST Thứ sáu, 03/12/2021

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 4 thường niên

Chủ nhật - 31/01/2016 16:45
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
 
2 Sm 15,13-14. 30; 16,5-13a; Mc 5,1-20
 
BÀI ĐỌC: 2 Sm 15,13-14. 30; 16,5-13a
 
15         13 Khi ấy, người đưa tin đến nói với vua Đa-vít: "Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.”14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem: "Đứng lên! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành.”
 
30 Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.
 
16         5 Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y: "Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại!8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu!”9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua: "Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!”10 Vua nói: "Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó: "Hãy nguyền rủa Đa-vít", thì ai dám hỏi: "Tại sao mày làm như thế?”11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi: "Này con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. 12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.”13a Vua Đa-vít và người của vua tiếp tục đi trên đường.
 
ĐÁP CA: Tv 3
 
Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con. (c 8a).
 
2 Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,người nổi dậy chống con thật quá nhiều! 3 Quá nhiều kẻ đang nói về con: "Chúa Trời đâu cứu hắn!”
 
4 Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. 5 Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.
 
6 Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi. 7 Tôi chẳng còn phải sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 7,16
 
Hall-Hall: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hall.
 
TIN MỪNG: Mc 5,1-20
 
1 Hôm ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!”8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!”9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?” Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.”10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.”13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
 
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.”20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
 
ĐỒI CỦA HÈN LẤY CỦA TRỌNG
 
Qua các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, Hội Thánh dạy chúng ta muốn được Chúa cứu độ phải xác tín sống bốn điểm giáo lý sau đây:
 
  • - Chúa Giêsu, Đấng giải phóng muôn dân thoát khỏi tay Satan.
  •  
  • - Chúa Giêsu không có đối thủ.
  •  
  • - Phải có Đức Tin và hy vọng vào mầu nhiệm Phục Sinh.
  •  
  • - Phải chấp nhận mất mát, danh dự bị tổn thương, để tỏ lòng sám hối tội đã phạm.
  •  
&&&
 
I/ CHÚA GIÊSU, ĐẤNG GIẢI PHÓNG MUÔN DÂN THOÁT KHỎI TAY SATAN.
 
Người Do Thái quan niệm Chúa chỉ cứu dòng giống Abraham, họ tự hào: chỉ có Do Thái mới là con Thiên Chúa, dân ngoại chỉ là lũ chó (x Mc 7,26-27). Đó là lý do ông Giona không tuân lệnh Chúa đi giảng cho dân ngoại Ninivê, bởi vì ông xác tín rằng Chúa đã không cứu chúng thì giảng làm gì vô ích (x Sách Giona). Thế mà trong Tin Mừng hôm nay, ông Marco lại ghi nhận: Đức Giêsu sang cả vùng dân ngoại Gherasa, đầu tiên Ngài gặp một người bị cả cơ binh Satan thống trị, nhưng quỷ vừa thấy Đức Giêsu, nó liền tru trếu thét lên: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” (Mc 5,7: Tin Mừng). Nhưng Ngài đuổi chúng về “biển”, là sào huyệt của chúng, vì thời bấy giờ người ta quan niệm biển là nơi cư trú của ác thần (x Kh 20,13; 21,1). Như vậy, không ai được độc quyền ơn cứu độ, vì đó là ơn phổ quát. Kinh Thánh đã nói: “Ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái (Ga 4,22b).
 
II/ CHÚA GIÊSU KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ.
 
Từ khi Adam-Eva tổ tiên loài người nghe Satan xúi giục lỗi Luật Chúa, thế là loài người bị Satan chịt cổ, không ai thoát khỏi tay nó, nhưng khi Satan gặp Đức Giêsu, tức khắc nó run rẩy tru trếu la lên và nó xin Ngài cho nó nhập vào đàn heo 2. 000 con, để cả bầy xồng xộc lao xuống biển (x Mc 5,12-13: Tin Mừng). Sở dĩ quỷ xin nhập vào heo mà Đức Giêsu cho phép, vì Ngài muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Ngài có toàn quyền trên quỷ, nếu người ta không nhìn thấy thế thì họ không tin quỷ đã xuất khỏi người bị quỷ ám. Bởi vì, người Do Thái thấy dân ngoại giết heo để tế quỷ thần, nên Luật cấm người Do Thái không được ăn thịt heo (x Lv 11,7-8), tức là không được thông đồng với ma quỷ. Thế mà dân làng thấy Ngài trừ quỷ cho một người bằng cách đuổi chúng nhập vào đàn heo của họ mà lao xuống biển, làm cho họ khiếp sợ. Vì nếu Ngài còn lưu lại trong vùng, thì e rằng họ còn phải thiệt thòi về vật chất nhiều hơn nữa, do đó họ xin Đức Giêsu ra khỏi vùng của họ (x Mc 5,17: Tin Mừng). Họ không biết rằng, dù Đức Giêsu có để cho đàn heo lao xuống biển mà chết, thì Ngài cũng có dư quyền ban lại cho chủ đàn heo nhiều ơn huệ khác còn lớn lao hơn.
 
Đan cử: Chúa cho phép quỷ cướp hết tài sản của ông Gióp và giật sập căn nhà đè chết hết 10 đứa con nội trong một ngày, thế mà ông Gióp vẫn tạ ơn Chúa (x G 1,21). Dĩ nhiên, sau đó có lúc ông đã than thân trách phận vì Chúa để cho ông quá khổ, ông muốn chết mà không được! Nhưng nhờ ông biết cầu nguyện cho hết mọi người gặp đau khổ, rốt cuộc Chúa đã ban lại cho ông 10 người con khỏe mạnh,xinh đẹp và thông minh hơn, tài sản thì được gấp đôi so với trước ông có (x G 42,10t).
 
Thế mà dân vùng Gherasa đã vô ơn Đức Giêsu và không nhìn ra giá trị Ngài cứu một người khỏi tay ma quỷ. Mối lợi này không thể do lường bằng của cải vật chất. Mặt khác, nhờ Đức Giêsu cứu người khỏi bị quỷ ám thì, cả vùng đó được tái lập an ninh. Vì kẻ bị quỷ ám la lối suốt ngày đêm, làm dân trong vùng hoảng sợ, hắn thường lấy đá cào rách thân mình, dân làng nhiều lúc đưa xiềng xích để khống chế hắn,nhưng đều bị hắn bẻ tung, mọi người đều bó tay trước sức mạnh của nó! (x Mc 5,3-5: Tin Mừng). Dù dân xử tệ bạc, vô ơn muốn “xua đuổi Đức Giêsu ra khỏi vùng họ, nhưng Ngài vẫn thương chúng, cụ thể người bị quỷ ám được Ngài cứu xin theo Ngài, nhưng Ngài không cho, Ngài bảo anh cứ về nói với thân nhân và thuật lại cho họ biết hết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Người đã thương anh như thế nào. Quả thật, nhờ anh này đi rao giảng trong miền Thập Tỉnh, nói về tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh, khiến mọi người kinh ngạc (thán phục)” (Mc 5,18-20: Tin Mừng). Quả thật, Đức Giêsu không có đối thủ, không có kẻ thù, kẻ nào muốn xua đuổi Ngài, Ngài vẫn tìm cách cứu họ.
 
III/ PHẢI CÓ ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG VÀO MẦU NHIỆM PHỤC SINH.
 
Ai muốn được Chúa cứu độ, thì phải hội đủ hai điều kiện:
 
1- Phải có Đức Tin.
 
Như các ông Ghitôn, Barắc, Samsôn, Giptắc, Đavid, Samuel và các ngôn sứ: Nhờ Đức Tin các vị này đã chinh phục được các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa, các ngài đã khóa miệng sư tử, dập tắt lửa hồng mãnh liệt, thoát khỏi lưỡi gươm, các ngài đã lướt thắng bệnh tật, trở nên những người mạnh mẽ, đã tỏ ra dũng cảm tại chiến trường và đẩy lui được quân ngoại xâm (x Dt 11,32-34: Bài đọc năm lẻ).
 
2- Hy vọng vào mầu nhiệm Phục Sinh.
 
Đặc biệt vào ngày cánh chung. Như có phụ nữ được Chúa cho thấy thân nhân mình dù đã chết nay cũng được sống lại. Do đó, có người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, vì tin sẽ được hưởng sự sống lại tốt đẹp hơn. Nhờ tin, tất cả những nhân vật đó đã được chứng giám, thế nhưng họ chưa đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. Vì Thiên Chúa trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. (Dt 11,35-40: Bài đọc năm lẻ). Nghĩa là mọi người chỉ được hạnh phúc trọn vẹn như Lời Chúa đã hứa, một khi Đức Tin của chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh, đây gọi là Tín Điều Các Thánh Cùng Thông Công và đợi đến ngày cánh chung mới thấy ơn Chúa ban hơn lòng mọi người mơ ước (x Ep 3,20). Vì vậy Lời Kinh Thánh động viên Đức Tin của chúng ta: “Hỡi mọi người hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào” (Tv 31/30,25: ĐC năm lẻ), kìa “vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16: Tung Hô Tin Mừng).
 
IV/ CHẤP NHẬN MẤT MÁT, DANH DỰ BỊ TỔN THƯƠNG ĐỂ THỂ HIỆN LÒNG SÁM HỐI TỘI ĐÃ PHẠM. 
 
Đan cử như vua Đavid sau khi phạm tội ngoại tình với vợ của Uria, lại còn bày mưu thâm chước độc giết Uria để cướp vợ ông. Hậu quả là Absalon, con trai của ông dấy lên đòi lấy mạng Đavid để chiếm ngôi, vua Đavid phải chạy trốn trong tâm tình cầu xin Chúa xót thương tha thứ tội lỗi cho. Lúc ấy ông lại bị tên Sim-Y ném đá, tung bụi vào mặt và nguyền rủa ông là tên khát máu, đã mưu giết vua Saolê để tiếm ngôi. Cận vệ của Đavid thấy thế, xin Đavid cho phép lấy đầu tên Sim-Y, không để nó hạ nhục vua, nhưng Đavid đã khiêm tốn trả lời: “Chuyện của ta can chi đến các ngươi? Nếu nó nguyền rủa và nếu Chúa bảo nó: “Hãy nguyền rủa Đavid”, thì ai dám hỏi: “Tại sao mày làm thế?” Vua Đavid nói với cận vệ Avisai và tất cả bầy tôi: “Này con trai ta do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Chúa đã bảo nó. May ra Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi thống khổ của ta và Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay” (x 2 Sm 16,5-12: Bài đọc năm chẵn).
 
Thực vậy, mỗi khi phạm tội, là ta gieo mạng cho Satan, muốn thoát tay nó, ta phải chấp nhận mất mát một điều gì như dân vùng Ghêrasa mất 2. 000 con heo, thì Đức Giêsu mới lưu lại với họ; hoặc là mất danh dự như vua Đavid bị tên Sim-Y làm nhục, đó là cách ta biểu lộ lòng khiêm tốn, sám hối tội xin Chúa dủ lòng xót thương: “Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể, người nổi dậy chống con thật quá nhiều! Quá nhiều kẻ đang nói về con: “Chúa Trời đâu cứu hắn”. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con,là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi Thánh của Ngài. Lạy Chúa, xin chỗi dậy cứu lấy con” (Tv 3,2-5. 8a: ĐC năm chẵn).
 
THUỘC LÒNG
 
Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con (Tv 51/50,12-14).
 
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mc 5:1-20, dqt, tn4

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn