Bài 1. Tôi sống ở đời này để làm gì?

Con ơi, mục tiêu lớn nhất cho đời con là hiệp nhất nên một với Ta trên thiên đường.

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
 

Phần I. Hoán cải
 
LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
 

Phần I. Hoán cải
 
Bài 1. TÔI SỐNG Ở ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ?
 
Con ơi, mục tiêu lớn nhất cho đời con là hiệp nhất nên một với Ta trên thiên đường. 

ĐỨC KITÔ: Con ơi, mục tiêu lớn nhất cho đời con là hiệp nhất nên một với Ta trên thiên đường. Hãy để chân lý này hướng dẫn mọi ý định của con. Trong mọi sự, hãy cầm chắc rằng con đang ở trên con đường dẫn đến thiên đường. Đừng quá để ý đến mấy thèm muốn chóng qua và thú vui ngắn ngủi của thế gian.
 
2. Ta ban cho con mọi điều con là và con có. Hết thảy mọi điều xảy ra cho con đều đến từ Ta, Sự Thiện Tuyệt Đối. Dù có như thế nào, con hãy đón nhận, sử dụng, và vui với mọi sự ấy, đúng như Ta mong muốn và nhiều như Ta mong muốn.
 
3. Nếu con chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn chính mình, không cần biết Ta có muốn hay không, tâm trí con sẽ nên hỗn loạn và ý chí con sẽ ra yếu đuối. Sai lầm và tội lỗi sẽ tước mất của con sự an bình ở đời này và hạnh phúc vĩnh viễn trên thiên đường. Do đó, con hãy hướng lòng con về Ta trong tất cả mọi sự.
 
4. Phúc thay cho những ai chỉ muốn điều Ta muốn, sẵn lòng và kiên quyết thi hành Ý muốn của Ta. Họ không để mình mải mê với nhiều hoạt động trong ngày mà dâng hết mọi việc họ làm cho Ta. Họ biết các thỏa mãn ở đời này rất vắn vỏi.
 
5. Hãy xét xem động lực nào thúc đẩy lời con nói và việc con làm trong ngày. Hãy tìm cách làm vui lòng Ta nhiều hơn, và xa tránh những gì đưa dẫn con xa lìa Ta.
 
SUY TƯ: Tôi được dựng nên để hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa trên thiên đường. Mọi sự khác phải xếp vị trí thứ hai trong đời tôi, vì nếu đánh mất Nuớc Trời là mất sạch. Thánh Ý Chúa là bảng chỉ đường chắc chắn đưa tôi về Trời. Nếu tôi vâng theo Ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, mỗi giây phút đời tôi sẽ là một bước vững vàng tiến về hạnh phúc tuyệt hảo lòng tôi khao khát.
 
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, xin ban cho con lòng trí khôn ngoan để suy nghĩ, nói năng, và hành động đúng như ý Cha muốn. Ước gì con chẳng bao giờ thành kẻ dại khờ mà bất thuận với trí khôn ngoan và sự tốt lành toàn hảo của Cha. Không có gì trên trần gian có thể mang lại hạnh phúc trường cửu cho con. Vì thế, xin đừng bao giờ để con phạm tội vì bất cứ điều gì. Con muốn sống mà tìm cho được hạnh phúc hoàn hảo Cha đã dành sẵn cho con. Amen.


A. một chút suy tư về đời người
1.    tôi sống ở đời này để làm gì?
2.    mục đích của mọi loài thụ tạo
3.    có ý ngay lành trong mọi sự
4.    dửng dưng với sự đời
5.    ngoảnh mặt lìa xa Thiên Chúa
6.    mục đích tối thượng
7.    đời này chóng qua 
8.    tiếng lương tâm
9.    con người yếu đuối 
10. canh tân ý hướng
11. thực lòng cố gắng
12. mê man cuộc sống trần thế

 
cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3