16:07 EDT Thứ hai, 25/03/2019

Trang nhất » Chuyên mục » Suy niệm Lời Chúa

Tìm hiểu Lời Chúa - thứ tư tuần 9 thường niên

Thứ ba - 20/06/2017 10:55
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
2 Cr 9, 6-11; Mt 6, 1-6.16-18
BÀI ĐỌC: 2 Cr 9, 6-11                                                                                                                        
 
6 Thưa anh em, tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện,9 theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.
 
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.11 Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv  111
 
Đ. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa. (c 1a)               
 
1 Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. 2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.
 
3 Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. 4 Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính.
 
9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14,23
 
Hall-Hall:  Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
 
TIN MỪNG: Mt 6, 1-6.16-18
 
1 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
 
5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
 
16 "Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
 
SỐNG ĐẠO ĐỂ SỐNG ĐỜI ĐỜI
 
Ông Êlya, vị ngôn sứ cô đơn, sống dường như biệt lập, không vương mùi thế tục. Vì thế, người Do Thái tin rằng Thiên Chúa không để cho ông phải chết giống như những người khác. Tương tự như ông Môsê, dù ông đã khuất đi, nhưng không ai biết mộ ông ở đâu (x Dnl 34,6); ông Êlya cũng vậy, một cách nào đó như được thoát thần chết. Chúa giấu ông đi một thời, và ông sẽ trở lại chuẩn bị cuộc Quang Lâm của Chúa (x Hc 48,1; Ml 3,23).
 
Chính vì ai lo việc Nước Thiên Chúa, thì được uy tín như ông Êlya, nên ông Êlysa quyết từ bỏ mọi sự đời này theo thầy Êlya, chỉ mong được thần khí gấp đôi thầy. Thế là ông Êlysa đã được như ý khi ông thấy thầy Êlya được bốc lên trời và vất lại cho ông Êlysa chiếc áo choàng. Quả thật, khi ông Êlysa lượm được áo choàng của thầy, ông vội xé bỏ chiếc áo đang mặc, và dùng áo của ông Êlya đập xuống sông, nước liền rẽ ra để cho ông đi qua (x 2V 2,1.6-14: Bài đọc năm chẵn).
 
Thực ra dân Do Thái vì quá tôn trọng ngôn sứ Êlya, nên họ cường điệu tin rằng Chúa rước ông về Trời. Dầu sao niềm tin ấy đã báo trước quyền năng và vinh quang của Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, rồi đi về cùng Chúa Cha, để chuyển cầu cho những ai tin vào Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ, cho họ làm được những việc vượt khả năng, như Ngài đã hứa: “Ai tin vào Ta chẳng những làm được những việc Ta làm mà còn làm những việc lớn lao hơn thế nữa” (Ga 14,12). Ta chỉ có thể đạt vinh quang trong việc làm vượt khả năng khi đến dự Lễ tôn vinh Ngài đã về Trời. Bởi vì mỗi khi ta đi dự Lễ với tất cả lòng tin yêu, Chúa Giêsu không vất lại cho ta chiếc áo của Ngài như ngôn sứ Êlya quăng xuống cho đồ đệ Êlysa, mà ta được mặc lấy chính Ngài để được công chính hóa, dù ta còn là một tội nhân (x Gl 3,27; Rm 8,10).  Đó mới thực là vinh quang và quyền năng Chúa muốn ban cho hết thảy những ai kết hợp với Ngài trong tin yêu.
 
Để xứng đáng được mặc lấy Chúa Kitô, Ngài đòi ta phải sống ba điểm: Chia sẻ, cầu nguyện, ăn chay, đúng như ý Ngài dạy. Vậy ta hãy tìm hiểu ý Chúa khi thi hành ba việc đạo đức:
 
1. CHIA SẺ.
 
Đức Giêsu dạy: “Khi chia sẻ, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi chia sẻ, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh chia sẻ được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,2-4: Tin Mừng).
 
“Làm việc lành không cho tay trái biết”: Có nghĩa là làm lành không khoe khoang, không chỉ mong người đời phải biết đến, nhớ ơn hoặc khen thưởng. Tuy nhiên nếu người đời biết việc tốt ta làm mà khen thưởng thì ta hãy nói: “Chúa đó!” (Ga 21,7).     Vì Đức Giêsu còn dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự (Mt 5,16). Cho nên nếu có ai tự ý thưởng ta, thì ta cứ nhận với lòng biết ơn, vì đó còn là dấu chỉ ta sẽ nhận phần thưởng bội hậu nơi tay Thiên Chúa để có thêm điều kiện làm nhiều việc lành tốt hơn  (x 2Cr 9,6-11: Bài đọc năm lẻ).
 
“Làm việc lành bằng tay phải”: Có nghĩa là làm lành chỉ vì mến Chúa, yêu người, như như thánh Tông Đồ dạy: “Bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không cho người đời” (Cl 3,23). Cho nên “dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31). Bởi vì tin chắc rằng đã có Chúa rộng ban cho ta nhiều ơn hơn những gì ta đã chia đi, vì Ngài đã hứa: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Lc 6,38). Rộng tay chia sẻ đúng ý Chúa lại là cách ta làm giàu, vì thế thánh Tông Đồ xác tín với giáo đoàn Côrinthô khi ông gởi ông Titô đến lạc quyên: “Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, theo như lời đã chép: Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.”  (2Cr 9,6-9: Bài đọc năm lẻ).
 
Quả thật, “hạnh phúc thay người kính sợ Chúa” (Tv 112/111,1a: ĐC năm lẻ).
 
2. CẦU NGUYỆN.
 
Đức Giêsu dạy: “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,5-6: Tin Mừng).
 
 “Cầu nguyện vào phòng đóng cửa lại”: Được hiểu hai nghĩa đạo đức và tín lý.
 
Hiểu theo nghĩa đạo đức: Khi cầu nguyện phải gác bỏ những công việc chỉ lo đáp ứng nhu cầu thân xác, mà chỉ chú ý đến việc cầu nguyện với Chúa,nhất là để tâm nghe Lời Chúa cũng như phó thác mọi lo âu cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc ta (x 1Pr 5,7).
 
Hiểu theo nghĩa tín lý:  Khi cầu nguyện chỉ hướng về Chúa và tuyệt đối tin tưởng vào Ngài là Đấng duy nhất biến dữ ra lành cho ta. Đan cử như ông Daniel khi biết vua ra lệnh cho lính tìm giết, ông biết sức mình không thể chống lại bạo chúa. Nhưng ông vẫn hy vọng Thiên Chúa sẽ cứu ông thoát tay độc ác của vua, ông lên lầu đóng các cửa lại, và chỉ mở cửa sổ hướng về Giêrusalem để cầu nguyện (x Dn 6,11); hoặc như ngôn sứ Êlysa khi cứu con của bà Lớn thành Shunem thoát tay tử thần, ông vào phòng nơi đặt xác em bé, rồi cho đóng tất cả các cửa lại, và cầu nguyện xin Chúa cho em bé được phục sinh (x 2V 4,33).
 
Vậy khi cầu nguyện ta phải tin rằng “Chúa chăm sóc ta như con ngươi mắt Ngài”               (Dnl 32,10). Đến như Đức Giêsu đã hứa: “Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý” (Mc 11,24), làm cho ta thêm lòng tin mà thưa với Ngài: “Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài xin cho con được sống” (Tv 143/142,11a). Khi Chúa cho ta vì danh dự của Ngài, ta mới thấy rằng: Điều ta xin dường như không thấy, nhưng điều được lại vượt quá ước mơ! Ta cứ nhìn gương cầu nguyện của bà Monica suốt hơn 30 năm chỉ xin Chúa cho con theo đạo Công Giáo, thế mà trước giờ chết một ngày, bà mới nhận được kết quả: Con bà được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, bà không thể ngờ sau khi đã qua đời cả hai mẹ con được làm thánh!
 
3. ĂN CHAY.
 
Đức Giêsu dạy: “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,16-18: Tin Mừng).
 
Hình ảnh người xức dầu thơm trên đầu đó là người được tự do, con của vua chúa. Bởi đó Đức Giêsu dạy ăn chay phải xức dầu thơm là không nô lệ vào của cải vật chất, nhưng biết dùng nó để đóng góp vào việc phát triển Nước Thiên Chúa, và chia sẻ cho những người không thể tự kiếm sống, đó là cách được gặp Thiên Chúa (x Mt 10,42; Mt 25,31-46). Ai đã sống những điểm Giáo Lý trên, chắc chắn được Chúa giải phóng khỏi những đam mê của xác thịt, xứng đáng làm con Vua Cả trên trời, thì “danh tiếng của ta còn quý hơn dầu thơm xức trên đầu” (x Gv 7,1). Nhất là khi ta đã được đồng hóa với Chúa Kitô vì đã chọn Chúa hơn những thực tại đời này, thể hiện qua việc ăn chay và chia sẻ, thì chắc chắn ta là “hương thơm của Chúa Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ phải hư mất!” (2Cr 2,15).
 
Nhưng để có nghị lực thực hành ba điểm Giáo Lý Đức Giêsu dạy như trên, ta hãy năng đến kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài đã hứa nâng đỡ bổ sức cho (x Mt 11,28). Bởi vậy mà lời kinh chúng ta vẫn đọc động viên mọi người: “Hỡi mọi người hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào” (Tv 31/30,25: ĐC năm chẵn). Ai được Chúa chiếm đoạt, thì được tình yêu Chúa Kitô thúc bách (2Cr 5,14), để thêm sức mạnh, thêm can đảm, vượt mọi rào cản do thế gian và đam mê xác thịt dựng nên. Có thế mới thực hành được Lời Chúa dạy: “Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy” (Ga 14,23: Tung Hô Tin Mừng). Ai sống Đạo vì yêu sẽ được nhìn thấy “Con Chiên (Chúa Giêsu) đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt, và dẫn đưa họ tới các nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ” (Kh 7,17).
 
THUỘC LÒNG
 
Mọi lo âu anh em hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em (1Pr 5,7)
 
http://phaolomoi.net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Mt 6:1-6.16-18, tn11, dqt,

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 123

Máy chủ tìm kiếm : 57

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 10534

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 169348

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4093218