Bài học ra khơi

đức tin còn quan trọng hơn kinh nghiệm nhiều.
07/02/16 CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – C
Lc 5,1-11
 
BÀI HỌC RA KHƠI
Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-mon trả lời: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,4-5)
 

Đành rằng kinh nghiệm là một chìa khóa quan trọng của thành công, nhưng đức tin còn quan trọng hơn kinh nghiệm nhiều.  
 
Suy niệm: Ngư dân giàu kinh nghiệm thường nắm rất rõ về khí hậu, con nước, địa điểm, thời gian… Thế mà nhiều khi chẳng bắt được gì! Si-mon hôm nay tưởng phải nếm một đêm trắng tay như thế, nhưng cuối cùng ông được một mẻ cá thật to. Điều thú vị là thành công này không do kinh nghiệm nghề biển của ông, mà do ông sẵn sàng vâng lời Đức Giê-su – một bác thợ mộc (có lẽ không biết gì nhiều về chuyện đánh cá!) Câu chuyện cho thấy rõ: đành rằng kinh nghiệm là một chìa khóa quan trọng của thành công, nhưng đức tin còn quan trọng hơn kinh nghiệm nhiều. Đức tin có thể làm nên phép lạ!
 
Mời Bạn: Đời Ki-tô hữu là một chuyến ra khơi chài lưới người. Những kiến thức, kỹ năng, ‘ngón nghề’ có thể rất ích lợi cho chuyến ra khơi này, và ta được khuyến khích trang bị. Song đừng quên rằng cái ta cần nhất là đức tin. Thiếu một đức tin đủ mạnh, tất cả kiến thức và kinh nghiệm của ta đều trở thành thừa. Chính Đức Giê-su xác nhận: “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
 
Chia sẻ: Tại sao sự vâng phục đức tin lại quan trọng như thế trong đời sống đạo của Ki-tô hữu?
 
Sống Lời Chúa: Tập buông ‘khí giới’ của mình xuống - đó là những chống chế dựa trên kinh nghiệm và khôn ngoan thuần túy con người - để mau mắn đáp trả các gợi ý của Chúa trong đức tin.
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết rõ lòng tin nơi con yếu nhược. Xin rứt con ra khỏi thái độ tự mãn và cứng cỏi. Xin cho con biết tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa nhiều hơn. Amen.
 
Lời Chúa Tuần 5 Thường Niên
Mùa Thường Niên _ Vọng- GS _ Chay- PS _ Lễ ngoại lịch